Rhagolwg gemau UG Cymru

_CM_7235

Yn dilyn eu colled annisgwyl yn erbyn Y Barri brynhawn Sadwrn diwethaf, mae’r Seintiau Newydd yn brysur yn cystadlu yng Nghwpan Irn Bru y penwythnos yma, felly bydd Cei Connah a Met Caerdydd yn gobeithio manteisio a dringo uwchben y pencampwyr.

Nos Fawrth, 7 Tachwedd

Bangor v Aberystwyth | Nos Fawrth – 19:45
Mae Aberystwyth wedi codi o’r ddau safle isaf am y tro cyntaf ers mis Awst ar ôl curo’r Derwyddon nos Wener (1-0).

Bydd Neville Powell yn gobeithio sicrhau trydedd buddugoliaeth o’r bron wrth iddo ddychwelyd i Nantporth am y tro cyntaf ers cael ei ymddiswyddo fel rheolwr Bangor.

Mae Bangor nôl yn y 4 Uchaf ar ôl curo’r Drenewydd y penwythnos diwethaf diolch i ddwy gôl Dean Rittenberg.

Y Dinasyddion yw’r unig glwb sydd heb gael gêm gyfartal yn UG Cymru’r tymor hwn.

Roedd hi’n glasur o gêm rhwng y ddau glwb yn gynharach yn y tymor gyda Bangor yn ennill 2-3 yn yr eiliadau olaf drwy gôl gampus Steven Hewitt.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 2-3 Bangor (23/09/17)

Nos Wener, 10 Tachwedd

Y Bala v Cei Connah | Nos Wener – 19:45
Fe all Cei Connah fynd driphwynt yn glir ar frig UG Cymru gyda buddugoliaeth ar Faes Tegid nos Wener.

Mae tîm Andy Morrison ar rediad o wyth gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth (6 UGC, 2 Cwpan y Gynghrair).

Y Nomadiaid sydd â’r record amddiffynnol gryfaf yn UGC y tymor hwn gan eu bod ond wedi ildio wyth gôl mewn 12 gêm gan gadw pum llechen lân hyd yma.

Mae John Danby yn parhau i fod yn anodd i’w guro rhwng y pyst, a dyw’r Bala ond wedi sgorio unwaith yn eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Cei Connah.

Ond mae’r Bala ar rediad cryf ar ôl ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn olynol gan ddringo i’r Chwech Uchaf.

Gêm ddiwethaf:
Cei Connah 1-0 Y Bala (08/09/17)

Dydd Sadwrn, 11 Tachwedd

Caerfyrddin v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau glwb ar y gwaelod yn mynd benben ar Barc Waun Dew brynhawn Sadwrn mewn brwydr i oroesi yn UG Cymru.

Mae Caerfyrddin yn dechrau’r penwythnos wyth pwynt o dan diogelwch y 10fed safle ar ôl colli 10 o’u 12 gêm gynghrair y tymor hwn.

Ar ôl colli 5-0 yn erbyn Met Caerdydd Sadwrn diwethaf, dyw hi ddim syndod mae’r Hen Aur sydd â’r record amddiffynnol salaf yn UGC y tymor hwn ar ôl ildio 30 o goliau mewn 12 gêm (2.5 gôl y gêm).

Dyw Caerfyrddin heb gasglu pwynt o’u tair gêm gartref y tymor yma, gan sgorio dim ond un gôl, ac honno o’r smotyn yn erbyn Cei Connah.

Ond dyw’r Drenewydd heb ennill oddi cartref hyd yma gan ond sgorio unwaith mewn chwe gêm ar y lôn.

Mae’r Robiniaid ar rediad gwael o saith gêm heb fuddugoliaeth yn UGC ac wedi llithro i drafferthion ger gwaelod y tabl.

Ers curo Aberystwyth 4-0 ganol Medi, dyw’r Drenewydd ond wedi sgorio deirgwaith yn eu saith gêm cynghrair ers hynny.

Mae o leiaf pedair gôl wedi ei sgorio ym mhob un o’r pedair gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y timau yma (Dre 4-1 Cfin, Cfin 3-1 Dre, Dre 4-2 Cfin, Dre 4-1 Cfin).

Mae’r Drenewydd eisoes curo Caerfyrddin ddwywaith y tymor yma.

Gêm ddiwethaf:
Caerfyrddin 0-2 Y Drenewydd (24/10/17) Rownd Wyth Olaf Cwpan y Gynghrair
Y Drenewydd 4-1 Caerfyrddin (26/08/17)

Prestatyn v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Prestatyn yn dechrau’r penwythnos driphwynt yn glir o safleoedd y cwymp ar ôl colli eu dwy gêm ddiwethaf.

Mae tîm Neil Gibson wedi ildio oleiaf ddwywaith yn eu chwe gêm ddiwethaf a bydd angen cryfhau’n amddiffynnol os am osgoi syrthio’n syth nôl lawr i Gynghrair Huws Gray.

Gall Met Caerdydd ddringo uwchben y Seintiau Newydd gyda buddugoliaeth ar Erddi Bastion.

Adeg yma’r tymor diwethaf roedd gan Met 14 pwynt ar ôl ennill dim ond pedair o’u 12 gêm agoriadol – mae’r myfyrwyr wedi ennill wyth o’u 12 agoriadol eleni ac yn cystadlu gyda’r goreuon.

Dim ond Cei Connah (8 gôl) sydd wedi ildio llai na’r myfyrwyr wedi 12 gêm (9 gôl).

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 2-1 Prestatyn (30/09/17)

Y Barri v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Iwan Williams yn cymryd yr awennau fel rheolwr newydd Llandudno am y tro cyntaf brynhawn Sadwrn wrth arwain ei dîm i Barc Jenner.

Dyw Llandudno ond wedi ennill un gêm oddi cartre’r tymor hwn (0-2 vs Aber), ond mi fydd Williams yn awyddus i gasglu triphwynt yn ei gêm gyntaf wrth y llyw.

Sadwrn diwethaf fe enillodd Y Barri oddi cartref yn erbyn Y Seintiau Newydd am y tro cyntaf ers 16 mlynedd diolch i gôl y blaenwr Kayne McLaggon (0-1).

Byddai buddugoliaeth arall y penwythnos yma’n gadael Y Barri’n hafal ar bwyntiau gyda Llandudno tua canol y tabl.

Y Barri sydd â’r record ymosodol salaf yn UGC y tymor hwn ar ôl sgorio dim ond naw gôl mewn 12 gêm (saith o rheiny gan McLaggon) – ond mae eu record amddiffynnol yn arbennig (ildio 11 gôl mewn 12 gêm).

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 1-0 Y Barri (16/09/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.