Y Bala yn creu hanes wrth ennill Cwpan Cymru

JPEG BALA
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sul, 30 Ebr 2017, 15:15

Tîm Colin Caton yn codi’r dlws am y tro cyntaf yn hanes y clwb ar ôl curo’r Seintiau Newydd 2-1 yn rownd derfynol y gystadleuaeth.

Sgoriodd Jordan Evans a Kieran Smith i’r Bala ar ôl bod ar ei hol hi o 0-1 wedi Greg Draper sgorio i’r Seintiau Newydd ym munudau cynnar yr ail hanner.

Dyma’r tro cyntaf i’r Bala gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth yn ogystal â’r tro cyntaf i’r clwb guro’r Seintiau Newydd mewn unrhyw gystadleuaeth!

Mi fydd Y Bala y nawr yn edrych ymlaen at gystadlu yn gemau rhagbrofol Cynghrair Europa fel deiliaid Cwpan Cymru.

Roedd Y Seintiau Newydd yn gobeithio cyflawni’r trebl-trebl, gan ennill pob cystadleuaeth ddomestig am y trydydd tymor yn olynol – ond llwyddodd Y Bala atal tîm Craig Harrison rhag cyflawni’r gamp.

Mewn gêm gyffrous serennodd golwr Y Bala, Ashley Morris drwy gydol gan achub ei dîm ar sawl achlysur. Llwyddodd i arbed cyfleon Jon Routledge a Greg Draper yn wych yn yr hanner cyntaf gyda Malcolm Allen yn ei enwi yn seren y gêm.

Roedd rhaid i’r Seintiau hefyd alw ar eu golwr, Paul Harrison i arbed siot Lee Hunt yn hwyr yn yr hanner cyntaf i gadw’r gêm yn ddi sgôr ar yr egwyl.

Llwyddodd Greg Draper sgorio i’r Seintiau yn fuan yn yr ail hanner gan godi gobeithio deiliaid y gwpan o ennill y tlws am y pedwerydd tymor yn olynol.

Gyda’r gêm yn cyrraedd ei derfyn llwyddodd yr eilydd, Jordan Evans rwydo gan unioni’r sgôr a daeth y gôl fuddugol munudau yn unig cyn y 90. Chris Venables yn croesi o’r dde a pheniad Kieran Smith yn hedfan heibio Harrison i gyflawni buddugoliaeth hanesyddol i’r Bala.