Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru

caernarfon celebs

Mae hi’n benwythnos Cwpan Cymru ac mae’r wyth tîm sydd ar ôl yn y gystadleuaeth yn llygadu lle yn y rownd gynderfynol a’r gwobr ariannol o £12,500.

Rownd yr Wyth Olaf
Llanfair Utd v Caernarfon
Cegidfa v Y Bala
Y Seintiau Newydd v Bangor
Prestatyn v gap Cei Connah

Llanfair Utd v Caernarfon | Dydd Sadwrn – 13:30
Roedd rhaid i’r ddau glwb yma drechu gwrthwynebwyr o’r uwch adran i sichrau eu lle yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

Hwyliodd Llanfair heibio i 10-dyn Derwyddon Cefn (4-1) ond roedd angen amser ychwanegol ar Gaernarfon i guro Rhyl yn y modd mwyaf dramatig (3-2 w.a.y).

Dyma’r tro cyntaf erioed i Lanfair gyrraedd rownd wyth olaf Cwpan Cymru felly mi fydd hi’n achlysur hanesyddol i’r clwb o’r canolbarth.

Mae Caernarfon wedi cyrraedd rownd yr wyth olaf am y tro cyntaf ers 11 mlynedd (2005/06 – colli 3-0 vs Llangefni ar ôl curo Coedpoeth, Caergybi, Porthmadog a’r Bala).

Mae’r Cofis wedi cyrraedd y rownd gynderfynol bum gwaith ond dyw’r clwb erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol, ac felly erioed wedi codi Cwpan Cymru.

Bydd y ddau dîm yn gyfarwydd iawn â’i gilydd ar ôl mynd benben yn y gynghrair yn gynharach yn y tymor gyda Llanfair yn ennill 2-4 ar yr Oval nôl ym mis Hydref.

Ond dyw’r timau erioed wedi cwrdd yng Nghwpan Cymru ac mae cymaint yn y fantol wrth i’r ddau glwb o Gynghrair Huws Gray frwydro am le yn rownd gynderfynol y gystadleuaeth.

Taith hyd yma:
Llanfair: Llanidloes (0-2), Y Fflint (3-4), Corwen (1-0), Derwyddon Cefn (4-1)
Caernarfon: Conwy (1-5), Llangefni (4-4 – ennill 2-4 ar g.o.s), Caerfyrddin (3-1), Y Rhyl (3-2 w.a.y)

Cegidfa v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae Cegidfa wedi cyrraedd rownd yr wyth olaf am y tro cyntaf ers tymor 2007/08 pan guron nhw Llanandras, Airbus UK, Cei Connah a Chaernarfon cyn colli 6-0 yn erbyn Bangor.

Achosodd Cegidfa dipyn o sioc yn y rownd ddiwethaf wrth guro Met Caerdydd o’r gynghrair uwch yng Nghlos Mytton ac hynny’n ddigon cyfforddus (4-2).

Er eu llwyddiant cyson yn y blynyddoedd diweddar, efallai ei bod hi’n syndod nad yw’r Bala erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru.

Mae’r Bala ar rediad gwych yn y gynghrair a bellach mae tîm Colin Caton chwe phwynt yn glir yn yr ail safle ar ôl colli dim ond un o’u 15 gêm gynghrair ddiwethaf (oddi cartref yn Rhyl).

Mae Cegidfa’n 7fed yng Nghynghrair Huws a hwn fydd y tro cyntaf i’r timau gwrdd yng Nghwpan Cymru ers 10 mlynedd pan enillodd Y Bala (0-5) yn Ffordd Mytton yn ail rownd y gwpan yn 2006/07.

Taith hyd yma:
Cegidfa: Y Trallwng (6-3), Yr Wyddgrug (2-4 w.a.y), Maes Glas (0-3), Met Caerdydd (4-2)
Y Bala: Cil-y-coed (6-1), Pen-y-bont (4-1 w.a.y)

Y Seintiau Newydd v Bangor | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl colli eu dwy gêm ddiwethaf, efallai mae dyma’r adeg delfrydol i herio cewri UG Cymru, Y Seintiau Newydd.

