Rhagolwg penwythnos UG Cymru

IMG_5513

Fe welson ni 28 gôl mewn chwe gêm ac ambell i ganlyniad annisgwyl y penwythnos diwethaf, a gyda dim ond dau bwynt yn gwahanu’r pedwar uchaf cyn gemau nos Wener, fe ddylai hi fod yn benwythnos cyffrous arall yn UG Cymru.

Nos Wener, 20 Hydref

Prestatyn v Bangor | Nos Wener – 19:45
Llithrodd Bangor o’r brig i’r pedwerydd safle ar ôl colled siomedig 2-3 gartref yn erbyn Met Caerdydd Sadwrn diwethaf, ac hynny er bod ar y blaen 2-0 gyda dim ond 20 munud o’r gêm yn weddill.

Bydd Neil Gibson yn gobeithio am ymateb cadarnhaol gan ei dîm wedi i Brestatyn golli 6-1 yn erbyn Y Seintiau Newydd yn eu gêm ddiwethaf.

Er bod Prestatyn ond wedi sgorio pedair gôl mewn pedair gêm gartref y tymor yma, mae nhw wedi llwyddo i ennill hanner eu gemau yn Stadiwm Motion Finance (2/4).

Gôl Danny Holmes oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm yn gynharach yn y tymor wrth i’r Dinasyddion ennill 1-0 yn Nantporth gyda Phrestatyn yn gorffen y gêm â 10 dyn wedi i James Stead gael ei hel o’r maes am drosedd oddi ar y bêl.

Gêm ddiwethaf:
Bangor 1-0 Prestatyn (25/08/17)

Aberystwyth v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 20:00
Roedd y rhyddhad yn amlwg ar wyneb Neville Powell brynhawn Sadwrn wrth iddo gasglu ei fuddugoliaeth cyntaf yn UGC fel rheolwr Aberystwyth ar y nawfed cynnig.

Sgoriodd y capten Jonny Spittle ei drydedd gôl o’r tymor yn yr eiliadau olaf i gipio’r triphwynt yn erbyn ei gyn-glwb, Llandudno (2-3).

Dychwelodd YSN i frig y tabl gyda buddugoliaeth gyfforddus gartref yn erbyn Prestatyn y penwythnos diwethaf (6-1).

YSN sydd â’r record ymosodol orau’n y gynghrair (2.7 gôl y gêm) tra mae Aber sydd â’r record ymosodol salaf yn y gynghrair (0.8 gôl y gêm).

Dyw Aberystwyth heb guro’r Seintiau Newydd yn eu 23 gêm ddiwethaf (ers Awst 2007).

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 1-5 Y Seintiau Newydd (01/10/16)

Dydd Sadwrn, 21 Hydref

Derwyddon Cefn v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Derwyddon yn dechrau’r penwythnos yn y 5ed safle ar ôl rhediad rhagorol o bum gêm heb golli yn UG Cymru (ennill 3, cyfartal 2).

Dyw’r Derwyddon erioed wedi cael dechrau cystal yn eu 14 tymor yn UG Cymru (wedi naw gêm).

Targed nesaf Huw Griffiths bydd curo Caerfyrddin yn UG Cymru am y tro cyntaf ers Chwefror 2008 (3-1) – Karl Connolly yn rhwydo ddwywaith i’r Derwyddon, a Danny Thomas yn rhwydo i’r Hen Aur.

Mae’n edrych fel ei bod hi am fod yn dymor hir i dîm Mark Aizlewood sydd yn eistedd ar waelod y tabl ar ôl colli wyth o’u naw gêm gynghrair hyd yma.

Ond dyw Caerfyrddin heb golli dim un o’u 10 gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn y Derwyddon (ennill 8, cyfartal 2).

Dyw Caerfyrddin erioed wedi cael dechrau mor wael yn eu 22 tymor yn UG Cymru (wedi naw gêm).

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 0-0 Caerfyrddin (14/01/17)

Met Caerdydd v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Llwyddiant Met Caerdydd yw stori’r tymor ar hyn o bryd wedi iddyn nhw godi i’r ail safle Sadwrn diwethaf ar ôl curo Bangor am yr eildro’r tymor hwn.

Dim ond Cei Connah (6) sydd wedi ildio llai na Met Caerdydd y tymor hwn (7).

Tydi pethau ddim yn mynd cystal yn y Drenewydd gan eu bod ar rediad o bedair gêm heb fuddugoliaeth yn UG Cymru (colli 2, cyfartal 2).

Dyw’r Drenewydd heb ennill oddi cartref, na chwaith heb sgorio oddi cartref y tymor yma, a dyw Met Caerdydd heb golli gartref yng Nghyncoed.

Gêm ddiwethaf:
Y Drenewydd 0-1 Met Caerdydd (17/12/16)

Y Bala v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Y Bala a’r Barri yn mynd benben am y tro cyntaf erioed brynhawn Sadwrn gyda’r ddau glwb yn llygadu lle yn y Chwech Uchaf.

Ar ôl chwe gêm heb fuddugoliaeth roedd Colin Caton yn dathlu nos Iau diwethaf wedi i Jordan Evans ysbrydoli’r Bala i ennill am y tro cyntaf ers mis Awst.

Colli oedd hanes Y Barri y penwythnos diwethaf (1-3 vs Cefn), gyda Kayne McLaggon yn rhwydo’r unig gôl i dîm Gavin Chesterfield.

Yn ogystal â rhwydo chwe gôl y tymor yma, mae McLaggon wedi creu yr unig ddwy gôl arall i’r Barri ei sgorio yn y gynghrair, felly mae wedi chwarae rôl allweddol yn 100% o goliau’r clwb yn UGC 2017/18.

Cei Connah v Llandudno | Dydd Sadwrn – 17:15 (S4C)
Bydd cewri Cei Connah yn croesawu Llandudno i Lannau Dyfrdwy brynhawn Sadwrn gyda’r cyfan yn fyw ar Sgorio.

Sgoriodd yr anferthol Melford Simpson y gôl fuddugol i Gei Connah yn erbyn Caerfyrddin y penwythnos diwethaf gyda’i gyffyrddiad cyntaf erioed yn UG Cymru, lai na munud ar ôl dod i’r maes fel eilydd.

Ar ôl dechrau da i’r tymor mae Llandudno wedi llithro lawr y tabl wedi iddyn nhw golli pedair gêm gynghrair yn olynol am y tro cyntaf erioed yn UG Cymru.

Doedd colli 1-0 oddi cartref yn erbyn YSN a Met Caerdydd ddim yn ganlyniadau rhy annisgwyl i Landudno, ond bydd Alan Morgan yn hynod o siomedig o fod wedi colli gartref yn erbyn Derwyddon Cefn ac Aberystwyth yn ystod y rhediad hwnnw.

Dyw Cei Connah ond wedi colli dwy gêm yn UGC y tymor yma, ond daeth y cyntaf o rheiny oddi cartref yn erbyn Llandudno (1-0, Toby Jones), felly bydd Llandudno’n gobeithio cwblhau’r dwbl dros dîm Andy Morrison brynhawn Sadwrn.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 1-0 Cei Connah (26/08/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.