Rhagolwg: Y Drenewydd v Y Bala

newtown v bala
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mawrth, 10 Oct 2017, 09:17

Y Drenewydd v Y Bala yw’r unig gêm sy’n cael ei chwarae ym Mhrydain nos Iau, ac mi fydd y gêm yn fyw ar dudalen Facebook Sgorio am 19:45.

Nos Iau, 12 Hydref

Y Drenewydd v Y Bala | Nos Iau – 19:45
Mae’r Bala ar rediad truenus o bum gêm heb ennill yn UGC (colli 4, cyfartal 1, sgorio 1!) – eu rhediad salaf yn UGC ers Rhagfyr 2012 (6 gêm heb ennill bryd hynny).

Wrth ychwanegu’r golled yn y gwpan yn erbyn Y Drenewydd i’r rhediad hwnnw (0-1) mae’r Bala ar rediad o chwe gêm heb ennill ym mhob cystadleuaeth, ac ond wedi sgorio unwaith mewn 540 munud o bêl-droed!

Y golled yn erbyn Y Drenewydd ddechreuodd y rhediad hunllefus, ac efallai gall Y Bala ddod â’r rhediad i ben yn erbyn yr un gwrthwynebwyr.

Mae’r Bala wedi colli pob un o’u tair gêm oddi cartref y tymor yma ac heb sgorio unwaith (vs YSN, Cei, Cefn).

Diffyg goliau yn amlwg yn broblem i’r Bala – dim ond Aberystwyth (4) sydd wedi sgorio llai na’r Bala (6) y tymor hwn.

Fel Y Bala, mae sgorio goliau wedi bod yn her i’r Robiniaid yn ddiweddar gan fod Y Drenewydd ond wedi sgorio mewn un o’u pum gêm gynghrair ddiwethaf – er iddyn nhw sgorio pedair yn y gêm honno (4-0 vs Aber).

Tydi’r Drenewydd heb sgorio yn eu tair gêm gynghrair ddiwethaf yn erbyn Y Bala.

Wedi dweud hynny, mae’r amddiffyn wedi bod yn gadarn eleni gan gadw pum llechen lân yn eu saith gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Dyw’r Drenewydd ond wedi ildio unwaith yn eu pum gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth, ac roedd honno’n gôl ddadleuol gartref yn erbyn Cei Connah, yn fyw ar Sgorio.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 0-1 Y Drenewydd (29/08/17) Cwpan y Gynghrair
Y Bala 3-0 Y Drenewydd (11/08/17)