Bangor yn methu sicrhau trwydded i chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru

bangor
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Iau, 26 Ebr 2018, 15:27

Mae hi’n anodd dychmygu Uwch Gynghrair Cymru heb Clwb Pêl droed Dinas Bangor. Ond dyna’r sefyllfa ar ôl i un o’r cewri fethu sicrhau trwydded i chwarae yn y gynghrair tymor nesaf.

Mae hi’n ymddangos bod y sibrydion sydd wedi bod yn chwyrlio o gwmpas ers peth amser bellach yn wir. Er bod pethau yn gwella ar y cae – roedd hi’n stori wahanol oddi arno.

Dwy flynedd yn ôl roedd hi’n stori wahanol ar y cae.

Roedd y clwb wedi bod yn brwydro i aros yn y gynghrair a phan ddaeth perchnogion newydd i mewn yn addo buddsoddiad sylweddol roedd hi’n naturiol bod rhai yn gyffrous ac yn gweld dyfodol disglair.

Ond roedd rhai yn amheus.

Roedd rhai yn poeni am gefndir rhai o’r gwŷr busnes oedd wedi bod yn gysylltiedig â phroblemau ambell glwb arall yn y gorffennol.

Ac ychydig dros ddwy flynedd ar ôl cyrraedd Bangor – ar ôl addo’r byd a hyd yn oed ystyried mynd yn llawn amser – mae’r clwb allan o Uwch Gynghrair Cymru.

Felly beth nesaf? I Fangor a’r gynghrair.

O ran Bangor bydd rhaid aros i weld beth fydd ymateb y perchnogion. A fydda nhw yn aros neu ddiflannu dan gwmwl?

Yr un cysur yw bod Stadiwm Nantporth a’r cyfleusterau gwych yn ddiogel.

Mae yna son (ie, mwy o sibrydion) y bydd y chwaraewyr ifanc yn awr yn chwarae yn y cynghreiriau is. Ac mae’r hen gri o ddychwelyd i chwarae yn Lloegr i’w glywed hefyd.

Does dim amheuaeth bod yna gefnogwyr sydd wedi cael llond bol o chwarae yng Nghymru. Ond doedd neb yn cwyno pan roedd y clwb yn ennill y gynghrair.

Na chwaith tra’n codi Cwpan Cymru dair gwaith yn olynol.

A dyna grynhoi pam fod Bangor mor bwysig.

Maen nhw wedi bod yn y gynghrair o’r dechrau a’r gobaith yw bydda nhw yn ôl. Ond ar ba ffurf?

Er bod y torfeydd ddim yn wych yn ddiweddar mae’r potensial yn aruthrol. Mae Bangor yn glwb mawr gyda hanes, traddodiad a nifer sylweddol iawn o gefnogwyr.

Maen nhw yn bopeth sydd angen ar Uwch Gynghrair Cymru.

Ond dydy nhw ddim yn fwy na’r gynghrair.

Mae Uwch Gynghrair Cymru yn datblygu ac mae’r safonau yn gwella. Mae’r drwydded yn ymgais gan y Gymdeithas Bêl droed i sicrhau bod hynny yn parhau.

Mae clybiau llai wedi llwyddo sicrhau trwydded sy’n gwneud methiant un o’r mawrion hyd yn oed mwy siomedig.

Fel mae Bangor newydd ddarganfod mae angen tîm da ar y cae i gystadlu yn y gynghrair yma. Ond mae angen tîm llawn cystal os nad gwell oddi ar y cae