UG Cymru: Gemau cyntaf wedi’r hollt

DSC_0017

Wedi tair wythnos o doriad ar gyfer gemau cwpan mae’n sylw ni’n troi nôl at Uwch Gynghrair Cymru y penwythnos yma ar gyfer gemau cyntaf ail ran y tymor yn dilyn yr hollt ym mis Ionawr.

Chwech Uchaf

gap Cei Connah v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Gyda dim ond deg gêm yn weddill yn y tymor mae hi’n gaddo i fod yn dipyn o ras i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd yr haf yma.

Mae Cei Connah yn dechrau ail ran y tymor driphwynt yn glir o’r Bala yn yr ail safle, ac yn gwybod y byddai dal eu gafael ar yr ail safle yn sicrhau eu lle yn Ewrop am yr ail dymor yn olynol.

Pe bae’r Seintiau Newydd yn ennill y gynghrair ac yn ennill Cwpan Cymru yna mi fydd y tîm sy’n 3ydd yn cael lle sicr yn Ewrop hefyd, felly gall gorffen yn 3ydd fod yn ddigon i gyrraedd Ewrop fel brofodd Llandudno y tymor diwethaf.

Efallai bod y 3ydd safle allan o afael Caerfyrddin sydd wedi sicrhau eu lle yn y Chwech Uchaf am y tro cyntaf ers tymor 2013/14, ond mi fydd yr Hen Aur yn trin y deg gêm nesaf fel cyfle i baratoi’n ofalus at y gemau ail gyfle.

Mae na gemau tynn ac agos wedi bod rhwng y ddau dîm yn rhan gynta’r tymor gyda dim ond un gôl yn cael ei sgorio mewn dwy gêm rhwng y timau.

Gemau diwethaf:
gap Cei Connah 1-0 Caerfyrddin (02/10/16)
Caerfyrddin 0-0 gap Cei Connah (13/08/16)

Y Seintiau Newydd v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae’r Seintiau’n gwybod y byddai ennill eu pedair gêm nesaf yn ddigon i selio’r Bencampwriaeth beth bynnag fo canlyniadau’r clybiau eraill, felly dyna fydd y nod i dîm Craig Harrison.

Ar ôl casglu tlws cynta’r tymor wrth drechu’r Barri (4-0) yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG, mae’r Seintiau yn barod i droi eu sylw at y tlws nesaf.

Mae’r clwb o Groesoswallt mewn safle cryf i gasglu pedwar tlws y tymor yma gan eu bod 21 pwynt yn glir ar frig UG Cymru, ymlaen i rownd gynderfynol Cwpan Her Irn Bru, ymlaen i 5ed rownd Cwpan Cymru ac eisoes wedi sicrhau Cwpan y Gynghrair.

Torrodd YSN record y byd wrth ennill 27 gêm yn olynol y tymor yma, ond daeth y rhediad i ben ar ôl gêm gyfartal 3-3 yn erbyn Y Drenewydd yn eu gêm gynghrair ddiwethaf.

Er hynny, dyw’r clwb dal heb golli dim un o’u 30 gêm ym mhob cystadleuaeth eleni (ennill 29, cyfartal 1).

Y Seintiau sydd wedi hawlio’r penawdau eleni, ond mae Met Caerdydd wedi cyflawni dipyn o gamp hefyd wrth sichrau lle yn y Chwech Uchaf yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru.

Mae’r myfyrwyr naw pwynt y tu ôl i’r Bala (3ydd), felly mae angen dechrau cau’r bwlch yna cyn gynted a phosib os am gystadlu am le sicr yn Ewrop.

Gemau diwethaf:
Y Seintiau Newydd 3–1 Met Caerdydd (10/12/16)
Met Caerdydd 1-2 Y Seintiau Newydd (31/08/16)

Y Bala v Bangor | Dydd Sadwrn – 17:15
Mi fydd y ddau glwb yn awyddus i sicrhau lle yn Ewrop eleni wrth gystadlu am yr 2il a’r 3ydd safle.

Dyw Bangor heb ennill dim un o’u saith gêm ddiwethaf oddi cartref yn erbyn Y Bala ar Faes Tegid (5 UGC, 2 Cwpan y Gynghrair) ers Chwefror 2012.

Roedd na 857 yn gwylio’r gêm ddiwethaf rhwng y clybiau, sef y gêm gyntaf ar gae 3G newydd Maes Tegid.

Dyw’r Bala ond wedi colli un o’u 11 gêm ar eu cae 3G newydd, ac hynny yn erbyn Alloa Athletic (2-4) mewn gêm Cwpan Irn Bru nôl ym mis Hydref.

Faint o golled bydd y ffaith bod Brayden Shaw wedi dychwelyd i Accrington Stanley ar ôl cyfnod ar fenthyg gyda Bangor?

Sgoriodd Shaw bedair gôl i Fangor (3 UGC, 1 Cwpan Cymru), creodd saith gôl yn UGC (prif grewr Bangor) ac enillodd wobr ‘Chwaraewr y Mis’ Rhagfyr.

