Rhagolwg penwythnos UG Cymru

VS_Rhyl_14_1_17_-9

Mae’r Seintiau Newydd wedi sicrhau’r bencampwriaeth am y chweched mlynedd yn olynol, ond gyda chwe gêm i fynd tan ddiwedd y tymor, mae yna dal digon i’w chwarae amdano yn Uwch Gynghrair Cymru 2016/17.

Nos Wener

Airbus UK v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Gyda chwe gêm yn weddill mae Hogiau’r Maes Awyr 11 pwynt i ffwrdd o ddiogelwch y 10fed safle ac yn debygol o lithro lawr i Gynghrair Huws Gray ar ôl 12 mlynedd yn yr uwch gynghrair.

Dyw Airbus ond wedi ennill un o’u 17 gêm gynghrair ddiwethaf (Airbus 4-2 Bangor) ac er ail arwyddo sawl cyn-chwaraewr profiadol yn ystod mis Ionawr (Leon Clowes, Glenn Rule, Lee Owens (ar fenthyg)) mae’r clwb yn parhau i stryffaglu ar waelod y tabl.

Ond Derwyddon Cefn yw’r unig glwb o UG Cymru sydd heb guro Airbus y tymor hwn (cyfartal 1, colli 1).

Dyw tîm Huw Griffiths ond dau bwynt uwchben safleoedd y cwymp felly mi fydd y Derwyddon yn awyddus i gasglu triphwynt yn Stadiwm Grŵp Hollingsworth.

Mae’r Derwyddon wedi codi a syrthio o UGC bob yn ail tymor am y tair mlynedd diwethaf, tybed os bydd y patrwm yn parhau eleni?

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 2-2 Airbus UK (20/09/16)
Airbus UK 3-2 Derwyddon Cefn (18/09/16)

Llandudno v Y Rhyl | Nos Wener – 19:45
Llandudno a’r Drenewydd sy’n arwain yn y pac yn y ras am y 7fed safle gan ddechrau’r penwythnos yn hafal ar bwyntiau, bedwar pwynt yn glir o’r Derwyddon ac Aberystwyth.

Ond gêm ddi-sgôr arall gafodd Llandudno gartref yn erbyn Cefn y penwythnos diwethaf – 7fed gêm ddi-sgôr Llandudno yn UGC y tymor hwn! (27%)

Mae tîm Alan Morgan wedi methu sgorio yn hanner eu gemau cynghrair y tymor yma (13/26), gan rwydo dim ond naw gôl mewn 13 gêm gartref yn UGC 2016/17 (0.69 gôl y gêm).

Gyda chwe gêm yn weddill yn y tymor, Y Rhyl sydd yn yr 11eg safle ar hyn o bryd, dau bwynt tu ôl i Aberystwyth a’r Derwyddon yn y frwydr i oroesi.

Dim ond chwe phwynt sy’n gwahanu’r pum clwb rhwng y 7fed a’r 11eg safle felly does neb o’r Chwech Isaf yn ddiogel o’r cwymp eto.

Llwyddodd Y Rhyl i osgoi’r cwymp y tymor diwethaf er gorffen yn y ddau isaf gan i Bort Talbot (10fed) fethu a sicrhau trwydded i aros yn y gynghrair, ond fydd Niall McGuinness yn gobeithio goroesi ar sail teilyngdod eleni.

Gemau diwethaf:
Llandudno 2-2 Y Rhyl (14/01/17)
Llandudno 0-1 Y Rhyl – R1 Cwpan Nathaniel MG (04/10/16)
Y Rhyl 0-0 Llandudno (14/08/16)

Aberystwyth v Y Drenewydd | Nos Wener – 20:00
Mae’r Drenewydd wedi ennill eu pedair gêm ers yr hollt ac wedi codi i’r 7fed safle holl-bwysig ar wahaniaeth goliau.

Aberystwyth yw’r tîm diwethaf i guro’r Drenewydd (1-0), ac hynny nôl ym mis Rhagfyr, ond ers y golled honno mae’r Robiniaid wedi sgorio 16 gôl mewn chwe gêm (2.66 gôl y gêm).

Mae tîm Chris Hughes wedi sleifio i frig y Chwech Isaf, ac yn y cyfamser mae Jason Oswell hefyd wedi sleifio i fyny rhestr prif sgorwyr y gynghrair, a bellach dyw ond un gôl tu ôl i’r prif sgoriwr Mike Hayes (14).

