5-y-penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Alex Ramsay (Caernarfon)
Bu rhaid i Ramsay fod ar ei orau i rwystro sawl cynnig gan gapten Cei Connah, Callum Morris ar yr Oval nos Wener. Bydd Caernarfon yn fwy na bodlon o fod wedi casglu pedwar o bwyntiau o’u dwy gêm yn erbyn y Nomadiaid y tymor hwn.

Ryan Wollacott (Aberystwyth)
Wedi 73 o gemau fe sgoriodd Ryan Wollacott ei gôl gyntaf yn UG Cymru yn erbyn Llanelli nos Wener. Mae Wollacott wedi bod yn was ffyddlon ers ymuno â Aberystwyth yn haf 2016, a bellach mae’n un o’r enwau cyntaf yn y tîm yng Nghoedlan y Parc.

Eliot Evans (Met Caerdydd)
Roedd y myfyrwyr angen eiliad o safon gan Eliot Evans i sicrhau pwynt yn erbyn Caerfyrddin brynhawn Sul. Ei foli nerthol oedd ei bumed gôl o’r tymor, ac mae hefyd wedi creu chwe gôl yn UG Cymru y tymor yma.

Ethan Jones (Y Drenewydd)
Mae’r Drenewydd wedi dringo i’r 4ydd safle ar ôl gêm gyfartal yn erbyn y pencampwyr brynhawn Sadwrn. Sgoriodd y blaenwr Ethan Jones ei gôl gyntaf o’r tymor wrth guro’i ddyn a gyrru ergyd isel i gefn y rhwyd.

Momodou Touray (Y Barri)
Bydd Y Barri wrth eu boddau ar ôl dod a rhediad perffaith Y Bala i ben ar Faes Tegid gan gau’r bwlch ar y copa i ddim ond un pwynt. Mo Touray sgoriodd unig gôl y gêm, ac mae’r ymosodwr ifanc i weld yn mwynhau ei gyfnod ar fenthyg gyda’r Barri o Gasnewydd.