Sgorio

Barry Town United Vs
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sadwrn, 11 Nov 2017, 10:31

Ymunwch a Morgan Jones am holl ddigwyddiadau’r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD ac uchafbwyntiau’r gem rhwng Y Seintiau Newydd a Queen of the South yn wyth olaf Cwpan Irn-Bru. Yn Uwch Gynghrair Cymru JD bydd Met Caerdydd a Chei Connah yn gobeithio elwa ar ddyletswyddau cwpan y pencampwyr gyda’r myfyrwyr ar daith i Brestatyn a’r Nomadiaid yn mynd i’r Bala. Yn y gemau eraill mae Bangor yn herio Aberystwyth ar lannau’r Fenai tra bo Caerfyrddin yn wynebu’r Drenewydd ar Barc Waun Dew. Sgorio, dydd Llun am 5:35 ar S4C.