Cambrian a Clydach yn trechu’r Seintiau

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Gwener, 23 Tach 2018, 23:30

Mae Cambrian a Clydach wedi sicrhau eu lle yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG mewn buddugoliaeth o 2-1 dros bencampwyr Uwch Gynghrair Cymru ar barc M&P 3G yng Nghwm Clydach.

Cafodd y Seintiau ddechrau cryf ond tyfodd Cambrian mewn hyder wrth i’r gêm fynd yn ei blaen gan achosi sawl problem cyn yr egwyl. Er i’r ddau dîm greu sawl cyfle yn ystod yr ail hanner, 0-0 oedd y sgôr wedi 90 munud.

Deng munud mewn i amser ychwanegol, sgoriodd yr eilydd Mark Crutch o gic cornel Sam Jones i roi’r tîm cartref ar y blaen.

Munudau yn ddiweddarach, fe ddyfarnwyd cic o’r smotyn i’r ymwelwyr a Greg Draper yn rhoi’r ymwelwyr yn gyfartal.

Daeth y gôl holl bwysig i Cambrian gydag Sam Jones yn taro cyn i’r eilydd Andre Griffiths ddarganfod cefn y rhwyd i sicrhau’r fuddugoliaeth fythgofiadwy i fechgyn Cwm Clydach.

Hon oedd y bedwaredd gêm i’r tîm o ail haen y pyramid guro o dimau’r brif adran yng Nghwpan y Gynghrair.

Bydd bechgyn Dane Williams yn wynebu Met Caerdydd yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG 2018/19 ym mis Ionawr.