Rhagolwg penwythnos UG Cymru

Barry Town United Vs Prestatyn Town FC

Dim ond tair gêm sy’n weddill tan yr hollt i’r rhan fwyaf o glybiau’r gynghrair, ac wrth i 2017 dynnu i ben mae’r ras am y Chwech Uchaf mor gyffrous ac erioed.

Nos Wener, 29 Rhagfyr

Cei Connah v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Ar ôl dal eu tir yn y Chwech Uchaf am gyhyd, mae’r Derwyddon wedi llithro i’r 7fed safle yn dilyn eu colled yn erbyn Cei Connah ar ddydd San Steffan (0-1).

Ryan Wignall oedd yr arwr a’r dihiryn i Gei Connah, gan sgorio unig gôl y gêm, cyn cael ei hel o’r maes cyn yr egwyl.

Mae’r gemau rhwng y ddau glwb yn tueddu i fod yn gemau agos gan nad oes mwy na dwy gôl wedi cael ei sgorio yn dim un o’r chwe gêm ddiwethaf rhwng y ddau dîm.

Dyw’r Derwyddon heb sgorio yn eu tair gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Cei Connah, ac heb ennill gêm UGC oddi cartref yng Nglannau Dyfrdwy ers naw mlynedd (Tachwedd 2008).

Gêm ddiwethaf:
Derwyddon Cefn 0-1 Cei Connah (26/12/17)

Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr

Y Bala v Prestatyn | Dydd Sadwrn – 14:30
Sgoriodd Les Davies ddwywaith i sicrhau’r triphwynt i’r Bala yn erbyn Prestatyn ar ddydd San Steffan (0-2).

Yn dilyn tair buddugoliaeth yn olynol, ac os aiff canlyniadau eraill o’u plaid dros y penwythnos, fe all Y Bala fod yn sicr o’u lle yn y Chwech Uchaf erbyn nos Sadwrn.

Mae Prestatyn, ar y llaw arall, ar rediad o chwe colled yn olynol ym mhob cystadleuaeth, heb sgorio yn eu dwy gêm ddiwethaf, yn sicr o orffen yn y Chwech Isaf ac mewn perygl o aros yn y ddau isaf os na fydd y perfformiadau’n gwella’n y dyfodol agos.

Mae’r ddwy gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y timau ar Faes Tegid wedi gorffen yn 4-2, felly tybed os bydd hi’n glawio goliau’n y Bala unwaith eto brynhawn Sadwrn (Bala 4-2 Pres, Bala 2-4 Pres).

Gêm ddiwethaf:
Prestatyn 0-2 Y Bala (26/12/17)

Y Seintiau Newydd v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Fe brofodd y Seintiau pam mae nhw yw’r pencampwyr ar ddydd San Steffan drwy guro’r Drenewydd gyda dim ond 10 dyn (2-3), er bod ar ei hôl hi o ddwy gôl i ddim.

Gwnaeth y Robiniaid yn wych i fynd ar y blaen diolch i ddwy gôl gan Jamie Reed, ond yn dilyn cerdyn coch hallt i Greg Draper, roedd YSN yn amlwg yn benderfynol o beidio gadael Parc Latham heb ddim llai na triphwynt.

Mae’r Seintiau wedi agor dipyn o fwlch ar frig y tabl yn dilyn rhediad o naw buddugoliaeth yn olynol ym mhob cystadleuaeth (6 UGC, 1 Cwpan Irn Bru, 1 Cwpan Cynghrair, 1 Cwpan Cymru), ers colli gartref yn erbyn y Barri ar y 4ydd o Dachwedd.

Dyw’r Drenewydd ond wedi ennill un o’u naw gêm oddi cartref yn UGC y tymor hwn (vs Caerfyrddin), ac ond wedi sgorio tair gôl yn y naw gêm hynny (methu sgorio mewn 7 o’r 9).

Gêm ddiwethaf:
Y Drenewydd 2-3 Y Seintiau Newydd (26/12/17)

Dydd Sul, 31 Rhagfyr

Met Caerdydd v Y Barri | Dydd Sul – 13:00
Ar ôl tair buddugoliaeth o’r bron (pedair gêm heb golli), mae’r Barri wedi taflu eu hunain i mewn i’r ras am y Chwech Uchaf.

