Rhagolwg penwythnos UG Cymru

ML_MetVsNewtownIMG_0048

Dim ond dau bwynt sy’n gwahanu’r tri clwb uchaf, ond tybed os all Met Caerdydd ddal eu gafael ar y brig dros y penwythnos.

Nos Wener, 17 Tachwedd

Cei Connah v Bangor | Nos Wener – 19:45
Gêm fawr arall i Gei Connah nos Wener yn dilyn eu gêm gyfartal 1-1 yn Y Bala nos Wener ddiwethaf.

Bydd Andy Morrison yn siomedig yn y ffordd yr ildiodd ei dîm o’r smotyn yn hwyr yn y gêm yn dilyn trosedd flêr gan Danny Harrison.

Ers colli yn erbyn Bangor nôl ym mis Medi, mae Cei Connah ar rediad o naw gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth (7 UGC, 2 Cwpan y Gynghrair).

Mae Bangor wedi codi i’r 4ydd safle ar ôl ennill eu dwy gêm ddiwethaf (Dre 0-2 Ban, Ban 3-2 Aber).

Tydi’r Dinasyddion heb golli dim un o’u pedair gêm gynghrair ddiwethaf yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy (ers Tachwedd 2014), ond mi fydd hi’n her anodd i dîm Kevin Nicholson nos Wener yn erbyn y clwb sydd bellach yn cystadlu tua’r brig.

Gêm ddiwethaf:
Cei Connah 2-0 Bangor (03/10/17) Ail Rownd Cwpan y Gynghrair
Bangor 1-0 Cei Connah (26/09/17)

Llandudno v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Ar ôl colli yn erbyn Y Barri yn ei gêm gyntaf wrth y llyw Sadwrn diwethaf, dyw pethau’n mynd dim haws i reolwr newydd Llandudno, Iwan Williams, wrth iddo baratoi ei dîm i wynebu’r pencampwyr y penwythnos yma.

Dyw Llandudno heb ennill dim un o’u saith gêm cynghrair yn erbyn YSN (cyfartal 1, colli 6).

Mae’r Seintiau wedi ennill y chwe gêm ddiwethaf rhwng y clybiau, a dyw Llandudno heb sgorio yn y dair gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm.

Bydd y Seintiau’n ceisio ad-ennill eu lle ar frig y tabl yn dilyn eu saib o’r gynghrair y penwythnos diwethaf pan enillon nhw yn erbyn Queen of the South ar giciau o’r smotyn yn rownd wyth olaf Cwpan Irn Bru.

Dyw Llandudno ond wedi ennill un o’u wyth gêm ddiwethaf yn UG Cymru, ond yn dilyn y penwythnos yma mi fydd y clwb yn edrych ymlaen i herio tri o glybiau isa’r cynghrair gan obeithio casglu digon o bwyntiau cyn diwedd y flwyddyn i sicrhau lle yn y Chwech Uchaf.

Gêm ddiwethaf:
Y Seintiau Newydd 1-0 Llandudno (22/09/17)

Aberystwyth v Y Bala | Nos Wener – 20:00
Mae Aber yn un o’r tri clwb sydd yn hafal ar bwyntiau ger gwaelod y tabl, ac fe fyddai triphwynt nos Wener yn eu codi i’r 9fed safle.

Medi 2014 oedd y tro diwethaf i Aberystwyth ennill gartref yn erbyn Y Bala yn UG Cymru (4-0).

Amddiffynwyr Aber, Declan Walker (4) a Jonny Spittle (3) yw prif sgorwyr y clwb yn UGC y tymor yma.

Mae’r Bala ar rediad cadarn o bum gêm heb golli (ennill 4, cyfartal 1), ac mae’r clwb wedi dringo o’r gwaelodion i’r 5ed safle.

Bydd y ddau glwb yn mynd benben eto fis nesaf yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 1-1 Aberystwyth (29/09/17)

Dydd Sadwrn, 18 Tachwedd

Y Drenewydd v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:00
Mae’r Drenewydd yn dechrau’r penwythnos yn hafal ar bwyntiau gydag Aberystwyth a Phrestatyn ger y gwaelod.

