Y Rhyl yn syrthio o UG Cymru

rhyl
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 14 Apr 2017, 20:36

Pedair mlynedd ers eu dyrchafiad yn ôl i Uwch Gynghrair Cymru mae Rhyl yn syrthio o’r brif adran yn dilyn colled 4-0 yn erbyn Aberystwyth.

Coronwyd Y Rhyl yn bencampwyr UG Cymru yn nhymor 2003/04 ac yn 2008/09 cyn i’r clwb syrthio o’r brif adran yn 2010 am fethu a sicrhau’r drwydded ddomestig.

Dychwelodd y Lilisgwynion i UG Cymru yn haf 2013 ar ôl ennill Cynghrair Huws Gray, ond mi fyddan nhw’n dychwelyd i’r gynghrair honno ynghŷd ac Airbus sydd eisoes wedi selio eu lle yn y ddau isaf y tymor yma.

Fe ddechreuodd Y Rhyl y tymor presennol yn gryf ac roedd y Lilisgwynion yn y 3ydd safle wedi 10 gêm.

Ond dyw tîm Niall McGuinness ond wedi ennill pedair o’u 21 gêm gynghrair ddiwethaf gan lithro i lawr i safleoedd y cwymp.

Mae’n deg dweud mae isafbwynt eu tymor oedd y golled 10-0 yn erbyn Y Seintiau Newydd, oedd yn record newydd i Rhyl fel eu colled trymaf erioed yn UG Cymru.

Gyda sawl chwaraewr presennol eisoes wedi arwyddo cytundeb i aros gyda’r clwb y tymor nesaf, mi fydd pawb sydd ynghlwm â chlwb pêl-droed Y Rhyl yn anelu i ddychwelyd i UG Cymru cyn gynted â phosib.