Aberystwyth v Y Bala – yn fyw ar S4C

untitled-1037
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 14 Medi 2018, 12:02

Bydd Y Bala yn mentro i Goedlan y Parc nos Sadwrn gyda’r cyfan yn fyw ar Sgorio am 7:20.

Aberystwyth v Y Bala | Nos Sadwrn – 19:30 (S4C)
Bydd Y Bala’n gobeithio ennill oddi cartref am y tro cyntaf y tymor hwn i gadw pwysau ar y Seintiau ar frig Uwch Gynghrair Cymru.

Mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm gartref, ond wedi colli eu dwy gêm oddi cartref yn UGC y tymor hwn (vs Drenewydd a’r Barri).

Mae dau o arwyddiadau’r haf wedi setlo’n sydyn ar Faes Tegid gyda Henry Jones yn cael ei enwi fel ‘Chwaraewr y Mis’ yn UGC ar gyfer mis Awst, tra bod prif sgoriwr Y Bala, Steven Tames wedi ennill gwobr ‘Gôl y Mis’ yn dilyn croesiad rabona hyfryd Henry Jones.

Y tro diwethaf i’r timau gwrdd ar Goedlan y Parc fe enillodd Aberystwyth yn gyfforddus (4-0) gan yrru’r Bala allan o Gwpan Cymru.

Ond dyw’r Bala heb golli gêm gynghrair ar Goedlan y Parc ers Medi 2014 felly bydd Colin Caton yn hyderus y gall Hogiau’r Llyn dalu’r pwyth yn ôl nos Sadwrn.

Mi fydd Aberystwyth eisiau rhoi’r siom o golli 6-0 yn erbyn YSN y tu ôl iddyn nhw cyn gynted a sy’n bosib cyn croesawu’r Bala i Goedlan y Parc.

Y golled yn erbyn YSN nos Fawrth oedd colled drymaf Aberystwyth ers chwe mlynedd, ers colli 7-1 yn erbyn Bangor ym mis Medi 2012 oedd o dan ofal Neville Powell ar y pryd.