5-y-penwythnos

5 y penwythnos(2)

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Michael Jones (Derwyddon Cefn)
Fe gadwodd Michael Jones lechen lân gartref yn erbyn Cei Connah nos Wener gan helpu’r Derwyddon i orffen y tymor yn y 5ed safle – eu safle uchaf erioed yn UG Cymru. Mae’r canlyniad yn golygu y bydd gan y Derwyddon fantais o gael gêm gartref yn y gemau ail gyfle, ac os bydd Cei Connah’n ennill Cwpan Cymru y penwythnos nesaf, bydd Bala’n camu i Ewrop, a’r Derwyddon yn mynd yn syth i rownd derfynol y gemau ail gyfle.

Matty Owen (Derwyddon Cefn)
Matty Owen sgoriodd y gôl agoriadol yn erbyn ei gyn-glwb ar y Graig nos Wener wrth basio’r bêl yn daclus i’r gornel isaf. Llwyddodd y Derwyddon i reoli’r gêm yn erbyn tîm cryf Cei Connah, ac roedd y rhwystredigaeth yn amlwg i’w weld gan y Nomadiaid wrth i Callum Morris gael cerdyn coch hwyr am golli ei ben yn llwyr!

Steven Hewitt (Bangor)
Mae hi wedi bod yn wythnos galed i bawb sydd yn ymwneud â chlwb pêl-droed Bangor, ond roedd perfformiad y Dinasyddion nos Wener i’w ganmol wrth iddynt ffarwelio â UG Cymru mewn steil gyda buddugoliaeth oddi cartref yn erbyn Y Bala (1-2). Roedd y gôl gyntaf yn un arbennig – y symudiad yn dechrau gyda’r golwr, ac yna 18 pas yn ddiweddarach roedd y bêl yng nghefn y rhwyd wedi i Hewitt amseru ei rediad yn berffaith i fewn i’r cwrt. Chwaraeodd Hewitt ei ran yn y gôl fuddugol hefyd gyda phas letraws hyfryd i gyfeiriad George Harry blanodd ergyd wych i’r gornel uchaf yn eiliadau olaf y gêm.

John Owen (Aberystwyth)
Roedd hi’n glawio goliau ar Goedlan y Parc nos Wener wrth i Aber guro’r Drenewydd yn narbi’r canolbarth (5-3). Sgoriodd John Owen gôl fendigedig i roi’r tîm cartref ar y blaen (er y protestio taer bod y bêl wedi mynd allan am dafliad!), a crêodd yr ail drwy gyfuno’n effeithiol gyda Declan Walker lawr y dde. Croesi bysedd y bydd Aber yn rhoi cystal sioe i ni’r penwythnos nesaf yn rownd derfynol Cwpan Cymru.

Jonathan Hood (Y Barri)
Mae Jonathan Hood yn cadw ei le yn nhîm y penwythnos wedi iddo sgorio ei 4edd gôl mewn pedair gêm i sicrhau’r triphwynt i’r Barri yn erbyn Caerfyrddin nos Wener. Dyw’r Barri heb golli dim un o’u 10 gêm ers yr hollt, ac mi fydd hogiau Gavin Chesterfield yn herio unai’r Bala neu Met Caerdydd (yn ddibynol ar ganlyniad ffeinal Cwpan Cymru) yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle ymhen pythefnos.