5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Alex Lynch (Llandudno)
Cafodd Alex Lynch ei gadw’n brysur yn y gêm gyfartal 2-2 rhwng Llandudno a Phrestatyn nos Wener. Dyw hi heb fod yn gyfnod gwych i Landudno yn ddiweddar, ac fe fyddai Iwan Williams wedi disgwyl curo’r clwb sydd ar waelod y tabl, ond fe fyddai pethau wedi gallu bod yn waeth oni bai am arbediadau Alex Lynch ymunodd â Llandudno ym mis Ionawr.

Chris Venables (Y Bala)
Sgoriodd capten Y Bala, Chris Venables ddwywaith yn Nantporth nos Wener i yrru criw Colin Caton i’r ail safle gyda gêm wrth gefn. Dyma’r tro cyntaf ers mis Rhagfyr i’r Bala sgorio fwy nac unwaith mewn gêm ac fe fyddai Venables wedi gallu casglu hat-tric pe bae Matthew Hall heb arbed ei ail gic o’r smotyn yn yr ail hanner.

Drew Fahiya (Y Barri)
Mewn amodau heriol roedd un gôl Drew Fahiya yn ddigon i’r Barri i gasglu’r triphwynt yn y gwynt a’r glaw ar Barc Waun Dew nos Wener. Hon oedd gôl gyntaf Fahiya yn UG Cymru ers Ionawr 2011, ond roedd hi’n gôl hollbwysig sydd wedi sicrhau bod Y Barri am aros i fyny yn y brif adran ar gyfer y tymor nesaf.

Joe Phillips (Aberystwyth)
Yn dilyn colled Caerfyrddin nos Wener, roedd Aber yn gwybod y byddai buddugoliaeth yn erbyn Y Drenewydd brynhawn Sadwrn yn agor bwlch o 11 pwynt rhyngddyn nhw a’r ddau isaf. Joe Phillips sgoriodd unig gôl y gêm wrth osod y bêl yn daclus i’r gornel isaf o du allan y cwrt.

Michael Bakare (Cei Connah)
Fe gyflawnodd Cei Connah dipyn o gamp drwy ennill 2-1 gartref yn erbyn y Derwyddon brynhawn Sadwrn ar ôl bod 0-1 ar ei hôl hi ac wedi mynd lawr i naw dyn yn dilyn cardiau coch i James Owen a George Horan. Ond fe frwydrodd tîm Andy Morrison at y diwedd a Bakare darodd y gôl fuddugol wrth gyfuno’n effeithiol gyda Ryan Wignall cyn gyrru’r bêl yn gelfydd i gornel ucha’r rhwyd.