5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Carl Jones (Prestatyn)
Efallai bod Prestatyn yn sicr o orffen yn y ddau isaf, ac wedi colli eto’r penwythnos yma, ond roedd yna berfformiad i’w ganmol gan y gŵr rhwng y pyst i Brestatyn. Fe wnaeth Jones arbed cic o’r smotyn hwyr gan Declan Walker, ac roedd y tîm cartref yn anlwcus i golli’r gêm (0-1) yn dilyn gôl ddadleuol Aberystwyth yn y munudau agoriadol.

Luke Bowen (Caerfyrddin)
Roedd hi’n chwip o gêm yng Nghaerfyrddin ddydd Sadwrn wrth i Gaerfyrddin lwyddo i drechu Llandudno ar Barc Waun Dew am y tro cyntaf erioed. Sgoriodd Bowen y gôl agoriadol i’r Hen Aur cyn ennill y gic o’r smotyn arweiniodd at y gôl fuddugol, sy’n golygu bod y gêm rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth y penwythnos nesaf yn un dyngedfennol yn y frwydr i osgoi’r cwymp.

Callum Morris (Cei Connah)
Fe gymrodd Cei Connah gam mawr tuag at sicrhau pêl-droed Ewropeaidd drwy guro Bangor yng Nglannau Dyfrdwy ddydd Sadwrn (1-0). Cyn-chwaraewr Bangor, Callum Morris rwydodd unig gôl y gêm i’r Nomadiaid gan arddangos dewrder, a’r gallu i ragweld yr ymosodiad yn datblygu er mwyn bod y cyntaf at y bêl yn y cwrt bach.

James Davies (Derwyddon Cefn)
Fe ddringodd y Derwyddon uwchben eu gwrthwynebwyr Met Caerdydd i’r 5ed safle yn dilyn eu buddugoliaeth ar y Graig dros y penwythnos (3-1). Roedd yr ymosodwr James Davies yn fygythiad cyson i amddiffyn y myfyrwyr ac roedd yn llawn haeddu ei le ym 5-y-penwythnos ar ôl sgorio un a chreu un i dîm Huw Griffiths.

Dean Ebbe (Y Seintiau Newydd)
Roedd y Seintiau yn ôl i’w hen arferion nos Wener wrth i’r pencampwyr chwalu’r Bala ar Faes Tegid (1-4). Roedd y Gwyddel, Dean Ebbe yn edrych yn gwbl hamddenol trwy’r gêm, fel ei bod yn chwarae yn y parc, ac fe grêodd dair gôl i’w gyd-chwaraewyr gyda’i weledigaeth creadigol. Mae’n werth i chi wylio trydedd gôl y Seintiau – pasio cywrain o’r cefn i’r blaen, a Dean Ebbe yn cyfarwyddo’r cyfan.