5-y-penwythnos

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Cymru dros y penwythnos.

Ashley Morris (Y Bala)
Sicrhaodd Y Bala eu pwynt cyntaf o’r tymor oddi cartref, ac hynny yng nghartref y pencampwyr mewn gêm ddi-sgôr nos Wener. Roedd YSN wedi sgorio 17 o goliau yn eu tair gêm gartref yn UGC cyn herio’r Bala (sgorio o leiaf 5 gôl ym mhob gêm), ac hon oedd llechen lân gyntaf Y Bala y tymor hwn, a’u llechen lân gyntaf yn Neuadd y Parc ers naw mlynedd (Hydref 2009).

Callum Morris (Cei Connah)
Sgoriodd Callum Morris ei hatric cyntaf erioed yn UG Cymru wrth i Gei Connah ennill yn gyfforddus ar Barc Maesdu nos Wener. Tarodd foli yn yr hanner cyntaf cyn sgorio ddwywaith o’r smotyn wedi’r egwyl i gasglu hatric cyntaf Cei Connah yn UGC ers Rhagfyr 2016 (George Horan vs Airbus).

Danny Brookwell (Caernarfon)
Rhwydodd Danny Brookwell ei gôl gyntaf yn UG Cymru ym muddugoliaeth Caernarfon yn erbyn Llanelli ddydd Sadwrn. Roedd Brookwell a Nathan Craig yn fygythiad cyson i lawr asgell chwith y Cofis sydd bellach wedi codi’r 4ydd safle yn UG Cymru.

Jordan Cotterill (Y Barri)
Mae Cotterill wedi bod allan gydag anaf ers yr haf, ond fe ddychwelodd i’r tîm mewn steil brynhawn Sadwrn. Roedd Y Barri ar ei hôl hi yn erbyn y Derwyddon pan ddaeth Cotterill ymlaen fel eilydd, ac fe unionodd y sgôr gyda gôl hyfryd o du allan y cwrt cyn creu’r gôl fuddugol gyda phas dreiddgar i Momodou Touray wedi 92 o funudau.

Neil Mitchell (Y Drenewydd)
Fe goronodd Mitchell ei 200fed gêm gynghrair i’r Drenewydd gyda gôl arbennig i ennill y gêm yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd. Hon oedd 42ain gôl Mitchell i’r Robiniaid ac mae nifer o rheiny wedi bod yn goliau cofiadwy dros y blynyddoedd.