Cei Connah a Met Caerdydd yn arwain y ffordd

untitled-57-2

Bydd y penwythnos yn dechrau nos Wener gyda gêm fyw rhwng Llanelli a’r Barri, dau o gyn-gewri’r de sydd wedi codi o’r lludw a dychwelyd i Uwch Gynghrair Cymru.

Nos Wener, 24 Awst

Llanelli v Y Barri | Nos Wener – 19:35 (S4C)
Mae llai na pum mlynedd wedi mynd heibio ers i’r ddau glwb yma gwrdd ym mhedwaredd haen pyramid pêl-droed Cymru (Trydedd Adran y De), ond nawr mae Llanelli a’r Barri yn ôl yn yr uchelfannau.

Bu’r ddau glwb yn llwyddiannus yn y gorffennol gan ennill pencampwriaeth UG Cymru, a phroblemau oddi ar y cae oedd ar fai wrth i’r clybiau fynd i’r wal gan orfod ail-ddechrau yn yr adrannau is.

Colli’n drwm oedd hanes y ddau dîm ar y penwythnos agoriadol ond roedd yna achos dathlu y penwythnos diwethaf wrth i Lanelli a’r Barri sgorio goliau hwyr i sicrhau triphwynt yr un.

Yn sicr roedd yna elfen o lwc ym muddugoliaeth Y Barri gan i Kayne McLaggon rwydo’r gôl fuddugol gyda’i law ac fe orffennodd Y Bala’r gêm gyda dim ond wyth chwaraewr ar y cae yn dilyn eu protestiadau ffyrnig.

Mae’n gaddo i fod yn dipyn o achlysur ar Barc Stebonheath wrth i ddau o gyn-gewri’r de gyfarfod yn UG Cymru am y tro cyntaf ers tymor 2002/03.

Cei Connah v Aberystwyth | Nos Wener – 19:45
Cei Connah sy’n arwain y pac yn UG Cymru wedi’r ddwy gêm agoriadol a’r Nomaidiaid yw’r unig glwb sydd heb ildio gôl hyd yma.

Ond mi gafwyd llwyth o goliau yn y dair gêm rhwng y ddau glwb yma’r tymor diwethaf gyda chwe gôl yn cael ei sgorio yn y ddwy gêm gynghrair (Cei 5-1 Aber, Aber 4-2 Cei), a phum gôl arall yn rownd derfynol Cwpan Cymru (Cei 4-1 Aber).

Ar ôl curo Llandudno ar y penwythnos agoriadol roedd perfformiad Aberystwyth yn siomedig yn eu colled yn erbyn Met Caerdydd nos Wener diwethaf (1-4) a bydd Neville Powell yn gobeithio am well canlyniad yn erbyn ei gyn-glwb yr wythnos hon.

Y Bala v Derwyddon Cefn | Nos Wener – 19:45
Bydd hogiau’r Bala’n teimlo’n hynod rhwystredig gyda’r modd y collon nhw eu gêm yn erbyn Y Barri yr wythnos diwethaf drwy gôl ddadleuol Kayne McLaggon.

Ond yn waeth na hynny bydd rhaid i Colin Caton ddelio gyda’r gwaharddiadau i Sean Smith, Evan Horwood a Chris Venables yn dilyn eu cardiau coch ar Barc Jenner.

Y Derwyddon yw’r unig glwb i golli eu dwy gêm yn UG Cymru y tymor hwn, a bydd Huw Griffiths yn disgwyl ymateb gan ei chwaraewyr yn dilyn ail hanner siomedig yn erbyn Llanelli yr wythnos diwethaf.

Enillodd Y Bala eu dwy gêm gartref yn erbyn y Derwyddon y tymor diwethaf, ac fe enillodd y Derwyddon y ddwy gêm ar y Graig, felly a fydd y fantais gan y tîm cartref…?

Dydd Sadwrn, 25 Awst

Llandudno v Y Drenewydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Er y newidiadau mawr dros yr haf, mae Llandudno yn dal i ddisgwyl am eu gôl gyntaf o’r tymor newydd.

Ond ben arall y cae mae tîm Iwan Williams wedi bod yn gadarn ac ond wedi ildio unwaith mewn dwy gêm hyd yma.

Mae’r Drenewydd wedi ennill eu pedair gêm ddiwethaf yn erbyn Llandudno, ac ar ôl curo Caernarfon y penwythnos diwethaf bydd y Robiniaid yn gobeithio mynd ar rediad da.

Y Seintiau Newydd v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Ar ôl colli 1-0 ar Lannau Dyfrdwy ddydd Sul diwethaf mi fydd y Seintiau yn ysu am fuddugoliaeth i ddringo nôl tua’r brig.

Sgoriodd y Seintiau 10 gôl mewn dwy gêm yn erbyn Caerfyrddin y tymor diwethaf.

Mae’r Hen Aur yn dal i aros am eu buddugoliaeth cyntaf o’r tymor ond mi fydd hi’n her a hanner i dîm Neil Smothers brynhawn Sadwrn.

Dydd Sul, 26 Awst

Met Caerdydd v Caernarfon | Dydd Sul – 14:30
Bydd y myfyrwyr yn anelu i barhau â’u record 100% yn UGC y tymor hwn pan ddaw’r Canerîs i ymweld â Champws Cyncoed ddydd Sul.

Asgellwr Met, Eliot Evans sy’n dechrau’r penwythnos ar frig rhestr prif sgorwyr UG Cymru ar ôl rhwydo tair gôl yn eu dwy gêm agoriadol.

Roedd Caernarfon yn teimlo’n anlwcus i ddod adre’n waglaw o’r Drenewydd nos Wener diwethaf ar ôl curo ar y drws yn gyson yn yr ail hanner.

Hon fydd y gêm gyntaf erioed rhwng y ddau glwb yma.

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.