Rownd Gynderfynol Cwpan Cymru

CWpan 31
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 31 Mar 2017, 08:00

Mae penwythnos Cwpan Cymru ar y gweill ac mae’r pedwar tîm sydd ar ôl yn y gystadleuaeth yn llygadu lle yn y rownd derfynol gan obeithio cael eu henw ar dlws hynaf pêl-droed Cymru.

Caernarfon yw’r unig dîm o du allan Uwch Gynghrair Cymru sydd yn dal i fod yn y gystadleuaeth, tra mae’r tri uchaf yn y brif adran (Y Seintiau Newydd, gap Cei Connah a’r Bala) yw’r lleill sydd yn brwydro i gyrraedd y ffeinal.

gap Cei Connah v Y Seintiau Newydd | Dydd Sadwrn – 14:30
(Stadiwm Prifysgol Bangor)
Mae’r Seintiau Newydd wedi codi Cwpan Cymru ar chwech achlysur, ac am y tri tymor diwethaf yn olynol.

Ar ôl sichrau pencampwriaeth UG Cymru a chodi Cwpan y Gynghrair yn gynharach y tymor yma, mae’r clwb o Groesoswallt mewn safle cryf i gwblhau’r trebl am y trydydd tymor yn olynol.

Mae’r Seintiau ar rediad o 18 buddugoliaeth yn olynol yng Nghwpan Cymru ac heb golli gêm yn y gystadleuaeth ers rownd gynderfynol 2013… hynny yn erbyn Bangor, 1-0 drwy gôl funud olaf Chris Jones.

Dyma’r ail dymor yn olynol i’r ddau glwb yma gwrdd â’i gilydd yn y rownd gynderfynol wedi i’r Seintiau drechu Cei Connah 5-0 ar eu ffordd i’r ffeinal y tymor diwethaf.

Enillodd clwb ‘Cei Connah & Shotton’ y gwpan yn 1929 drwy guro Caerdydd yn y ffeinal ar y Cae Ras (3-0).

Ond ers ffurfio clwb presennol gap Cei Connah yn 1946, dyw’r clwb ond wedi cyrraedd y rownd derfynol unwaith, ac hynny yn 1998 gan golli yn erbyn Bangor.

Mae’r Seintiau a gap Cei Connah eisoes wedi cwrdd bedair gwaith y tymor hwn, ac mi fyddan nhw’n cwrdd eto’n y gynghrair y penwythnos nesaf.

gap Cei Connah oedd yn fuddugol y tro diwethaf i’r timau gwrdd wrth i Declan Poole sgorio gôl hyfryd i ennill y gêm i’r Nomadiaid (2-1) lai na pythefnos yn ôl.

Taith hyd yma:
Y Seintiau Newydd: Y Drenewydd (0-3), Llanelli (7-0), Bangor (2-1 w.a.y)
gap Cei Connah: Goetre Utd (3-2), Hwlffordd (1-5), Prestatyn (2-2 – Cei Connah’n ennill ar g.o.s)

Gemau diwethaf:
gap Cei Connah 2-1 Y Seintiau Newydd (21/02/17)
gap Cei Connah 0-3 Y Seintiau Newydd (17/12/16)
gap Cei Connah 0-1 Y Seintiau Newydd (20/09/16) Rownd Gynderfynol Cwpan y Gynghrair
Y Seintiau Newydd 3-0 gap Cei Connah (30/10/16)

Caernarfon v Y Bala | Dydd Sadwrn – 17:15 (YN FYW AR S4C)
(Stadiwm Corbett Sports, Y Rhyl)
Mae Caernarfon wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers 1988 ac mae’r clwb yn paratoi at eu gêm fwyaf ers 29 o flynyddoedd.

Mae’r Cofis wedi cyrraedd y rownd gynderfynol bum gwaith, ond dyw’r clwb erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac felly erioed wedi codi Cwpan Cymru.

Dim trwy lwc y mae’r clwb o Gynghrair Huws Gray wedi cyrraedd y rownd gynderfynol gan eu bod eisoes wedi curo dau dîm o’r uwch gynghrair i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth (Caerfyrddin a Rhyl).

Er eu llwyddiant cyson yn y blynyddoedd diweddar, efallai ei bod hi’n syndod nad yw’r Bala chwaith erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.

Mae’r Bala ar rediad gwych yn y gynghrair ac bellach mae tîm Colin Caton yn sicr o orffen yn y tri uchaf yn UG Cymru.

Caernarfon yw’r unig dîm sydd yn sefyll rhwng Y Bala a pêl-droed Ewropeaidd, gan y bydd gorffen yn 3ydd yn ddigon i sicrhau lle’n Ewrop oni bai bod y Cofis yn ennill Cwpan Cymru.

Er mae’r Bala fydd y ffefrynnau, bydd Caernarfon yn cymryd hyder o’r ffaith iddyn nhw guro’r Bala yng Nghwpan Word y tymor diwethaf (2-1).

Dyw’r timau heb gwrdd yng Nghwpan Cymru ers y 4edd rownd yn 2006, a Caernarfon oedd yn fuddugol ar y diwrnod hwnnw hefyd (Cfon 4-0 Bala).

Beth bynnag fydd y canlyniad, un peth sy’n sicr, mi fydd un o’r ddau glwb yn creu hanes wrth gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed.

Taith hyd yma:
Caernarfon: Conwy (1-5), Llangefni (4-4 – ennill 2-4 ar g.o.s), Caerfyrddin (3-1), Y Rhyl (3-2 w.a.y), Llanfair (0-7)
Y Bala: Cil-y-coed (6-1), Pen-y-bont (4-1 w.a.y), Cegidfa (0-3)

Bydd uchafbwyntiau gemau Cwpan Cymru i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 6:30 ar S4C.