Sicrhaodd y Robiniaid eu buddugoliaeth cyntaf oddi cartref y tymor yma pan enillon nhw 0-2 yng Nghaerfyrddin Sadwrn diwethaf.

Hon fydd yr ail gêm o fewn pedwar diwrnod i’r Drenewydd yn dilyn eu colled yn erbyn Met Caerdydd yn rownd gynderfynol Cwpan y Gynghrair nos Fercher (1-0).

Bydd Y Barri’n llygadu lle yn y Chwech Uchaf ar ôl ennill eu dwy gêm ddiwethaf, gan gadw llechan lân yn y ddwy gêm (YSN 0-1 Barri, Barri 2-0 Llan).

Sgoriodd McLaggon unwaith eto’r penwythnos diwethaf – yn ogystal â rhwydo wyth gôl y tymor yma, mae McLaggon wedi creu yr unig dair gôl arall i’r Barri ei sgorio yn UGC, felly mae wedi chwarae rôl allweddol yn 100% o goliau’r clwb yn 2017/18.

Gêm ddiwethaf:
Y Barri 2-0 Y Drenewydd (09/09/17)

Caerfyrddin v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd y ddau glwb ar y gwaelod yn mynd benben ar Barc Waun Dew brynhawn Sadwrn mewn brwydr i oroesi yn UG Cymru.

Mae Caerfyrddin yn dechrau’r penwythnos wyth pwynt o dan diogelwch y 10fed safle ar ôl colli 11 o’u 13 gêm gynghrair y tymor hwn.

Dyw’r Hen Aur heb gasglu pwynt o’u pedair gêm gartref y tymor yma, gan sgorio dim ond un gôl, ac honno o’r smotyn yn erbyn Cei Connah.

Ers i strwythur y gynghrair newid yn 2010 does yna r’un tîm wedi casglu cyn lleied o bwyntiau a Chaerfyrddin (4) wedi 13 gêm.

Mae Prestatyn yn dechrau’r penwythnos yn yr 11eg safle, yn hafal ar bwyntiau gyda Aberystwyth a’r Drenewydd.

Mae tîm Neil Gibson wedi ildio oleiaf ddwywaith yn eu saith gêm ddiwethaf a bydd angen cryfhau’n amddiffynnol os am osgoi syrthio’n syth nôl lawr i Gynghrair Huws Gray.

Caerfyrddin yw’r unig glwb sydd eto i ennill gartref y tymor yma, a Prestatyn yw’r unig glwb sydd heb ennill oddi cartref!

Gêm ddiwethaf:
Prestatyn 3-2 Caerfyrddin (07/10/17)

Dydd Sul, 19 Tachwedd

Met Caerdydd v Derwyddon Cefn | Dydd Sul – 14:30
Mae Met Caerdydd wedi cael dechrau campus i’r tymor ac mi fydd y myfyrwyr yn gobeithio gorffen y penwythnos ar frig y tabl.

Yn ogystal â dechrau’r penwythnos ar frig UG Cymru, mae’r myfyrwyr wedi sicrhau lle yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair am y tro cyntaf yn eu hanes yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Y Drenewydd nos Fercher (1-0).

Mae’r golwr Will Fuller wedi cadw saith llechen lân yn UGC y tymor hwn – mwy nac unrhyw golwr arall yn y gynghrair.

Bydd y Derwyddon yn awyddus i ddychwelyd i’r cae ar ôl 16 diwrnod ers eu gêm ddiwethaf, ond tybed os bydd y gorffwys wedi gwneud lles neu difrod i’r Derwyddon oedd yn mwynhau eu cyfnod gorau erioed yn UG Cymru.

Hon fydd y bedwaredd tro i’r timau gwrdd yn UGC a dyw’r Derwyddon heb guro’r myfyrwyr, na chwaith sgorio yn eu herbyn hyd yn hyn (0-3, 5-0, 0-0).

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 0-3 Met Caerdydd (12/08/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.