5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yng Nghwpan Cymru dros y penwythnos.

Dave Jones (Y Drenewydd)
Y golwr Dave Jones oedd yr arwr i’r Drenewydd brynhawn Sadwrn wrth iddo arbed dwy gic o’r smotyn i yrru’r Robiniaid ymlaen i rownd wyth olaf Cwpan Cymru. Gwnaeth Jones nifer o arbediadau campus yn ystod y gêm hefyd i rwystro sawl cynnig o safon gan Y Fflint o Gynghrair Huws Gray.

Joel Bembo-Leta (Bangor)
Roedd Bembo-Leta yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf i Fangor dros y penwythnos ac yn sicr fe adawodd ei farc ar y gêm gan sgorio ddwywaith i’r Dinasyddion yn erbyn Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Doedd yr amodau ddim yn wych dan draed ond fe lwyddodd Bangor i gamu i’r wyth olaf, ac fe lwyddodd Bembo-Leta i ddangos ei sgiliau acrobataidd trwy ddathlu gyda fflip arbennig!

Toby Jones (Llandudno)
Bu bron i Landudno gael eu gyrru allan o’r gwpan gan Rhuthun nos Sadwrn ond roedd Toby Jones yn allweddol i’r tîm cartref wrth iddyn nhw ennill y gêm yn yr amser ycwhwanegol. Sgoriodd Jones gôl gynta’r gêm gyda ergyd hyfryd o du allan y cwrt, ac fe roddodd yr hoelen olaf yn yr arch gan rwydo pedwaredd Llandudno yn hwyr yn y gêm.

Dean Ebbe (Y Seintiau Newydd)
Roedd Dean Ebbe yn dechrau ei gêm gyntaf i’r Seintiau nos Wener, ac roedd hi’n gêm i’w chofio i’r Gwyddel darodd ddwywaith ar yr Oval. Cymerodd Ebbe ei ail gôl yn gelfydd drwy godi’r bêl yn daclus dros ben y golwr ac mi fydd yn gystadleuaeth da i Greg Draper yn llinell flaen ymosod y Seintiau ar gyfer ail ran y tymor.

Christopher Colvin-Owens (Penydarren BGC)
Colvin-Owens oedd enillydd gwobr ‘Chwaraewr y Rownd’ ar gyfer trydedd rownd Cwpan Cymru, ac mi fydd yn sicr yn cael ei ystyried unwaith eto ar gyfer y 4edd rownd wedi iddo sgorio dwy gôl yn erbyn Pontypridd i yrru Penydarren o bumed haen y pyramid i rownd wyth olaf Cwpan Cymru. Mae yna dros 150 o glybiau yn uwch yn y pyramid pêl-droed yng Nghymru na chlwb Penydarren sydd wedi gwneud yn wych i gyrraedd yr wyth olaf ynghyd â saith o glybiau’r uwch gynghrair!