5-y-penwythnos

5 y penwythnos 2

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Matthew Hall (Bangor)
Cododd Bangor yn hafal ar bwyntiau gyda Chei Connah yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn y Nomadiaid nos Wener (1-0). Dyna’r trydydd tro i Fangor guro tîm Andy Morrison yn UGC y tymor hwn, gan gadw tair llechen lân yn y gemau hynny.

Alec Mudimu (Derwyddon Cefn)
Sgoriodd Alec Mudimu ddwywaith yn erbyn y myfyrwyr ddydd Sadwrn ac mae bellach yn gyfartal brif sgoriwr i’r Derwyddon gyda 5 gôl yn UGC y tymor hwn. Hon oedd buddugoliaeth gyntaf y Derwyddon yn erbyn Met Caerdydd.

Ryan Newman (Y Barri)
Ar ôl cyfnod hir allan gydag anaf fe serennodd Ryan Newman i’r Barri brynhawn Sadwrn gan sgorio’r gôl agoriadol yn erbyn Y Drenewydd. Mae’r Barri wedi dringo i’r 7fed safle gyda gêm wrth gefn, ac os all y garfan aros yn ffit does dim amheuaeth y bydd hogiau Gavin Chesterfield yn cystadlu’n gryf i gyrraedd y gemau ail gyfle.

Toby Jones (Llandudno)
Roedd Toby Jones yn hynod ddylanwadol ym muddugoliaeth Llandudno yn erbyn Caerfyrddin brynhawn Sadwrn (3-2). Cafodd yr Hen Aur drafferth â delio a chroesiadau peryglus Jones o giciau gosod ac o chwarae agored, gyda tair gôl Llandudno yn deillio o droed chwith crefftus yr asgellwr.

Damien Ketley (Prestatyn)
Fe gasglodd Prestatyn eu pwynt cyntaf yn UG Cymru ers mis Tachwedd gyda gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Aberystwyth gan ddod a rhediad o naw colled yn olynol i ben. Sgoriodd Ketley ei gôl gyntaf erioed yn UGC i gipio pwynt ar Goedlan y Parc ble roedd Aber wedi ennill pump o’u chwe gêm gartref ddiwethaf.