Ers curo’r Drenewydd ym mis Rhagfyr dyw Aber ond wedi ennill un o’u wyth gêm ym mhob cystadleuaeth (Aber 1-0 Air).

Mae hi’n hynod o dynn yn y ras i oroesi yn UG Cymru, ac mae Aber yn wynebu brwydr galed os nad yw’r clwb am lithro o’r gynghrair am y tro cyntaf erioed.

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 2-2 Aberystwyth (31/12/16)
Aberystwyth 1-0 Y Drenewydd (26/12/16)

Dydd Sadwrn

Caerfyrddin v Bangor | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Bangor yn dal yn y ras am y 3ydd safle, ac os all YSN gwblhau’r trebl wrth godi Cwpan Cymru, yna fe fyddai gorffen yn 3ydd yn ddigon i sicrhau lle yn Ewrop.

Dim ond dau bwynt sy’n gwahanu Bangor a Cei Connah (3ydd) ond bod gan y Nomadiaid gêm wrth gefn (vs YSN).

Ar ôl dechrau arbennig Caerfyrddin i ail ran y tymor gyda dau ganlyniad gorau’r tymor (curo gap Cei Connah a’r Seintiau Newydd), dyw’r Hen Aur heb ennill dim un o’u dwy gêm ddiwethaf.

Mae tîm Mark Aizlewood wedi cadw llechen lân mewn pump o’u wyth gêm ddiwethaf felly mi fydd hi’n dipyn o her i’r Dinasyddion i geisio torri trwy amddiffyn cryf yr Hen Aur.

Gemau diwethaf:
Bangor 1-2 Caerfyrddin (26/11/16)
Caerfyrddin 1-1 Bangor (17/09/16)

gap Cei Connah v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae angen buddugoliaeth ar gap Cei Connah os am gau’r bwlch o chwe phwynt rhyngddyn nhw â’r Bala yn y ras am yr ail safle a lle sicr yn Ewrop.

Dyw Cei Connah heb ennill dim un o’u pedair gêm gynghrair yn 2017 ac mi fydd Andy Morrison yn benderfynol i ddod a’r rhediad hwnnw i ben brynhawn Sadwrn.

Mae Met Caerdydd wedi cyflawni dipyn o gamp wrth sichrau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru, ond mae hwythau hefyd yn dal i aros am eu buddugoliaeth gyntaf ers yr hollt.

Gyda 12 pwynt yn gwahanu Met a’r 3ydd safle ar ddechrau’r penwythnos, mae’n deg dweud bod lle sicr yn Ewrop allan o’u gafael, ond mae angen dechrau adeiladu hyder a momentwm os am gystadlu yn y gemau ail gyfle.

Gemau diwethaf:
gap Cei Connah 0-0 Met Caerdydd (23/10/16)
Met Caerdydd 1-2 gap Cei Connah (11/09/16)

Dydd Sul

Y Seintiau Newydd v Y Bala | Dydd Sul – 16:15
Mae’r Seintiau Newydd wedi sicrhau’r bencampwriaeth am y chweched tymor yn olynol, ac hynny gyda saith gêm ar ôl i’w chwarae!

Mae’r pencampwyr 20 pwynt uwchben y Bala (2il) sef eu gwrthwynebwyr brynhawn Sul.

Dyw’r Bala erioed wedi curo Y Seintiau Newydd yn UG Cymru (22 gêm), na chwaith mewn unrhyw gystadleuaeth arall!

Ar ôl dathliadau’r Seintiau y penwythnos diwethaf, tybed os bydd y pencampwyr ar eu gorau wrth i’r Bala geisio cymryd cam yn nes at sicrhau pêl-droed Ewropeaidd am y trydydd tymor yn olynol.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 2-1 Y Bala – Cwpan Nathaniel MG (04/10/16)
Y Bala 0-2 Y Seintiau Newydd (20/09/16)
Y Seintiau Newydd 5-1 Y Bala (17/09/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob nos Lun am 6:30 ar S4C.

Heddiw mewn hanes

20 Ebrill

Ar y diwrnod yma ym 1994, dechreuodd Mike Smith ei ail gyfnod wrth y llyw â thîm cenedlaethol Cymru.