Rhestr fer: Rheolwr y Tymor

bala-h-5

Mae pedwar o reolwyr wedi eu henwi ar restr fer Rheolwr y Tymor UGC 2016/17.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yng ngwobrau’r tymor ar 20 Mai.

Craig HarrisonY Seintiau Newydd
Ar ôl cwblhau’r dwbl eleni (UGC a Cwpan y Gynghrair) mae Craig Harrison yn gobeithio ennill anrhydedd ‘Rheolwr y Tymor’ am y trydydd tro yn olynol.

Mae’r Seintiau wedi ennill pencampwriaeth UG Cymru am y chweched tymor yn olynol ac am yr 11eg tro yn eu hanes, gan dorri’r record am y bwlch mwyaf erioed rhwng 1af ac 2il yn UG Cymru (27 pwynt).

Fe dorrodd y Seintiau Newydd record y byd am y nifer fwyaf o gemau heb golli ar ddechrau’r tymor gan fynd ar rediad o 31 gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth rhwng mis Awst-Chwefror, gan godi Cwpan y Gynghrair am y trydydd tymor yn olynol yn ystod y rhediad hwnnw.

Pe bae Harrison yn ennill y wobr, dyna fyddai’r chweched tymor yn olynol i’r anrhydedd gael ei gyflwyno i reolwr Y Seintiau Newydd – Carl Darlington (11/12, 12/13, 13/14), Craig Harrison (14/15, 15/16).

Andy MorrisonCei Connah
Gorffenodd Cei Connah y tymor yn eu safle uchaf erioed (2il) gan sicrhau eu lle yn Ewrop am yr ail dymor yn olynol.

Y Nomadiaid oedd â’r record amddiffynnol gryfaf yn UGC yn ystod y tymor er gwaetha’ sawl anaf difrifol i aelodau allweddol o’r garfan.

Am orffen yn y ddau safle uchaf bydd Cei Connah yn cystadlu yn Nghwpan Her Irn-Bru y tymor nesaf, yn ogystal â rowndiau rhagbrofol Cynghrair Europa.

Colin CatonY Bala
Llwyddodd Y Bala i gyflawni’r amhosib y tymor yma wrth godi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes gan ddod a rhediad y Seintiau o 19 buddugoliaeth yn olynol yn y gystadleuaeth i ben.

Dyna’r tro cyntaf erioed i’r Bala guro’r Seintiau Newydd, ond roedd hi’n sicr yn werth disgwyl am y diwrnod arbennig.

Bydd Y Bala (3ydd) yn cystadlu’n Ewrop y tymor nesaf am y trydydd tymor yn olynol.

Huw GriffithsDerwyddon Cefn
Roedd y Derwyddon yn un o’r ffefrynnau i orffen yn y pydew eleni ond fe arweiniodd Huw Griffiths y clwb i’w safle uchaf erioed yn UG Cymru (8fed).

Dyw Cefn erioed wedi gorffen yn uwch na’r 11eg safle yn UG Cymru, ond gyda charfan a chyllideb digon tenau fe lwyddodd y clwb i orffen uwchben Llandudno, Aberystwyth, Y Rhyl ac Airbus UK.

Er y disgwyliad i syrthio, fe gadawodd y Derwyddon 11 llechen lân yn ystod y tymor gan beidio ac ildio yn 34% o’u gemau cynghrair.

Enillwyr diweddar:
2015/16 – Craig Harrison (Y Seintiau Newydd)
2014/15 – Craig Harrison (Y Seintiau Newydd)
2013/14 – Carl Darlington (Y Seintiau Newydd)
2012/13 – Carl Darlington (Y Seintiau Newydd)
2011/12 – Carl Darlington (Y Seintiau Newydd)
2010/11 – Neville Powell (Bangor)
2009/10 – Neville Powell (Bangor)