Rhagolwg penwythnos UG Cymru

IMG_3232

Mae’r penwythnos yn dechrau’n fuan yn UG Cymru gan y bydd Y Drenewydd yn croesawu’r Bala i Barc Latham nos Iau gyda’r gêm yn fyw ar Facebook Live Sgorio.

Nos Iau, 12 Hydref

Y Drenewydd v Y Bala | Nos Iau – 19:45
Mae’r Bala ar rediad truenus o bum gêm heb ennill yn UGC (colli 4, cyfartal 1, sgorio 1!) – eu rhediad salaf yn UGC ers Rhagfyr 2012 (6 gêm heb ennill bryd hynny).

Wrth ychwanegu’r golled yn y gwpan yn erbyn Y Drenewydd i’r rhediad hwnnw (0-1) mae’r Bala ar rediad o chwe gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth, ac ond wedi sgorio unwaith mewn 540 munud o bêl-droed!

Y golled yn erbyn Y Drenewydd ddechreuodd y rhediad hunllefus, ac efallai gall Y Bala ddod â’r rhediad i ben yn erbyn yr un gwrthwynebwyr.

Mae’r Bala wedi colli pob un o’u tair gêm oddi cartref y tymor yma ac heb sgorio unwaith (vs YSN, Cei, Cefn).

Diffyg goliau yn amlwg yn broblem i’r Bala – dim ond Aberystwyth (4) sydd wedi sgorio llai na’r Bala (6) y tymor hwn.

Fel Y Bala, mae sgorio goliau wedi bod yn her i’r Robiniaid yn ddiweddar gan fod Y Drenewydd ond wedi sgorio mewn un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf – er iddyn nhw sgorio pedair yn y gêm honno (4-0 vs Aber).

Tydi’r Drenewydd heb sgorio yn eu tair gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Y Bala

Wedi dweud hynny, mae’r amddiffyn wedi bod yn gadarn eleni gan gadw pum llechen lân yn eu saith gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Dyw’r Drenewydd ond wedi ildio unwaith yn eu pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ac roedd honno’n gôl ddadleuol gartref yn erbyn Cei Connah, yn fyw ar Sgorio.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 0-1 Y Drenewydd (29/08/17) Cwpan y Gynghrair
Y Bala 3-0 Y Drenewydd (11/08/17)

Dydd Sadwrn, 14 Hydref

Bangor v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Bangor sydd yn dechrau’r penwythnos ar frig y tabl ar ôl ennill chwech o’u wyth gêm agoriadol.

Ond colli oedd eu hanes yn erbyn Met Caerdydd ar Gampws Cyncoed yn eu hail gêm o’r tymor, ac mi fydd Kevin Nicholson yn gobeithio talu’r pwyth yn ôl brynhawn Sadwrn.

Ers y gêm gyffrous yn erbyn y Seintiau ar benwythnos agoriadol y tymor (5-2), mae bob un o bedair gêm gartref Bangor yn UGC ers hynny wedi gorffen yn 1-0 neu 0-1, yn ogystal â’u gêm ddiwethaf oddi cartref yn erbyn Y Bala.

Mae Met Caerdydd wedi cael dechrau da i’r tymor a bydd y myfyrwyr yn llawn hyder ar ôl ennill eu tair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Does neb wedi ildio llai na Met Caerdydd y tymor hwn (5 gôl – yn hafal â Chei Connah a’r Barri).

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 3-1 Bangor (19/08/17)

Caerfyrddin v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Caerfyrddin wedi llithro i waelod y tabl ar ôl colli saith o’u wyth gêm gynghrair hyd yma.

Dyma ddechrau salaf yr Hen Aur wedi wyth gêm ers 2011/12 (ennill 1, colli 7) – gorffenodd Gaerfyrddin yn y 10fed safle y tymor hwnnw gan osgoi’r cwymp.

Caerfyrddin a Bangor yw’r unig ddau dîm sydd heb gael gêm gyfartal yn UGC y tymor hwn.

Cafodd Cei Connah ganlyniad cadarnhaol gartref yn erbyn y Seintiau nos Fawrth (2-2) gan gipio pwynt oddi ar y pencampwyr i gadw pethau’n dynn ger y brig.

Does neb wedi ildio llai na Chei Connah y tymor hwn (5 gôl – yn hafal â Met Caerdydd a’r Barri)… a does neb wedi ildio mwy na Chaerfyrddin (22).

Gêm ddiwethaf:
Cei Connah 3-1 Caerfyrddin (19/08/17)

Llandudno v Aberystwyth | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Aberystwyth wedi codi o waelod y tabl er waetha’r ffaith mae nhw yw’r unig glwb sydd heb ennill yn UG Cymru y tymor yma.

Aber sydd â’r record ymosodol salaf yn y gynghrair ar ôl sgorio dim ond pedair gôl yn eu wyth gêm hyd yma.

Ar ôl dechrau arbennig i’r tymor mae Llandudno bellach wedi colli tair gêm gynghrair yn olynol am y tro cyntaf ers Medi 2015.

Er hynny mae tîm Alan Morgan yn parhau i fod yn y Chwech Uchaf a byddai buddugoliaeth yn eu cadw’n dynn ar sodlau’r pedwar uchaf.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 0-2 Llandudno (18/08/17)

Y Barri v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae bron i bedair mlynedd ers i’r ddau dîm yma fynd benben, ac hynny yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru.

Mae’r Derwyddon yn dechrau’r penwythnos yn y Chwech Uchaf ac ar rediad o bedair gêm heb golli yn UG Cymru (ennill 2, cyfartal 2).

Does neb wedi ildio llai na’r Barri’r tymor hwn (5 gôl – yn hafal â Chei Connah a Met Caerdydd).

Dyw’r Barri heb ildio mwy nac unwaith yn dim un o’u gemau cynghrair y tymor hwn.

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 5-2 Y Barri (07/12/13) Trydedd Rownd Cwpan Cymru 2013/14

Y Seintiau Newydd v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Seintiau wedi ennill eu tair gêm gartref yn UGC y tymor yma, ac heb ildio yn Neuadd y Parc hyd yma.

Ond fe wnaethon nhw ildio ddwywaith yng Nghei Connah nos Fawrth (2-2) yn dilyn chwe llechen lân yn olynol yn y gynghrair, ers ildio bum gwaith yn erbyn Bangor ar benwythnos agoriadol y tymor.

Sicrhaodd Prestatyn fuddugoliaeth ddramatig yn erbyn Caerfyrddin y penwythnos diwethaf wrth i Jack Kenny gipio’r triphwynt yn yr eiliadau olaf (3-2).

Mae Prestatyn wedi colli pob un o’u 10 gêm gynghrair oddi cartref yn Neuadd y Parc!

Bydd angen i dîm Neil Gibson geisio cadw Greg Draper yn dawel gan fod blaenwr y Seintiau wedi sgorio chwe gôl yn ei dair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Gêm ddiwethaf:
Prestatyn 1-3 Y Seintiau Newydd (10/01/15)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.