Rhagolwg: Y Seintiau Newydd v Y Bala

Street Games
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 16 Aug 2017, 10:40

Ar ôl colli’n drwm ym Mangor ar benwythnos agoriadol y tymor mi fydd pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd yn benderfynol o sicrhau buddugoliaeth pan fydd Y Bala yn ymweld â Neuadd y Parc yn fyw ar S4C am 17:00 brynhawn Sadwrn, 19 Awst.

Mae hi’n gaddo i fod yn dipyn o gêm rhwng y Seintiau a’r Bala brynhawn Sadwrn, ac er ei bod hi’n eithriadol o fuan yn y tymor, mae’n deg dweud bod hon yn gêm allweddol gan y byddai buddugoliaeth i’r Bala yn gadael y Seintiau chwe phwynt tu ôl i’r brig.

Byddai na ddim llawer wedi darogan y byddai Bangor yn ennill mor gyfforddus yn erbyn y pencampwyr ar y penwythnos agoriadol, ac mae’r canlyniad yn siŵr o fod wedi cyffroi criw’r Bala a Chei Connah yn ogystal â’r Dinasyddion, gan mae dyna’r clybiau sydd yn cael eu hystyried fel y rhai gall gystadlu tua’r brig eleni.

Dyna’r tro cyntaf i’r Seintiau ildio pum gôl mewn gêm gynghrair ers 10 mlynedd, pan rwydodd Jamie Reed hat-tric i Aberystwyth yn erbyn y Seintiau yn Awst 2007 (5-1).

Roedd YSN wedi ennill eu gemau agoriadol yn eu pum tymor diwethaf yn UG Cymru cyn eleni – a heb golli gêm agoriadol y tymor ers 10 mlynedd (Cefn 1-0 YSN, Awst 2007)

Mae’r Seintiau wedi ildio pum gôl yr un yn eu dwy gêm gystadleuol ddiwethaf – vs Rijeka a Bangor (ac eithrio Cwpan Swydd Amwythig).

Fe dorrodd y newyddion yn ystod yr wythnos bod blaenwr talentog y Seintiau, Scott Quigley wedi arwyddo i Blackpool yn Adran 1 am ffî o £35,000 all godi i cymaint a £50,000 (record newydd i’r Seintiau).

Chwaraeodd Quigley 84 o gemau i’r Seintiau yn UGC gan sgorio 25 gôl gynghrair, yn ogystal â rhwydo chwe gôl yn Ewrop.

Bydd Y Bala yn gobeithio ail-adrodd campau fis Ebrill pan enillon nhw yn erbyn Y Seintiau Newydd am y tro cyntaf erioed, a hynny yn rownd derfynol Cwpan Cymru.

Cafwyd perfformiad cadarn gan Y Bala yn eu gêm agoriadol wrth i dîm Colin Caton drechu’r Drenewydd 3-0 ar Faes Tegid nos Wener ddiwethaf.

Dyna ddim ond y trydydd tro i’r Bala ennill eu gêm agoriadol yn UGC yn eu naw tymor yn y gynghrair (curo Bangor yn 2009 a’r Drenewydd yn 2014).

Tybed os bydd canlyniad y penwythnos diwethaf wedi ysgogi’r Seintiau i dorchi eu llewys, neu ydi’r pencampwyr am fynd ar rediad o bedair gêm heb ennill am y tro cyntaf ers chwe blynedd.

Gêm ddiwethaf:
Y Bala 2-1 Y Seintiau Newydd (30/04/17) – Rownd Derfynol Cwpan Cymru 2016/17

Y Seintiau Newydd v Y Bala yn FYW ar S4C ddydd Sadwrn, 19 Awst am 17:00 – gweddarllediad yn dechrau am 16:30.