5-y-Penwythnos

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 17 Rhag 2018, 19:45

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu dros y penwythnos.

Ashley Morris – Y Bala
Fe lwyddodd Morris i gyrraedd y garreg filltir o 200 ymddangosiad i’r Bala dros y penwythnos wrth i’r Bala sicrhau pwynt yn erbyn y pencampwyr, Y Seintiau Newydd, ar Faes Tegid.

Cafodd y golwr ddylanwad mawr ar y gêm wrth arbed cic o’r smotyn Dean Ebbe gan gadw’r gêm yn gyfartal yn 1-1.

Nathan Craig – Caernarfon
Sgoriodd Craig ddwywaith o’r smotyn gan helpu’r Cofis i guro Aberystwyth ar Yr Oval.

Mae Caernarfon yn brwydro am eu lle yn y chwech uchaf gydag Aber, gyda’r triphwynt nos Wener yn dod â’r Caneris o fewn pwynt i dîm Neville Powell.

Cipiodd Craig gwobr Chwaraewr y Mis ar gyfer mis Tachwedd, ac mae’r amddiffynnwr wedi llwyddo i sgorio saith gôl yn ei bum gêm ddiwethaf i’r Cofis.

Callum Roberts– Y Drenewydd
Sgoriodd Callum Roberts ei gôl gyntaf o’r tymor wrth i’r Drenewydd guro Llandudno 3-1 nos Sadwrn, gyda’r Rabiniaid yn parhau â’u record ddiguro gartref yn UG Cymru’r tymor yma.

Rhwydodd Roberts y drydedd wrth i’r Drenewydd ddringo i’r pedwerydd safle yn Uwch Gynghrair Cymru.

Jonathan Hood – Y Barri

Sgoriodd Hood ei drydedd o’r tymor yn erbyn ei gyn-glwb Caerfyrddin mewn buddugoliaeth allweddol i’r Barri o 2-3.

Mae’r Barri yn parhau yn ail safle ac wedi agor bwlch o bedwar pwynt o flaen Y Seintiau Newydd sydd ar hyn o bryd yn y trydydd safle.

Adam Roscrow – Met Caerdydd
Roedd Adam Roscrow yn ddraenen yn ystlys Llanelli nos Wener wrth iddo greu dwy a sgorio un mewn buddugoliaeth o 4-0 i Met Caerdydd.