Gwnaeth hogiau Gavin Chesterfield yn arbennig i guro’r myfyrwyr (1-0) ar ddydd San Steffan i ddringo i’r 6ed safle.

Ar ôl dechrau’r tymor mor gryf mae Met Caerdydd wedi taro wal yn ddiweddar, ac heb ennill dim un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf (colli 2, cyfartal 3).

Mae absenoldeb y blaenwr Adam Roscrow wedi cael dylanwad ar y tîm, ac ers i Roscrow gael ei anafu dyw’r myfyrwyr ond wedi sgorio un gôl yn eu tair gêm ddiwethaf.

Gêm ddiwethaf:
Y Barri 1-0 Met Caerdydd (26/12/17)

Dydd Llun, 1 Ionawr

Aberystwyth v Caerfyrddin | Dydd Llun – 14:30
Sicrhaodd Caerfyrddin dim ond eu hail buddugoliaeth o’r tymor yn UGC drwy guro Aberystwyth ar ddydd San Steffan dioch i gôl Liam Thomas (1-0).

Honno oedd trydedd llechen lân Caerfyrddin mewn pedair gêm, felly mae’r amddiffyn yn sicr yn cryfhau.

Naw pwynt sydd yn gwahanu’r Hen Aur ac Aberystwyth (10fed), a pe bae Caerfyrddin yn gallu ennill eto ar ddydd Calan a chau’r bwlch i dim ond chwe phwynt, yna byddai eu gobeithion o osgoi’r cwymp yn codi’n sylweddol.

Ers chwalu Prestatyn (7-1), dyw Aber heb sgorio yn eu dwy gêm wedi hynny.

Dyw Aber heb guro Caerfyrddin gartref ar Goedlan y Parc ers dydd Calan 2015 (5-3), ac mae’r Hen Aur wedi ennill y dair gêm gynghrair oddi cartref yn Aber ers hynny.

Gêm ddiwethaf:
Caerfyrddin 1-0 Aberystwyth (26/12/17)

Bangor v Llandudno | Dydd Llun – 17:15 (S4C)
Mae Bangor wedi sicrhau lle yn y Chwech Uchaf am yr ail dymor yn olynol – hynny ar ôl tair mlynedd yn y Chwech Isaf.

Mae’r Dinasyddion ar rediad o naw gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth ers colli gartref vs Cefn ym mis Hydref (8 UGC, 1 Cwpan Cymru).

Mae Bangor wedi cadw tair llechen lân yn olynol, ac ond wedi ildio unwaith yn y chwe gêm gynghrair ddiwethaf.

Wedi dweud hynny, bydd Kevin Nicholson yn siomedig bod eu dwy gêm ddiwethaf wedi gorffen yn ddi-sgôr (vs Cfin a Llan).

Byddai Bangor wedi curo Llandudno ar ddydd San Steffan oni bai am i Dave Roberts gael gêm arbennig yn y gôl i Landudno, gan wneud nifer o arbediadau safonol cyn arbed cic o’r smotyn James Demetriou wedi 87 munud.

Mae disgwyl newidiadau mawr yn Llandudno ym mis Ionawr wrth i Iwan Williams baratoi i roi ei stamp ei hun ar y garfan.

Mae Iwan Williams wedi bod wrth y llyw ar gyfer saith gêm i Landudno yn UGC (ennill 1, cyfartal 3, colli 3).

Mae tair o bedair gêm ddiwethaf Llandudno wedi gorffen yn ddi-sgôr, yn cynnwys eu dwy gêm ddiwethaf, gartref vs Met a Bangor.

Felly’r rheolwr newydd yn adeiladu o’r cefn efallai – y tîm ond wedi ildio chwe gôl mewn saith gêm ers iddo ymuno (tair llechen lân)… ond sgorio goliau yw’r broblem.

Llandudno wedi sgorio 4 gôl yn eu 7 gêm ddiwethaf (3 vs Pres, 1 vs Dre), gan fethu a sgorio mewn 5 o’r 7 gêm.

Gêm ddiwethaf:
Llandudno 0-0 Bangor (26/12/17)

Heddiw mewn hanes

22 Hydref

Ar y diwrnod yma ym 1955 llwyddodd Cymru i drechu Lloegr am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd.