Y Barri’n dychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru

Y Barri v Goytre United
Sgorio

Sgorio

Dydd Mercher, 19 Apr 2017, 15:05

Yn dilyn tair mlynedd ar ddeg yn yr anialwch pêl-droed, mae’r Barri wedi ennill dyrchafiad yn ôl i Uwch Gynghrair Cymru Dafabet.

Llwyddodd tîm Gavin Chesterfield i sicrhau eu lle yn ôl ymysg yr elît drwy guro Goytre United o dair gôl i un nos Fawrth, canlyniad oedd yn golygu eu bod yn sicr o orffen yn y ddau uchaf yng Nghynghrair y De.

Gyda’r clwb eisoes wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am y Drwydded Ddomestig, fe olygodd canlyniad y Barri bod dau dîm yn codi i’r Uwch Gynghrair am y trydydd tymor yn olynol. Bydd Y Barri, enillwyr y gynghrair ar saith achlysur, a Phrestatyn, enillwyr Cwpan Cymru 2013, yn cystadlu yn y Deuddeg Disglair y tymor nesaf.