Sgorio yn cyhoeddi’r gyfres nesaf o gemau UGC JD byw

Galeri OB Sgorio
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 20 Sep 2017, 01:59

Mae S4C a Chymdeithas Pêl-Droed Cymru wedi cadarnhau pa gemau Uwch Gynghrair JD Cymru fydd Sgorio yn dangos yn fyw dros yr wythnosau nesaf.

Bydd camerâu Sgorio yn ymweld â Pharc Latham ddwywaith mewn pythefnos, yn gyntaf i ddarlledu’r gêm rhwng Y Drenewydd a Chei Connah ddydd Sadwrn, Medi 30 am 5.15, cyn dychwelyd i ddangos y gêm ganol wythnos rhwng y Drenewydd a’r Bala ar-lein yn unig ar Nos Iau, Hydref 12 am 7.45. Bydd y gêm yma i’w gweld yn fyw ar dudalen Facebook Live Sgorio ac ar wefan S4C, sef s4c.cymru. Bydd y gweddarllediad, a fydd ar gael i’w wylio ledled y DU, yn dangos y gêm yn unig ac yn cynnig sylwebaeth drwy’r Gymraeg.

Y gêm fyw nesaf i gael ei dangos bydd y gornest rhwng Cei Connah a Llandudno o Stadiwm Glannau Dyfrdwy, ddydd Sadwrn, Hydref 21 am 5.15. Wythnos yn ganlynol, fydd Caerfyrddin yn herio’r Bala ym Mharc Waun Dew, gyda’r gêm yn fyw am 5.15 ddydd Sadwrn Hydref 28. Ac mi fydd yr Hen Aur yn ymddangos unwaith eto ddydd Sadwrn Tachwedd 4 wrth iddyn nhw ymweld â Chyncoed i herio Met Caerdydd ddydd Sadwrn, Tachwedd 4 am 5.15.

Ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9, bydd Y Seintiau Newydd yn mynd draw i Faes Tegid i herio’r Bala, gyda’r gic gyntaf am 5.15. Yna, mewn wythnos brysur yn y Gynghrair, bydd criw Sgorio yn darlledu tair gêm o fewn wythnos, gyda dwy ohonynt i’w weld ar-lein yn unig.

Bydd y gêm rhwng y Drenewydd a Llandudno ar Nos Iau, Rhagfyr 14, yn cael ei ddarlledu ar y we am 7.45. Yna, deuddydd yn ddiweddarach, bydd Sgorio yn darlledu’n fyw o’r Graig i ddangos y gêm rhwng Derwyddon Cefn a Bangor, yn fyw ar S4C, ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 16. Ac ar nos Fercher, Rhagfyr 20, bydd cyfle i wylio gweddarllediad byw o’r gêm rhwng Llandudno a Met Caerdydd, am 7.45.

Yn ogystal ag ar sianel deledu S4C, fe fydd yr holl gemau ar nos Sadwrn ar gael i’w gwylio’n fyw ar s4c.cymru, gyda sylwebaeth ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Sgorio yw rhaglen chwaraeon hynaf S4C a Rondo Media yw’r cynhyrchwyr.

Dyma’r rhestr ddiweddaraf o’r gemau sydd wedi eu cadarnhau:

Nos Sadwrn, Medi 30 – Y Drenewydd v Cei Connah – cic gyntaf 5.15

Nos Iau, Hydref 12 – Y Drenewydd v Y Bala – cic gyntaf 7.45 (Gweddarllediad)

Nos Sadwrn, Hydref 21 – Cei Connah v Llandudno – cic gyntaf 5.15

Nos Sadwrn, Hydref 28 – Caerfyrddin v Y Bala – cic gyntaf 5.15

Nos Sadwrn, Tachwedd 4 – Met Caerdydd v Caerfyrddin – cic gyntaf 5.15

Dydd Sul , Rhagfyr 3 – Cwpan Cymru – cic gyntaf 2:45

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 9 – Y Bala v Y Seintiau Newydd – cic gyntaf 5:15

Nos Iau, Rhagfyr 14 – Y Drenewydd v Llandudno – cic gyntaf 7:45 (Gweddarllediad)

Nos Sadwrn, Rhagfyr 16 – Derwyddon Cefn v Bangor – cic gyntaf 5:15

Nos Fercher, Rhagfyr 20 – Llandudno v Met Caerdydd – cic gyntaf 7:45 (Gweddarllediad)