Trydedd Rownd Cwpan Cymru

Entry3
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 29 Tach 2017, 12:37

Mae hi’n benwythnos Cwpan Cymru ac mae 12 tîm Uwch Gynghrair Cymru yn ymuno â’r 20 clwb o’r cynghreiriau îs sydd wedi sicrhau lle yn y drydedd rownd.

Aberystwyth v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Hon yw’r unig gêm rhwng dau o glybiau’r Uwch Gynghrair wrth i deiliaid y gwpan, Y Bala ddechrau ar eu hymgyrch i ddal eu gafael ar y cwpan.

Y tymor diwethaf roedd rhaid i’r Bala guro Cil-y-coed, Penybont, Cegidfa a Chaernarfon i gyrraedd y rownd derfynol, cyn trechu’r Seintiau Newydd (2-1) i godi’r gwpan am y tro cyntaf yn eu hanes.

Unwaith yn unig y mae Aber wedi cael eu dwylo ar y gwpan hefyd, ac hynny 117 o flynyddoedd yn ôl yn 1990 (3-0 vs Derwyddon yn y ffeinal).

Mae Aberystwyth wedi cyrraedd y rownd derfynol ar ddau achlysur arall, yn 2009 (colli 2-0 v Bangor) ac yn 2014 (colli 3-2 v YSN).

Aeth Aber heibio’r 3edd rownd y tymor diwethaf ar ôl curo Treffynnon (2-0), cyn colli 1-5 gartref yn erbyn Prestatyn yn y 4edd rownd.

Does yna ond pythefnos wedi pasio ers i’r clybiau gwrdd ddiwethaf ar Goedlan y Parc yn UG Cymru – Mike Hayes oedd y seren y diwrnod hwnnw wrth iddo rwydo ddwywaith i sicrhau buddugoliaeth i’r Bala (1-2).

Airbus UK v Goetre | Dydd Sadwrn – 14:30
Cyrhaeddodd Airbus y rownd derfynol am y tro cyntaf yn eu hanes yn 2016, ond colli 2-0 yn erbyn YSN oedd eu hanes yn y ffeinal ar y Cae Ras.

Mae’r clwb o Frychdyn bellach yn chwarae yng Nghynghrair Huws Gray ar ôl syrthio o’r brif adran ar ddiwedd y tymor diwethaf.

Cafodd Goetre eu gwahardd o’r gwpan y tymor diwethaf ar ôl chwarae chwaraewr anghymwys yn eu buddugoliaeth yn erbyn Llandudno yn y drydedd rownd.

Mae Airbus wedi curo Bow Street a Saltney yng Nghwpan Cymru eleni, tra bod Goetre wedi trechu Briton Ferry Llansawel a Cil-y-coed.

Bangor v Cwmamman Utd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae gan Bangor record arbennig yn y gystadleuaeth, wedi codi’r gwpan ar wyth achlysur, ac wedi cyrraedd 18 o rowndiau terfynol.

Dim ond Wrecsam (45) a Caerdydd (32) sydd wedi cyrraedd mwy o rowndiau terfynol na Bangor (18).

Ond dyw’r Dinasyddion heb gael eu dwylo ar Gwpan Cymru ers wyth mlynedd (ennill 3-2 yn erbyn Port Talbot yn ffeinal 2009/10).

Mae Cwmamman un gynghrair o dan Bangor yn hanner isaf Uwch Adran y De ac wedi curo Rhaeadr a Bridgend Street yn y gwpan eleni.

Bwcle v Y Fflint | Dydd Sadwrn – 14:30
Gyda dim ond wyth milltir yn gwahanu’r ddau glwb, mae hi’n dipyn o ddarbi yn Sir y Fflint.

Does dim ond pythefnos ers i gyn-reolwr Y Rhyl, Niall McGuinness gymryd yr awennau yn Y Fflint ac mi fydd yn awyddus i guro Bwcle sydd gynghrair yn îs na’r Fflint.

Mae Bwcle wedi curo Rhydymwyn, Llanidloes a Llandudno Albion i gyrraedd y drydedd rownd, tra bod Y Fflint wedi curo Llanfair Utd a Llay Welfare.

