Rownd Gynderfynol Gemau Ail Gyfle UG Cymru

IMG_4978

Bydd pedwar o glybiau UG Cymru yn brwydro am yr un lle olaf yn Ewrop dros y penwythnos yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle.

Mae’r Seintiau Newydd, gap Cei Connah a’r Bala eisoes wedi archebu eu Euros ar gyfer antur Ewropeaidd, ond pa glwb arall o UG Cymru fydd yn ymuno â nhw dros yr haf?

Am orffen ar frig y Chwech Isaf, mae’r Drenewydd (7fed) wedi sicrhau taith i Fangor (4ydd) yn y gemau ail gyfle, tra bydd Caerfyrddin (5ed) yn croesawu Met Caerdydd (6ed) i Stadiwm Cymru Tyres.

Bydd enillwyr y ddwy gêm yn mynd benben yn y rownd derfynol am le yn Ewrop ddydd Sadwrn nesaf, 13 Mai am 17:15.

Dydd Sadwrn

Bangor v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Bangor wedi gorffen y tymor yn y 4ydd safle, sef eu safle uchaf ers pedair mlynedd (3ydd – 2012/13), a thrwy hynny wedi sicrhau gêm gartref yn y rownd gynderfynol yn erbyn Y Drenewydd.

Bydd y Dinasyddion yn gobeithio sicrhau lle yn Ewrop am y tro cyntaf ers tair mlynedd drwy ail-adrodd campau tymor 2013/14, pan y curon nhw’r Drenewydd (1-0) yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle cyn mynd ymlaen i drechu Rhyl yn y ffeinal (2-0).

Mae yna dair mlynedd ers i Bangor sicrhau safle Ewropeaidd pan y collon nhw 8-0 dros ddau gymal yn erbyn Stjarnan o Wlad yr Iâ.

Bydd atgofion haf 2015 yn fyw yng nghof Y Drenewydd pan gyrhaeddon nhw Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes a synnu phawb drwy guro Valletta o Malta yn rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa cyn colli yn erbyn FC Copenhagen yn yr ail rownd ragbrofol.

Trwy’r gemau ail gyfle y sicrhaodd Y Drenewydd eu lle yn Ewrop ar ddiwedd tymor 2014/15, ond os am wneud hynny eto eleni mi fydd rhaid i’r Robiniaid ymdopi heb eu prif sgoriwr, Jason Oswell, fydd ym mhen draw’r byd brynhawn Sadwrn yn Uganda yn gwneud gwaith elusennol.

Mae’r momentwm yn sicr gan dîm Chris Hughes sydd heb golli yn 2017, ond mae carfan gryf gan y Dinasyddion ac mae Gary Taylor-Fletcher yn disgwyl i Henry Jones, Dan Nardiello ac Anthony Miley i fod yn holliach ar gyfer y gêm fawr yn Nantporth ddydd Sadwrn.

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 1-2 Bangor (13/11/16)
Bangor 2-1 Y Drenewydd (31/08/16)

Dydd Sul

Caerfyrddin v Met Caerdydd | Dydd Sul – 14:15 (YN FYW AR S4C)
Mae Caerfyrddin yn llygadu lle’n Ewrop am y tro cyntaf ers deng mlynedd, tra bod Met Caerdydd, fel Llandudno llynedd, yn gobeithio sicrhau pêl-droed Ewropeaidd am y tro cyntaf erioed yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru.

Bydd y myfyrwyr yn gwneud y daith i’r gorllewin i herio Caerfyrddin yn Stadiwm Cymru Tyres lai na mis ers iddyn nhw fynd yno ac ennill 4-0 mewn gêm gynghrair.

Mae’r record rhwng y ddau dîm wedi bod yn hafal eleni (Cfin ennill 1, Met ennill 1, cyfartal 2).

Ond bechgyn y Brifysgol sydd wedi cael y gorau o’r ddwy gêm yng Nghaerfyrddin wrth ennill unwaith (0-4), a chael un gêm ddi-sgôr.

Dyw Caerfyrddin heb lwyddo i sgorio gartref yn erbyn Met Caerdydd y tymor yma.

Efallai byddai tîm Mark Aizlewood wedi ffafrio gêm oddi cartref wrth ystyried mae dim ond Llandudno enillodd llai o gemau cartref (3/16) na Chaerfyrddin y tymor yma (4/16)… a dim ond Airbus ildiodd mwy o goliau cartref (36) na’r Hen Aur yn (29) yn UGC 2016/17.

Er curo Caerfyrddin (0-4) yn Stadiwm Cymru Tyres, dyw record oddi cartref Met Caerdydd heb fod yn rhy arbennig y tymor yma gan ennill dim ond pedair o’u 16 gêm ar daith gan sgorio dim ond 13 o goliau (hafal â’r Derwyddon am y nifer lleiaf o goliau oddi cartref).

Ond gyda chymaint yn y fantol, a Bangor neu’r Drenewydd yn disgwyl yn y ffeinal mi fydd yn rhaid i’r ddau dîm fynd amdani yn fyw ar Sgorio brynhawn Sul.

Gemau diwethaf:
Caerfyrddin 0-4 Met Caerdydd (14/04/17)
Met Caerdydd 2-2 Caerfyrddin (04/03/17)
Met Caerdydd 1-3 Caerfyrddin (31/12/16)
Caerfyrddin 0-0 Met Caerdydd (26/12/16)

Bydd uchafbwyntiau’r ddwy gêm i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 6:30 ar S4C.