Mae’r Seintiau wedi codi Cwpan Cymru am y tri tymor diwethaf yn olynol, ond ar ôl colli yng Nghaerfyrddin bythefnos yn ôl a cholli eto yn erbyn St. Mirren Sul diwethaf mae’r Seintiau yn edrych yn sigledig am y tro cyntaf y tymor hwn.

Mae’r clwb o Groesoswallt mewn safle cryf i gwblhau’r trebl am y trydydd tymor yn olynol gan eu bod 18 pwynt yn glir ar frig UG Cymru, ymlaen i rownd wyth olaf Cwpan Cymru, ac eisoes wedi sicrhau Cwpan y Gynghrair.

Mae’r Seintiau ar rediad o 17 buddugoliaeth yn olynol yng Nghwpan Cymru ac heb golli gêm yn y gystadleuaeth ers rownd gynderfynol 2013… hynny yn erbyn Bangor, 1-0 drwy gôl funud olaf Chris Jones.

Mae gan Bangor record arbennig yn y gystadleuaeth, wedi codi’r gwpan ar wyth achlysur ac wedi cyrraedd 18 o rowndiau terfynol.

Dim ond Wrecsam (45) a Caerdydd (32) sydd wedi cyrraedd mwy o rowndiau terfynol na Bangor (18).

Bydd Bangor yn gobeithio codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers saith mlynedd (ennill 3-2 yn erbyn Port Talbot yn ffeinal 2009/10).

Hon yw’r unig gêm rhwng dau dîm o Uwch Gynghrair Cymru, ac mi fydd y clybiau yn mynd benben unwaith eto’r penwythnos nesaf mewn gêm gynghrair yn fyw ar Sgorio.

Taith hyd yma:
Y Seintiau Newydd: Y Drenewydd (0-3), Llanelli (7-0)
Bangor: Ton Pentre (0-2), Llandudno (4-0)

Prestatyn v gap Cei Connah | Dydd Sadwrn – 17:15 (YN FYW AR SGORIO)
Daeth uchafbwynt clwb pêl-droed Prestatyn o’u llwyddiant yn y gystadleuaeth yma wedi iddyn nhw ennill y gwpan yn 2012/13 a mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn Ewrop a churo Liepājas Metalurgs o Latfia.

Mae Prestatyn ar frig Cynghrair Huws Gray, heb golli dim un o’u 23 gêm gynghrair y tymor hwn ac yn debygol o ddychwelyd i UG Cymru y tymor nesaf.

Dyw’r timau heb gwrdd ers Ebrill 2015, sef gêm olaf Prestatyn yn UG Cymru cyn syrthio o’r brif adran dwy flynedd yn ôl (Cei 3-1 Pres).

Cyrhaeddodd gap Cei Connah rownd gynderfynol Cwpan Cymru y tymor diwethaf cyn colli’n drwm o 5-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Mae Cei Connah wedi ennill Cwpan Cymru unwaith fel ‘Cei Connah & Shotton’ yn 1929 drwy guro Caerdydd yn y ffeinal ar y Cae Ras (3-0).

Bydd na frwydr teuluol difyr i’w weld yn Stadiwm Motion Finance wrth i Kai Edwards baratoi i herio ei dref-enedigol, ei gyn-glwb, a’i frawd bach Noah Edwards.

Taith hyd yma:
Prestatyn: Llanelwy (0-8), Penarlâg (1-4), Hotspur Caergybi (2-1 w.a.y), Aberystwyth (1-5)
gap Cei Connah: Goetre Utd (3-2), Hwlffordd (1-5)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau Cwpan Cymru i’w gweld ar Sgorio nos Lun am 6:30 ar S4C.