Caernarfon v Y Barri | Dydd Sul – 14:45 (S4C)
Bydd Canerîs Caernarfon yn croesawu’r Barri i’r Oval yn fyw ar Sgorio brynhawn Sul gyda’r darllediad yn dechrau am 14:30.

Mae’r Cofis ar frig Cynghrair Huws Gray ac yn anelu i ddychwelyd i UG Cymru ar ôl 10 mlynedd o absenoldeb.

Dyw Caernarfon erioed wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru ac felly erioed wedi codi’r gwpan.

Mae’r Barri wedi ennill Cwpan Cymru ar chwech achlysur – y tro cyntaf yn 1955 yn erbyn Caer yna codi’r cwpan yn 1994, 1997 a deirgwaith yn olynol rhwng 2001 a 2003.

Mae Caernarfon wedi curo Lex Glyndŵr a Berriw i gyrraedd y drydedd rownd, tra mae hon fydd gêm gyntaf Y Barri’n y gystadleuaeth eleni.

Cei Connah v Cwmbrân Celtic | Dydd Sadwrn – 14:30
Dyw clwb Nomadiaid Cei Connah ond wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru ar un achlysur, ac hynny yn 1998 pan gollon nhw yn erbyn Bangor.

Fe gyrhaeddodd Cwmbrân Celtic rownd yr wyth olaf yn 2016 cyn colli yn erbyn Port Talbot – eu rhediad gorau erioed yn y gwpan.

Mae Cwmbrân Celtic o Uwch Adran y De wedi curo Caerau Trelai a Llanelli i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth eleni.

Cyffordd Llandudno v Penydarren BGC | Dydd Sadwrn – 13:30
Penydarren yw’r clwb isaf ar ôl yn y gystadleuaeth, yn y 5ed tier ym mhyramid Cymru, tra bod Cyffordd Llandudno ar waelod tabl Cynghrair Huws Gray (2il tier) ac heb ennill un gêm gynghrair y tymor yma.

Mae Cyffordd Llandudno wedi curo Gaerwen a Dinbych i gyrraedd y drydedd rownd, tra bod Penydarren wedi trechu Penrhiwceibr Rangers, Corries Aberhonddu, Corinthiaid Caerdydd ac STM Sports i ddod cyn belled.

Llandudno v Gresffordd | Dydd Sadwrn – 14:30
Ers ffurfio’r clwb yn 1988 dyw Llandudno erioed wedi mynd heibio’r bedwaredd rownd yng Nghwpan Cymru.

Mae Gresffordd o Gynghrair Huws Gray wedi trechu Carno a Chonwy i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth.

Llanrhaeadr-ym-Mochnant v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 14:30
Does dim ond 20 milltir rhwng y ddau glwb yma, ac mi fydd hi’n her i dîm Huw Griffiths yn erbyn Llanrhaeadr sydd yn agos at frig Cynghrair Spar y Canolbarth.

Mae’r Derwyddon wedi ennill y gwpan ar wyth achlysur, ac wedi chwarae’n y rownd derfynol cyntaf erioed yn 1878 (colli 1-0 vs Wrecsam).

Mae Llanrhaeadr wedi curo Ceri, Queens Park a Caersws i gyrraedd y drydedd rownd eleni.

Penybont v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Fe gyrhaeddodd Penybont y 4edd rownd y tymor diwethaf am y tro cyntaf yn eu hanes, gan drechu’r Barri ac Airbus ar eu taith, cyn colli yn yr amser ychwanegol yn erbyn Y Bala.

Ers i Inter Caerdydd uno gyda UWIC i greu clwb Met Caerdydd, rownd yr wyth olaf yw’r pellaf y mae’r clwb wedi ei gyrraedd yn y gystadleuaeth.

Mae Met Caerdydd eisoes wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan y Gynghrair y tymor hwn, a bydd y myfyrwyr yn awyddus i gael rhediad da yng Nghwpan Cymru hefyd.

