Rhagolwg penwythnos UG Cymru

A34I6990e

Mae ‘na benwythnos llawn o gemau Uwch Gynghrair Cymru o’n blaenau ni wrth i’r clybiau geisio dal eu gafael ar y Seintiau Newydd sydd wedi agor bwlch o bum pwynt ar y brig.

Nos Wener, 8 Rhagfyr

Cei Connah v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Bydd Aberystwyth yn llawn hyder ar ôl ennill eu dwy gêm ddiwethaf, gan sgorio saith o goliau, ac heb ildio unwaith (Aber 3-0 Dre, Aber 4-0 Bala).

Gyrrodd Aberystwyth deiliaid Cwpan Cymru, Y Bala, allan o’r gystadleuaeth ar y cynnig cyntaf y penwythnos diwethaf.

Mae Aber yn un o’r tri thîm sydd yn hafal ar bwyntiau ger gwaelod y tabl, gyda’r Drenewydd a Phrestatyn.

Enillodd Cei Connah gartref yn erbyn Cwmbrân Celtic Sadwrn diwethaf i sicrhau lle ym 4edd rownd Cwpan Cymru.

Ond dyw’r Nomadiaid heb sgorio yn eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf ac mae tîm Andy Morrison bellach saith pwynt tu ôl i’r Seintiau sydd ar y brig.

Ar ôl sgorio saith gôl yn eu dwy gêm agoriadol (Pres 0-4 Cei, Cei 3-1 Cfin), dyw Cei Connah ond wedi rhwydo 12 gôl mewn 13 gêm gynghrair ers hynny.

Gêm ddiwethaf:
Aberystwyth 1-3 Cei Connah (05/11/16)

Prestatyn v Derwyddon Cefn | wedi ei ohirio
Bydd y ddau dîm yn awyddus i roi siom y penwythnos diwethaf y tu ôl iddynt yn dilyn colledion yn erbyn clybiau o’r is-adrannau yng Nghwpan Cymru.

Cafodd Prestatyn eu curo gan Rhuthun o Gynghrair Huws Gray (0-3), tra mae Llanrhaeadr o drydedd haen y pyramid drechodd y Derwyddon (3-2).

Fe gaiff y ddau dîm ganolbwyntio’n llwyr ar y gemau cynghrair am weddill y tymor felly, gyda’r Derwyddon yn llygadu lle’n y Chwech Uchaf, tra bod Prestatyn yn brwydro i osgoi’r cwymp.

Hon fydd y 10fed gêm rhwng y ddau glwb yn UG Cymru, ac hyd yma mae eu record yn hafal – tair buddugoliaeth yr un a tair gêm gyfartal.

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 2-2 Prestatyn (15/09/17)

Dydd Sadwrn, 9 Rhagfyr

Caerfyrddin v Llandudno | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Caerfyrddin yn dechrau’r penwythnos 11 pwynt o dan diogelwch y 10fed safle ar ôl colli 13 o’u 15 gêm gynghrair y tymor hwn.

Ers i strwythur y gynghrair newid yn 2010 does yna r’un tîm wedi casglu cyn lleied o bwyntiau a Chaerfyrddin (4pt) wedi 15 gêm.

Ond fe enillodd yr Hen Aur eu gêm gwpan yn erbyn Rhydaman y penwythnos diwethaf, ac efallai mae dyna’r hwb oedd ei angen ar dîm Mark Aizlewood.

Ennill oedd hanes Llandudno Sadwrn diwethaf hefyd, wrth i dîm Iwan Williams guro Gresffordd o Gynghrair Huws Gray yn gyfforddus (4-0).

Mae Llandudno wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Caerfyrddin, ac heb ildio yn eu tair gêm ddiwethaf yn erbyn yr Hen Aur.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 3-0 Caerfyrddin (12/08/17)

Y Barri v Bangor | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Bangor ar rediad campus ar ôl ennill eu pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Yn hafal ar bwyntiau gyda Met Caerdydd yn yr ail safle, mae Bangor bellach yn ôl yn y ras am y bencampwriaeth.

Mae’r Barri wedi colli eu tair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ac mewn perygl o lithro tua’r gwaelodion pe bae nhw’n dioddef colled arall dros y penwythnos.

Ond fe roedd hogiau Gavin Chesterfield yn fuddugol y tro diwethaf i’r timau yma gwrdd, diolch i gôl Kayne McLaggon yn Nantporth (0-1).

Y Barri sydd â’r record ymosodol salaf yn UG Cymru y tymor hwn (12 gôl mewn 15 gêm), ond mae eu record amddiffynnol ymysg y gorau (ildio 16 gôl mewn 15 gêm).

Gêm ddiwethaf:
Bangor 0-1 Y Barri (30/09/17)

Y Drenewydd v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:00
Bydd myfyrwyr Met yn gobeithio cau’r bwlch ar y Seintiau wrth fynd benben â’r Drenewydd brynhawn Sadwrn.

Tydi hogiau Christian Edwards ond wedi colli un o’u 13 gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ac ond wedi ildio ddwywaith yn eu chwe gêm ddiwethaf (chwe llechen lân yn eu naw gêm ddiwethaf).

Mae’r Drenewydd yn beryglus o agos i’r gwaelodion ar ôl ennill dim ond pedair o’u 15 gêm gynghrair hyd yma (27%).

Mae gan y myfyrwyr record 100% yn erbyn Y Drenewydd gan fod y timau ond wedi cwrdd deirgwaith yn UG Cymru, ac mae Met Caerdydd wedi ennill y dair gêm.

Gêm ddiwethaf:
Met Caerdydd 2-0 Y Drenewydd (21/10/17)

Y Bala v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 17:30 (S4C)
Mae’r Seintiau yn ôl ar frig tabl UG Cymru ac ar rediad o chwe buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth.

Mae’r pencampwyr wedi sgorio 14 gôl yn eu tair gêm ddiwethaf, wedi sicrhau lle yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair, camu i 4edd rownd Cwpan Cymru ac agor bwlch ar gopa’r cynghrair.

Ond mae hi’n gyfnod sigledig i’r Bala sydd wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf gan ildio naw gôl ac heb sgorio unwaith (Ban 5-0 Bala, Aber 4-0 Bala).

Cafodd criw Colin Caton eu gyrru allan o Gwpan Cymru ar y cynnig cyntaf yn erbyn Aberystwyth y penwythnos diwethaf, a bydd angen i’r Bala berfformio tipyn yn well os am osgoi cweir arall ar Faes Tegid ddydd Sadwrn.

Gêm ddiwethaf:
Y Seintiau Newydd 3-0 Y Bala (19/08/17)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.

Heddiw mewn hanes

22 Hydref

Ar y diwrnod yma ym 1955 llwyddodd Cymru i drechu Lloegr am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd.