Rhagolwg: Y Seintiau Newydd v Y Barri

1401_2121e
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mawrth, 17 Jan 2017, 15:14

Brynhawn Sadwrn mi fydd rownd derfynol cynta’r tymor yn cael ei chynnal yng Nghampws Cyncoed wrth i’r Barri o Brif Adran y De herio’r Seintiau Newydd yn ffeinal Cwpan y Gynghrair, ac hynny yn fyw ar S4C gyda’r gic gyntaf am 17:15.

Y Seintiau Newydd (7) a’r Barri (4) yw’r ddau glwb fwyaf llwyddiannus yn hanes Cwpan Cynghrair Cymru gyda 11 tlws rhyngddynt.

Y Barri yw dim ond yr ail glwb o du allan i Uwch Gynghrair Cymru i gyrraedd rownd derfynol Cwpan y Gynghrair yn dilyn ymddangosiad Dinbych yn y ffeinal y tymor diwethaf.

Y Seintiau yw deiliaid y gwpan, ac mae’r criw o Groesoswallt yn gobeithio codi’r tlws am y trydydd tymor yn olynol ac am yr wythfed tro yn eu hanes.

Mae’r Seintiau wedi ennill eu 12 gêm ddiwethaf yng Nghwpan y Gynghrair ac heb golli gêm yn y gystadleuaeth ers Hydref 2013 (Airbus 2-1 YSN – 3edd Rownd 2013/14).

Mae’r Barri ymlaen i’r rownd derfynol am y tro cyntaf ers 16 mlynedd, ac yn gobeithio codi’r gwpan am y tro cyntaf ers 17 mlynedd.

Yn ystod eu cyfnod euraidd fe gododd Y Barri y gwpan ar bedwar achlysur, ac hynny bedair gwaith yn olynol rhwng 1996/97-1999/00.

Y Seintiau fydd y ffefrynnau amlwg ac mi fyddan nhw’n benderfynol o roi siom yr wythnos diwethaf y tu ôl iddynt wrth godi tlws cynta’r tymor.

Torrodd YSN record y byd wrth ennill 27 gêm yn olynol y tymor yma, ond daeth y rhediad i ben gyda gêm gyfartal 3-3 yn erbyn Y Drenewydd Sadwrn diwethaf ar ôl ildio o gic rydd yn eiliadau olaf y gêm.

Ond mae’r Seintiau yn dal mewn safle cryf i gasglu pedwar tlws y tymor yma gan eu bod 21 pwynt yn glir ar frig UG Cymru, ymlaen i rownd gynderfynol Cwpan Her Irn Bru, ymlaen i 4edd rownd Cwpan Cymru ac yn gobeithio sicrhau Cwpan y Gynghrair y penwythnos yma.

Fe wnaeth y timau gwrdd ym 4edd rownd Cwpan Cymru y tymor diwethaf gyda’r Seintiau yn ennill ar Barc Jenner (2-5).

Dyma’r tro cyntaf i’r ddau glwb wynebu ei gilydd yn rownd derfynol Cwpan y Gynghrair, ond mae’r clybiau wedi cwrdd yn ffeinal Cwpan Cymru ddwywaith (1996 ac yn 2001) – Llansantffraid yn fuddugol yn 1996 a’r Barri’n codi’r tlws yn 2001.

Mae’r Barri wedi curo Cambrian a Clydach (1-3 w.a.y), Met Caerdydd (1-0), Hwlffordd (7-1) a Chaerfyrddin (1-0) i gyrraedd y rownd derfynol eleni.

Ar ôl cael eu hesgusodi o’r rownd gyntaf mae’r Seintiau wedi trechu Y Bala (2-1), Bangor (0-2), a gap Cei Connah (0-1) i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth.

Byddai’r Seintiau ddim wedi gallu cael tair gêm galetach i gyrraedd y ffeinal wrth orfod herio’r timau sy’n 2il, 3ydd a 4ydd yn UG Cymru – stori cwbl wahanol i’r tymor diwethaf pan wnaeth YSN ennill y gystadleuaeth gan osgoi timau’r Chwech Uchaf yn gyfan gwbl (curo Treffynnon, Port Talbot, Caerfyrddin a Dinbych).

Mi fydd hi’n dalcen caled i’r Barri sydd yn yr 2il safle ym Mhrif Adran y De, ond â tair gêm wrth gefn, mae ganddyn nhw gyfle gwirioneddol i ddychwelyd i UG Cymru eleni.

Felly ar ôl y siom o ddod a’u rhediad o fuddugoliaethau i ben y penwythnos diwethaf tybed a fydd y siom yn parhau i’r Seintiau, neu a fydd y clwb yn ymateb drwy godi cwpan cynta’r tymor, ei gwneud hi’n hat-tric o Gwpanau Cynghrair a mynd gam yn nes at freuddwyd y ‘quadruple’?

Fe gawn ni weld brynhawn Sadwrn!

Y Barri v Y Seintiau Newydd yn FYW ar S4C ddydd Sadwrn, 21 Ionawr am 16:45.

Heddiw mewn hanes

22 Hydref

Ar y diwrnod yma ym 1955 llwyddodd Cymru i drechu Lloegr am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd.