Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry Town United Vs Newtown

Rhagolwg gemau Uwch Gynghrair Cymru dros benwythnos 15/16 Medi.

Nos Wener

Bangor v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Mi fydd gêm y penwythnos yn cael ei gynnal ar gae Nantporth nos Wener wrth i Gei Connah deithio i Fangor i herio’r Dinasyddion.

Mae’r ddau dîm yn hafal â 9 phwynt ar ddechrau’r penwythnos ar ôl ennill tair a cholli un o’u pedair gêm y tymor yma.

Mi fydd hi’n her i’r Nomadiaid nos Wener gan nid yw Bangor wedi ildio ar gae Nantporth ers diwrnod agoriadol y tymor mewn buddugoliaeth 5-2 dros Y Seintiau Newydd. Mae tîm Kevin Nicholson wedi mynd ymlaen i gasglu 9 pwynt yn Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Bangor mewn tair gêm – record 100% gartref.

Sgoriodd Michael Wilde gôl rhif 157 yn Uwch Gynghrair Cymru – ei drydedd gôl y tymor hwn – ym muddugoliaeth Cei Connah dros Y Bala (1-0) nos Wener ddiwethaf, sy’n ei godi i’r 6ed safle ar restr sgorwyr holl hanes Uwch Gynghrair Cymru.

Bydd y timau’n cwrdd eto ar Lannau Dyfrdwy ymhen mis yn ail rownd Cwpan y Gynghrair.

Gêm ddiwethaf:
Cei Connah 1-1 Bangor (25/03/17)

Derwyddon Cefn v Prestatyn | Nos Wener – 19:45
Mae’r ddau dîm yn dechrau’r penwythnos ar bedwar pwynt o’u pedair gêm agoriadol.

Er y golled ar y Graig ar benwythnos agoriadol y tymor yn erbyn Met Caerdydd (0-3), mae record dda gan Derwyddon Cefn gartref. Mi lwyddodd tîm Huw Griffiths i ennill pedair o’u pum gêm ar y Graig ar ôl yr hollt y tymor diwethaf – gyda’r Derwyddon yn ennill pump o’u wyth gem gartref yn 2017 (ennill pump, un gêm gyfartal, colli dau).

Mae Prestatyn wedi dychwelyd I UG Cymru ar ôl dau dymor yng Nghynghrair Huws Gray, ond dyw hi heb fod yn ddechrau hawdd i dîm Neil Gibson sydd wedi ennill un, un gêm gyfartal a cholli dwy yn y gynghrair hyd yma.

Llwyddodd Prestatyn i sicrhau pwynt (2-2) oddi cartref yn Llandudno sydd ar frig UG Cymru nos Iau ddiwethaf diolch i goliau Jack Kenny a Ben Maher.

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 0-1 Prestatyn (10/04/15)

Met Caerdydd v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Dechrau da i’r tymor gan Myfyrwyr Met Caerdydd ar ôl ennill tair o’u pedair gêm agoriadol, ond mi fydd hi’n her nos Wener yn erbyn pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru.

Mae’r myfyrwyr wedi dechrau eu hail dymor yn Uwch Gynghrair Cymru yn dda ar ôl casglu 9 pwynt. Roedd rhaid i Met Caerdydd aros naw gêm i gasglu’r un faint o bwyntiau’r tymor diwethaf – y Myfyrwyr yn gwella’n sylweddol yn eu hail dymor yn UG Cymru.

Mae blaenwr Met, Adam Roscrow wedi ennill gwobr Chwaraewr y Mis Awst ar ôl sgorio deirgwaith, ac felly mae hanner ffordd tuag at ei gyfanswm o’r tymor diwethaf yn barod ( 6 gôl yn UGC 2016/17).

Ers colli ar ddiwrnod agoriadol y tymor 5-2 yn erbyn Bangor mae’r Seintiau Newydd wedi ennill pedair gêm yn olynol ym mhob cystadleuaeth – gan gynnwys buddugoliaeth ar giciau o’r smotyn yn erbyn Livingston yng Nghwpan Her Irn Bru.

Os yw Greg Draper yn dechrau i’r Seintiau nos Wener, mi fydd yn dechrau ei 100fed gêm yn Uwch Gynghrair Cymru gan sgorio 85 gôl.

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 0-5 Y Seintiau Newydd (18/03/17)

Dydd Sadwrn

Llandudno v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Llandudno yw’r unig dîm yn UG Cymru sydd â record di-guro y tymor hwn gan ennill eu tair gêm agoriadol a sicrhau gêm gyfartal nos Iau ddiwethaf yn erbyn Prestatyn.

Cafodd Alan Morgan ei enwi yn Rheolwr y Mis ar gyfer mis Awst ar ôl i Landudno ennill eu tair gêm gynghrair ym mis Awst.

Llwyddodd Y Barri i sicrhau eu triphwynt cyntaf o’r tymor penwythnos diwethaf gan guro’r Drenewydd 2-0 ar Barc Jenner. Sgoriodd Kayne McLaggon dwywaith – ei goliau cyntaf yn UG Cymru.

Gêm ddiwethaf:
4edd rownd Cwpan Cymru 1994/95
Y Barri 1-1 Llandudno
Llandudno 3-1 Y Barri (ail-chwarae)

Y Bala v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Y Bala yn croesawu’r Hen Aur i Faes Tegid prynhawn Sadwrn gyda thîm Mark Aizlewood ar waelod y tabl.

Er y siom o golli yn erbyn Cei Connah (1-0) y penwythnos diwethaf, mae record Y Bala wedi bod yn gryf gartref gan ennill eu dwy gêm ar Faes Tegid y tymor hwn (3-0 v Y Drenewydd, 2-1 v Met Caerdydd).

Dyw Caerfyrddin heb sicrhau’r un pwynt hyd yn hyn gan ildio 11 gôl yn eu pedair gêm y tymor yma.

Mae’r Hen Aur yn chwarae eu chwe gêm gyntaf o’r tymor oddi cartref tra bod y Gwaith yn cael ei gwblhau ar eu cae 3g newydd yn stadiwm Cymru Tyres, ac mae’n hanfodol eu bod yn dechrau tanio neu mae perygl i Gaerfyrddin lithro i drafferthion a cholli gafael ar weddill y pac.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 1-1 Caerfyrddin (08/04/17)

Y Drenewydd v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Drenewydd yn ddi-guro ar Barc Latham y tymor yma ar ôl buddugoliaeth 4-1 dros Gaerfyrddin a gêm gyfartal 1-1 yn erbyn y Derwyddon Cefn.

Mae Aberystwyth yn dechrau’r penwythnos i lawr yn safleoedd y cwymp ar ôl cipio dim ond un pwynt o’u pedair gêm agoriadol.

Dyw tîm Neville Powell ond wedi sgorio unwaith yn y gynghrair, ac roedd honno’n gôl ddadleuol yng ngêm gynta’r tymor yn erbyn Y Barri.

Y tro diwethaf i’r timau gwrdd sgoriodd Nick Rushton hat-tric i’r Drenewydd mewn buddugoliaeth 6-1 yn ôl ym mis Ebrill.

Gêm ddiwethaf:
Y Drenewydd 6-1 Aberystwyth (22/04/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.