Nid Shaw yw’r chwaraewr cyntaf i greu argraff ar ôl ymuno â Bangor ar fenthyg y tymor yma yn dilyn cyfnod Jordan Davies oedd ar fenthyg gyda’r Dinasyddion o Wrecsam ar ddechrau’r tymor ac sydd bellach wedi arwyddo i Brighton & Hove Albion yn y Bencampwriaeth.

Mae Bangor wedi arwyddo 10 chwaraewr yn ystod y ffenestr drosglwyddo, yn cynnwys y blaenwr profiadol Gary Taylor-Fletcher.

Rhwydodd Fletcher yn ei ymddangosiad cyntaf i’r Dinasyddion ac mi fydd yn awyddus i berfformio o flaen camerau byw Sgorio y penwythnos yma.

Gemau diwethaf:
Y Bala 1-1 Bangor (23/09/16)
Bangor 2-0 Y Bala (27/08/16)

Chwech Isaf

Aberystwyth v Airbus UK | Dydd Sadwrn – 14:00
Bydd yna ddau nod i dimau’r Chwech Isaf yn ail ran y tymor – yn gyntaf i osgoi’r cwymp, ac yna i geisio gorffen yn 7fed er mwyn ymuno â’r gemau ail gyfle ar ddiwedd y tymor.

Osgoi’r cwymp fydd yr unig beth ar feddwl rheolwr Airbus, Andy Thomas gan fod ei dîm ar waelod y tabl ers canol mis Tachwedd.

Ond ar ôl 12 gêm gynghrair heb fuddugoliaeth daeth y rhediad difrifol i ben i Airbus yn eu gêm ddiwethaf gyda buddugoliaeth annisgwyl o 4-2 gartref yn erbyn Bangor.

Cystadlu am y 7fed safle fydd targed Aberystwyth gan eu bod ond driphwynt tu ôl i Landudno (7fed) ar ddechrau ail ran y tymor.

Mae Aber wedi cyflawni’r dwbl dros Airbus y tymor hwn, a gyda’r asgellwyr dylanwadol Jamie Menagh a Ryan Wignall wedi gadael y Maes Awyr yn ystod y mis diwethaf, mi fydd hi’n dalcen caled i Airbus ddringo allan o’r gwaelodion erbyn mis Mai.

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 3-1 Airbus UK (29/10/16)
Airbus UK 0-1 Aberystwyth (21/08/16)

Llandudno v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Mi fydd Llandudno yn siomedig o fod wedi gorffen yn y Chwech Isaf ond gyda deg gêm yn weddill a triphwynt o fantais yn erbyn gweddill y pac mi fydd tîm Alan Morgan yn ffefrynnau i sicrhau’r 7fed safle a lle yn y gemau ail gyfle.

Bydd y Robiniaid hefyd yn rhwystredig o orfod treulio ail hanner y tymor yn y Chwech Isaf am y tro cyntaf ers tymor 2012/13.

Llandudno sydd â’r record ymosodol gwaetha’n y gynghrair ac wedi methu â sgorio yn hanner eu gemau cynghrair y tymor yma.

Sgoriodd Y Drenewydd deirgwaith yn eu gêm ddiwethaf, ac hynny yn erbyn Y Seintiau Newydd (3-3) i ddod â’u rhediad o 27 buddugoliaeth yn olynol i ben.

Mae’r ddwy gêm ddiwethaf rhwng y clybiau wedi gorffen yn ddi-sgôr, ond mae angen goliau ar y ddau dîm yn ail ran y tymor.

Gemau diwethaf:
Y Drenewydd 0-0 Llandudno (29/10/16)
Llandudno 0-0 Y Drenewydd (10/09/16)

Y Rhyl v Derwyddon Cefn | Dydd Sadwrn – 15:00
Dim ond pwynt sy’n gwahanu’r ddau dîm yma sydd yn beryglus o agos i safleoedd y cwymp.

Llwyddodd Y Rhyl i osgoi’r cwymp y tymor diwethaf er gorffen yn y ddau isaf gan i Bort Talbot (10fed) fethu a sicrhau trwydded i aros yn y gynghrair, ond fydd Niall McGuinness yn gobeithio goroesi ar sail teilyngdod eleni.

Mae’r Derwyddon wedi codi a syrthio o UG Cymru bob yn ail ym mhob un o’r tri tymor diwethaf a bydd rheolwr Cefn, Huw Griffiths yn ceisio sicrhau na fydd y patrwm yn parhau eleni.

Y Rhyl yw’r unig glwb i golli ddwywaith yn erbyn y Derwyddon yn UGC y tymor hwn, ond ar ôl sgorio dim ond un gôl yn eu chwe gêm gynghrair ddiwethaf mi fydd angen i dîm Huw Griffiths ddechrau tanio os am osgoi’r cwymp.

Gemau diwethaf:
Derwyddon Cefn 4-3 Y Rhyl (30/09/16)
Y Rhyl 0-3 Derwyddon Cefn (20/08/16)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob nos Lun am 6:30 ar S4C.