5-y-penwythnos

5 y penwythnos newydd

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru yr wythnos diwethaf.

Michael Jones (Derwyddon Cefn)
Yn dilyn triphwynt oddi cartref yng Nghaerfyrddin a llechen lân arall i Michael Jones, y Derwyddon sydd yn y 6ed safle cyn y gêm dyngedfennol yn y ras am y Chwech Uchaf yn erbyn Llandudno brynhawn Sadwrn nesaf. Gwnaeth Jones arbediad rhagorol i rwystro ergyd Aiden O’Kelly yn hwyr yn y gêm i sicrhau buddugoliaeth gyntaf y Derwyddon ar Barc Waun Dew ers 15 mlynedd.

George Harry (Bangor)
Sgoriodd George Harry ddwywaith i Fangor yn erbyn Y Drenewydd nos Wener i aros o fewn dau bwynt i Gei Connah yn yr ail safle. Ei gôl gyntaf, oedd ei gôl gyntaf erioed yn UG Cymru ac er iddi gymryd y gwyriad lleiaf, roedd hi’n dipyn o ergyd gan y gŵr ifanc.

Aeron Edwards (Y Seintiau Newydd)
Mae Edwards yn cael tymor effeithiol arall yng nghanol cae y Seintiau, er nad ydyw wedi bod ymysg y goliau cymaint a’r arfer. Ei beniad yn erbyn Prestatyn nos Wener oedd ei gôl gynghrair gyntaf y tymor yma, er ei fod wedi sgorio tair gôl yn y cwpanau yn 2017/18. Mae Edwards hefyd wedi creu pum gôl i’r Seintiau y tymor yma.

Michael Wilde (Cei Connah)
Sgoriodd Michael Wilde ei nawfed gôl o’r tymor brynhawn Sadwrn wrth i’r Nomadiaid drechu’r Barri i aros yn yr 2il safle. Mae Wilde wedi bod yn beryglus gyda’i ben y tymor yma gan bod saith o’i naw gôl wedi ei sgorio gyda’i dalcen.

Marc Williams (Llandudno)
Sgoriodd Marc Williams ei ail gôl mewn dwy gêm i sicrhau bod Llandudno’n aros yn y ras am y Chwech Uchaf. Mae’r rheolwr newydd Iwan Williams wedi symud yr ymosodwr o safle rhif 10, i chwarae fel y prif flaenwr (safle rhif 9) ac mae ei goliau dros y ddwy gêm ddiwethaf yn golygu y gall Llandudno gipio lle yn yr hanner uchaf os y medran nhw guro’r Derwyddon Sadwrn nesaf.