5-y-penwythnos

5 y penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru yn yr wythnos ddiwethaf.

Esa Aalto (Met Caerdydd)
Ar ôl perfformiad sigledig yng Nghaerfyrddin yr wythnos diwethaf, roedd Aalto yn edrych dipyn yn fwy cadarn yn erbyn y Derwyddon wrth i myfyrwyr Met gadw eu llechen lân gyntaf ers mis Ionawr.

Aeron Edwards (Y Seintiau Newydd)
Sgoriodd Aeron Edwards hat-tric yn erbyn Aberystwyth nos Fawrth wrth i’r Seintiau daro chwech yn erbyn yr ymwelwyr i fynd triphwynt yn glir ar y brig. Roedd y Seintiau’n dal i frifo yn dilyn eu colled yn erbyn Queen’s Park yng Nghwpan Irn Bru, ac fe allai Edwards fod wedi sgorio pedair ond iddo fethu cic o’r smotyn yn yr hanner cyntaf.

Leo Smith (Llandudno)
Mae Llandudno wedi codi ar gwaelod ar ôl curo’r Barri 2-0 ar Barc Maesdu brynhawn Sadwrn ac roedd llawer o’r diolch i’r gŵr ifanc sydd ar fenthyg o Wrecsam. Sgoriodd Leo Smith ei gôl gyntaf yn UG Cymru cyn creu’r ail gôl gan ddangos sgiliau slic ar yml y cwrt i Landudno.

Luke Bowen (Caerfyrddin)
Roedd Y Drenewydd ar rediad cryf cyn mentro i Barc Waun Dew, ond daeth Caerfyrddin a’u rhediad i ben gan ennill 3-0 ar Barc Latham. Luke Bowen sgoriodd dwy o’r dair gôl, ac roedd safon y croesiadau o esgyll Gaerfyrddin i’w canmol yn arw.

Jamie Breese (Caernarfon)
Mae’r Cofis bellach yn hafal ar bwyntiau gyda Cei Connah, Met Caerdydd a’r Bala yn yr ail safle, yn dilyn eu buddugoliaeth gampus ar Lannau Dyfrdwy (1-0). Dangosodd Breese ei gyflymder a’i gryfder cyn plannu ergyd nerthol heibio i Danby i ennill y gêm i Gaernarfon.