5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Mike Lewis (Y Barri)
Fe sicrhaodd Y Barri bwynt gwerthfawr oddi cartref yng Nglannau Dyfrdwy i aros yn hafal ar bwyntiau â’r Nomadiaid ar y brig. Gwnaeth Mike Lewis nifer o arbediadau safonol mewn gêm gyffrous yng Nghei Connah.

Noah Edwards (Caernarfon)
Roedd y Cofis yn clodfori nos Wener ar ôl curo’r Seintiau Newydd oddi cartref am y tro cyntaf ers 11 mlynedd. Chwaraeodd Noah Edwards rôl allweddol yn y fuddugoliaeth drwy amddiffyn yn wych yn yr hanner cyntaf cyn ennill cic o’r smotyn i’r Caneris yn hwyr yn y gêm.

Alec Mudimu (Derwyddon Cefn)
Er bod ar ei hôl hi o 2-0 ar yr egwyl, fe frwydrodd tîm Huw Griffiths yn ôl i ennill 2-3 yng Nghaerfyrddin ddydd Sadwrn gyda Alec Mudimu yn ysbrydoli’r Derwyddon. Sgoriodd Mudimu o du allan i’r cwrt cyn creu’r gôl fuddugol gyda phas dreiddgar i’r blaenwr diolchgar James Davies.

Luke Boundford (Y Drenewydd)
Sgoriodd Luke Boundford ddwywaith wrth i’r Robiniaid chwalu Llanelli 7-1 ar Barc Latham brynhawn Sadwrn. Yn ogystal â sgorio, fe grêodd Boundford un arall o’r goliau gyda phas ddeallus i lwybr Nick Rushton.

Ashley Ruane (Aberystwyth)
Roedd Aberystwyth yn colli 2-0 yn erbyn Met Caerdydd pan ddaeth Ashley Ruane ymlaen fel eilydd ar yr egwyl. Fe groesodd yn hyfryd ar gyfer gôl Declan Walker, cyn ennill y gêm i dîm Neville Powell gyda gôl gofiadwy wedi 95 o funudau i’w gwneud hi’n 2-3, ac i ymestyn rhediad rhagorol Aberystwyth i bedair buddugoliaeth yn olynol.