Rownd Derfynol Cwpan Cymru: Y Bala v Y Seintiau Newydd

C-CeXljXYAMFI9U
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 26 Ebr 2017, 09:42

Mae’r Bala wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes, ond mi fydd hi’n dipyn o her i Hogiau’r Llyn yn y ffeinal gan bod Y Seintiau Newydd yn llygadu’r trebl-trebl ac yn gobeithio codi Cwpan Cymru am y pedwerydd tymor yn olynol.

Dydd Sul, 30 Ebrill am 13:30 – YN FYW AR S4C

Y Bala v Y Seintiau Newydd | Dydd Sul – 14:00 (YN FYW AR S4C)
(Stadiwm Prifysgol Bangor)

Mae hi wedi bod yn dymor llwyddiannus i’r ddau glwb yma gyda’r Bala wedi sicrhau lle yn Ewrop am y pedwerydd tro yn eu hanes a chyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed.

Mae’r Seintiau wedi ennill pencampwriaeth UG Cymru am y chweched tymor yn olynol ac am yr 11eg tro yn eu hanes, gan dorri’r record am y bwlch mwyaf erioed rhwng 1af ac 2il yn UG Cymru (27 pwynt).

Fe dorrodd y Seintiau Newydd record y byd am y nifer fwyaf o gemau heb golli ar ddechrau’r tymor gan fynd ar rediad o 31 gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth rhwng mis Awst-Chwefror, gan godi Cwpan y Gynghrair am y trydydd tymor yn olynol yn ystod y rhediad hwnnw.

Mae’r Seintiau Newydd wedi codi Cwpan Cymru ar chwech achlysur, ac am y tri tymor diwethaf yn olynol.

Ar ôl sichrau pencampwriaeth UG Cymru a chodi Cwpan y Gynghrair, mae’r clwb o Groesoswallt yn anelu i gwblhau’r trebl domestig am y trydydd tymor yn olynol.

Mae’r Seintiau ar rediad o 19 buddugoliaeth yn olynol yng Nghwpan Cymru ac heb golli gêm yn y gystadleuaeth ers rownd gynderfynol 2013, hynny yn erbyn Bangor drwy gôl funud olaf Chris Jones (1-0) .

Er eu llwyddiant cyson yn y blynyddoedd diweddar, efallai ei bod hi’n syndod nad yw’r Bala erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.

Fe gyrhaeddodd Y Bala y rownd gynderfynol yn 2013/14, ond Y Seintiau Newydd oedd eu gwrthwynebwyr ac fe enillodd tîm Craig Harrison y diwrnod hwnnw (2-1) cyn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ble curon nhw Aberystwyth (2-3).

Dyw’r Bala erioed wedi curo YSN mewn unrhyw gystadleuaeth, ond fe roedden nhw ar y trywydd cywir i wneud hynny ddydd Sadwrn diwethaf!

Aeth y tîm benben brynhawn Sadwrn ar benwythnos olaf y tymor yn UG Cymru ac fe aeth Y Bala ar y blaen ddwywaith yn y gêm (1-0, 3-2).

Ond mewn gêm ryfeddol ar Faes Tegid, Y Seintiau Newydd gipiodd y triphwynt gan i’r gêm orffen yn 4-6 i’r ymwelwyr gyda Scott Quigley yn casglu hat-tric i’r Seintiau.

Os cawn ni gêm hanner cystal yn Stadiwm Prifysgol Bangor brynhawn Sul yna fe fydd hi’n rownd derfynol i’w chofio.

Mae’r clybiau eisoes wedi cwrdd pum gwaith y tymor hwn, ac mae’r Seintiau wedi taro cyfartaledd o 3.6 gôl y gêm yn erbyn Y Bala yn 2016/17 gan ennill pob un o’r pum gêm.

Mae taith y Seintiau i’r rownd derfynol wedi bod yn un ychydig caletach na’r Bala gan i dîm Colin Caton osgoi unrhyw glwb o’r uwch gynghrair ar eu ffordd i’r ffeinal.

O’r 217 o glybiau gymrodd ran yn y gystadleuaeth eleni, dim ond dau dîm sydd ar ôl, ac er mae’r Seintiau fydd y ffefrynnau, mae’r llwyfan yn berffaith i’r Bala gael rhoi stop i’r rhediad rhwystredig a trechu cewri Cymru am y tro cyntaf erioed.

Taith i’r rownd derfynol:
Y Bala:
R3 – Y Bala 6-1 Cil-y-coed
R4 – Y Bala 4-1 Pen-y-bont (w.a.y)
R8Olaf – Cegidfa 0-3 Y Bala
RGD – Caernarfon 1-3 Y Bala

Y Seintiau Newydd:
R3 – Y Drenewydd 0-3 Y Seintiau Newydd
R4 – Y Seintiau Newydd 7-0 Llanelli
R8Olaf – Y Seintiau Newydd 2-1 Bangor (w.a.y)
RGD – gap Cei Connah 0-3 Y Seintiau Newydd

Gemau diwethaf:
Y Bala 4-6 Y Seintiau Newydd (22/04/17)
Y Seintiau Newydd 3-2 Y Bala (12/03/17)
Y Seintiau Newydd 2-1 Y Bala – Cwpan Nathaniel MG (04/10/16)
Y Bala 0-2 Y Seintiau Newydd (20/09/16)
Y Seintiau Newydd 5-1 Y Bala (17/09/16)