5-y-penwythnos

5 y penwythnos 2 (sion)

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Mike Lewis (Y Barri)
Fe ddringodd Y Barri i’r 8fed safle yn dilyn perfformiad rhagorol gartref yn erbyn Aberystwyth (3-1). Cafodd Lewis ei gadw’n brysur drwy gydol y gêm (yn bennaf gan Declan Walker) a gwnaeth nifer o arbediadau gwych i gadw’r Barri ar y blaen.

Declan Walker (Aberystwyth)
Yng ngeiriau Dylan Ebenezer, roedd hi fel ‘Y Barri yn erbyn Declan Walker’ ar Barc Jenner ddydd Sadwrn wrth i’r cefnwr de serennu i Aberystwyth. Roedd Walker yn fygythiad cyson, yn ergydio’n gadarn o bobman cyn sgorio foli acrobataidd hyfryd i gasglu ei 6ed gôl o’r tymor.

Nick Rushton (Y Drenewydd)
Sgoriodd Nick Rushton ddwywaith ym muddugoliaeth y Robiniaid ar Barc Maesdu ar ddiwrnod ei benblwydd yn 26 oed. Roedd hi’n driphwynt pwysig arall i’r Drenewydd sydd wedi ennill 4 o’u 5 ddiwethaf gan godi uwchben Llandudno i’r 7fed safle.

Dean Rittenberg (Bangor)
Ar ôl colli ddwywaith yn erbyn Met yn rhan gynta’r tymor roedd Bangor yn benderfynol o ddial ar y myfyrwyr brynhawn Sadwrn. Bangor yw’r tîm cyntaf i guro Met Caerdydd o fwy nac un gôl y tymor yma (3-0), ac fe goronodd Rittenberg ei berfformiad gyda gôl o safon – ei 9fed gôl o’r tymor.

Mark Jones (Caerfyrddin)
Roedd Mark Jones a Luke Bowen yn dychwelyd i Barc Waun Dew am y tro cyntaf ers arwyddo i Gaerfyrddin brynhawn Sadwrn ac fe sgoriodd y ddau arwyddiad newydd i godi Caerfyrddin oddi ar waelod y tabl am y tro cyntaf ers mid Hydref. Chwaraeodd Jones ran allweddol yn y dair gôl – ei ergyd yn cael ei gwyro i’r rhwyd gan Liam Thomas ar gyfer y gyntaf – ei bas dreiddgar yn arwain at yr ail gôl – ac yna manteisio ar gamgymeriad amddiffynnol i sgorio’r drydedd.