Mae Penybont wedi curo Gwndy a Threfynwy i gyrraedd y drydedd rownd eleni.

Pontypridd v Hwlffordd | Dydd Sadwrn – 13:30
Mae Hwlffordd yn un o’r ceffylau blaen yn Uwch Adran y De, tra bod Pontypridd yn y ras i gael dyrchafiad i fyny i’r adran honno o’r gynghrair îs.

Mae Hwlffordd wedi curo Croesyceiliog ac Aberbargoed Buds i gyrraedd y drydedd rownd, tra bod Pontypridd wedi ennill yn erbyn Penrhiwfer, Cambrian a Clydach a Pencoed Athletic.

Porthmadog v Panteg | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd Port yn ffefrynnau mawr ar gyfer y gêm hon, gan bod tîm y Traeth o’r ail tier yn wynebu Panteg sydd yn hanner isaf Trydedd Adran y De (4ydd tier).

Mae Porthmadog wedi curo Penyffordd a Llanerch Banna i gyrraedd y drydedd rownd gan sgorio 13 o goliau mewn dwy gêm ac heb ildio unwaith!

Mae Panteg wedi gorfod trechu Dinas Casnewydd, Llwydcoed, Y Fenni a Ton Pentre i gael eu lle yn y drydedd rownd.

Prestatyn v Rhuthun | Dydd Sadwrn – 14:30
Prestatyn oedd enillwyr Cwpan Cymru yn 2013 ar ôl curo Bangor yn y rownd derfynol ar y Cae Ras – eu hunig ymddangosiad yn y ffeinal.

Mae Rhuthun wedi curo Gallt Melyd a Brickfield i ddod cyn belled yn y gystadleuaeth.

Rhydaman v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 13:30
Mae Caerfyrddin wedi codi Cwpan Cymru ar un achlysur, ac hynny yn 2007 ar ôl curo Lido Afan yn y rownd derfynol.

Ond mae’r Hen Aur yn cael tymor cythryblus, ym mhell tu ôl gweddill y pac ar waelod tabl UG Cymru ac mewn perygl difrifol o syrthio o’r brif adran.

Ar ôl curo Seintiau Merthyr yn gyfforddus yn yr ail rownd ragbrofol, roedd angen ciciau o’r smotyn ar Rydaman yn y ddwy rownd ddiwethaf, i drechu Aberdâr a Llanilltud Fawr.

Y Drenewydd v Cegidfa | Dydd Sadwrn – 14:30
Dim ond 17 milltir sydd yn gwahanu’r ddau glwb yma o’r canolbarth, felly mae disgwyl torf dda ym Mharc Latham ddydd Sadwrn.

Mae’r Drenewydd wedi codi’r gwpan ar ddau achlysur, ond hynny flynyddoedd maith yn ôl yn 1879 ac 1895!

Fe gyrhaeddodd y Robiniaid y ffeinal yn 2014/15 am y tro cyntaf ers 1897 ond colli 2-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd.

Llwyddodd Cegidfa i gyrraedd rownd yr wyth olaf y tymor diwethaf gan guro Met Caerdydd o’r brif adran ar eu ffordd yno.

Mae Cegidfa wedi curo’r Wyddgrug a Threffynnon i gyrraedd y drydedd rownd y tymor yma.


Y Seintiau Newydd v Penrhyncoch | Nos Wener – 19:45
Mae’r Seintiau Newydd wedi codi’r gwpan chwe gwaith, ond fe cafon nhw eu siomi yn y ffeinal y tymor diwethaf gan golli 2-1 yn erbyn Y Bala.

Cyn y golled honno ym mis Ebrill, roedd YSN wedi ennill 19 gêm gwpan yn olynol – ers rownd gynderfynol 2013 vs Bangor.

Mae Penrhyncoch o Gynghrair Huws Gray wedi curo Garden Village a Caerffili Athletic i gyrraedd y dryedd rownd eleni.

Bydd uchafbwyntiau chwech o gemau Cwpan Cymru i’w gweld ar Sgorio brynhawn Llun am 5:35 ar S4C.