5-y-penwythnos

5 y penwythnos 7.03 cwpan
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 7 Maw 2018, 19:14

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru.

John Danby (Cei Connah)
Roedd y Seintiau Newydd yn gobeithio gyrru Cei Connah allan o Gwpan Cymru am y trydydd tymor yn olynol, ond dim fel yna buodd hi wrth i’r Nomadiaid drechu tîm Scott Ruscoe (2-1) i gyrraedd y rownd gynderfynol. Doedd gan John Danby ddim gormod i’w wneud chwaith ond fe wnaeth cwpl o arbediadau gwych i sicrhau na fydd y Seintiau yn y rownd gynderfynol am y tro cyntaf ers wyth mlynedd.

Nick Rushton (Y Drenewydd)
Mae’r Drenewydd ymlaen i’r pedwar olaf ar ôl trechu Llandudno ar Barc Maesdu nos Fawrth. Roedd cyflymder Rushton yn fygythiad trwy’r nos, a’i gyfraniad yn allweddol wrth iddo nid yn unig ennill y drosedd arweiniodd at gerdyn coch y golwr, Paddy Rutter… ond roedd ganddo’r stamina i allu rhedeg hyd y cae yn y funud olaf i sgorio i fewn i rwyd wag gan selio’r fuddugoliaeth.

Luke Wall (Bangor)
Sgoriodd Luke Wall hat-tric hyfryd i Fangor gartref yn erbyn Penydarren brynhawn Sul gan yrru’r Dinasyddion i’r rownd gynderfynol am y tro cyntaf ers pum mlynedd. Fe gymrodd Wall y dair gôl yn feistrolgar ar ei droed chwith i sicrhau gêm yn erbyn Cei Connah yn y pedwar olaf.

John Owen (Aberystwyth)
Mae Aberystwyth hefyd wedi cyrraedd y pedwar olaf ar ôl buddugoliaeth gyfforddus oddi cartref yn erbyn Caerfyrddin. Roedd Owen ar y rhestr sgorwyr unwaith eto gan gymryd ei gôl yn daclus ar ei droed chwith o du allan y cwrt.

Yves Zama (Bangor)
Nid Luke Wall oedd yr unig un i gasglu hat-tric i Fangor dros y penwythnos wrth i Yves Zama daro tair yn erbyn Penydarren hefyd. Mae Zama wedi plesio’r rheolwr Kevin Nicholson ers ymuno ym mis Ionawr ac wedi setlo mewn i’r tîm yn sydyn.