5-y-penwythnos

5 y penwythnos 12.02

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Chris Mullock (Aberystwyth)
Efallai bod ei dîm wedi colli cyfle i sicrhau triphwynt yn erbyn Caerfyrddin dros y penwythnos ond fe fyddai Aber wedi gallu gadael yn waglaw oni bai am ambell i arbediad rhagorol gan Chris Mullock. Dyw Aber yn dal ddim yn hollol saff ger y gwaelod ond drwy osgoi colled mae’n edrych yn hynod debygol y bydd tîm Neville Powell yn osgoi’r cwymp eleni.

Declan Walker (Aberystwyth)
Nid yn aml y gwelwch chi gefnwr de yn sgorio hat-tric mewn unrhyw gynghrair, ond dyna ddigwyddodd ar Barc Waun Dew nos Sul wrth i Declan Walker barhau â’i record ryfeddol o flaen gôl y tymor yma. Mae Walker wedi sgorio 11 gôl y tymor hwn (10 UGC, 1 Cwpan Cymru), ac er bod ei glwb yn y 10fed safle, mi fydd yn sicr o fod yn un o’r enwau fydd yn cael eu crybwyll ar gyfer ‘Tîm y Tymor’ eleni.

Steven Hewitt (Bangor)
Sgoriodd Steven Hewitt y ddwy gôl i Fangor yn erbyn Y Derwyddon ar y Graig nos Wener gan godi’r Dinasyddion i’r 2il safle. Roedd Hewitt yn fygythiad ymosodol ac yn drefnus yng nghanol cae wrth i Fangor gadw eu trydedd llechen lân mewn pedair gêm.

James Demetriou (Y Barri)
Yn dilyn anaf cynnar i Kayne McLaggon fe ddaeth Demetriou i’r maes fel eilydd ar Barc Jenner yn yr hanner cyntaf, ac fe serennodd i’r Barri wedi hynny. Sgoriodd deirgwaith i’r tîm cartref i gasglu hat-tric cyntaf Y Barri yn UG Cymru ers Jamie Moralee yn 2002. Y Barri yw’r unig glwb i ennill pob gêm gynghrair ers yr hollt yn UGC.

Les Davies (Y Bala)
Roedd un gôl yn ddigon i’r Bala i drechu’r myfyrwyr am y trydydd tro y tymor hwn, a’r Tryc, Les Davies gasglodd y gôl honno mewn steil. Ar ôl manteisio ar bas lac gan amddiffyn Met Caerdydd fe yrrodd Davies ergyd danboeth gyda’i droed chwith fel saeth i’r gornel uchaf. Dyw’r Bala heb sgorio mwy nac unwaith yn eu saith gêm ddiwethaf, ond bydd Colin Caton ddim yn poeni’n ormodol am hynny os yw’r tîm yn dal i ennill a chystadlu am yr ail safle.