Criw Croesoswallt yn camu’n glir

A34I9087e

Wedi’r pum gêm agoriadol mae’r Seintiau Newydd wedi mynd driphwynt yn glir ar y copa, ond mae ‘na bedwar clwb yn dynn ar eu sodlau, yn cynnwys Y Bala sydd yn mentro i Goedlan y Parc nos Sadwrn.

Nos Wener, 14 Medi

Cei Connah v Y Drenewydd | Nos Wener – 19:45
Mae Cei Connah wedi colli eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf, ac ar ôl dechrau rhagorol i’r tymor ble curon nhw’r Seintiau mae’r Nomadiaid bellach driphwynt y tu ôl i’r pencampwyr.

Bydd Andy Morrison yn benderfynol i beidio colli tair gêm gynghrair yn olynol am y tro cyntaf ers ei benodiad yn Nhachwedd 2015.

Mae’r Drenewydd wedi ennill eu dwy gêm gartref y tymor hwn, ond heb ennill dim un o’u tair gêm oddi cartref yn UGC.

Dyw’r Drenewydd heb ennill oddi cartref yn erbyn Cei Connah ers tair mlynedd (Awst 2015), a dyw’r Robiniaid heb sgorio yn eu tair gêm ddiwethaf yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy.

Llanelli v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Roedd hi’n fuddugoliaeth swmpus i’r Seintiau yng nghanol wythnos wrth iddyn nhw daro chwe gôl i chwalu Aberystwyth.

Y Seintiau yw’r ceffylau blaen bellach ac mi fydd hi’n her i unrhyw un geisio eu rhwystro rhag cael eu dwylo ar tlws y cynghrair am yr wythfed tymor yn olynol.

Mae tîm Scott Ruscoe wedi sgorio 15 gôl yn eu tair gêm gynghrair ddiwethaf gan gadw tair llechen lân.

Mae Llanelli yn dal i ddisgwyl am eu buddugoliaeth gyntaf gartref ar Barc Stebonheath y tymor hwn (cyfartal 1, colli 1).

Y tro diwethaf i’r timau gwrdd ar Barc Stebonheath, fe enillodd y Seintiau 6-0 gyda Chris Jones, sydd bellach gyda Llanelli, yn sgorio ddwywaith i’r Seintiau.

Dydd Sadwrn, 15 Medi

Caernarfon v Y Barri | Dydd Sadwrn – 14:30
Mae hi wedi bod yn ddechrau rhagorol i’r tymor i Gofis Sean Eardley sydd wedi sicrhau buddugoliaethau yn erbyn tri o’r clybiau orffenodd yn y Chwech Uchaf y tymor diwethaf.

Dyw Caernarfon ond wedi sgorio tair gôl mewn pum gêm, ond mae’r dair yna wedi bod yn ddigon i ennill 1-0 yn erbyn Derwyddon Cefn, Met Caerdydd a Chei Connah.

Mae Dreigiau Gavin Chesterfield wedi curo’r Bala a Chei Connah ar Barc Jenner, ond heb ennill dim un o’u pedair gêm oddi cartref y tymor hwn (3 UGC, 1 Cwpan MG).

Aeth y ddau glwb benben yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru y tymor diwethaf pan enillodd Caernarfon 2-0 gyda Jamie Breese a Nathan Craig yn rhwydo ar yr Oval.

Yn y gêm gynghrair ddiwethaf rhwng y ddau glwb ar yr Oval fe ennillodd Caernarfon 8-0 gan sicrhau eu buddugoliaeth fwyaf erioed yn UG Cymru.

Derwyddon Cefn v Caerfyrddin | Dydd Sadwrn – 14:30
Yn dilyn haf arbennig yn chwarae’n Ewrop, mae’r Derwyddon wedi cael dechrau araf i’r tymor yn UG Cymru ac yn eistedd ar waelod y domen ar ôl colli pedair o’u pum gêm agoriadol.

Mae’r pedair golled wedi bod o un gôl yn unig, fydd yn gysur i’r Derwyddon wrth iddyn nhw anelu i ddechrau dringo i fyny’r tabl.

Mae Caerfyrddin wedi colli eu dwy gêm oddi cartref yn UGC hyd yma, ond mae’r Hen Aur wedi bod yn gryf gartref ar Barc Waun Dew, ac heb ildio yn eu tair gêm gartref hyd yma.

Does dim ond un gôl wedi ei sgorio yn y dair gêm ddiwethaf rhwng y clybiau (Cfin 0-1 Cefn, Cefn 0-0 Cfin, Cfin 0-0 Cefn).

Aberystwyth v Y Bala | Dydd Sadwrn – 19:30 (S4C)
Bydd Y Bala’n gobeithio ennill oddi cartref am y tro cyntaf y tymor hwn i gadw pwysau ar y Seintiau ar frig Uwch Gynghrair Cymru.

Mae’r Bala wedi ennill eu tair gêm gartref, ond wedi colli eu dwy gêm oddi cartref yn UGC y tymor hwn (vs Drenewydd a’r Barri).

Mae dau o arwyddiadau’r haf wedi setlo’n sydyn ar Faes Tegid gyda Henry Jones yn cael ei enwi fel ‘Chwaraewr y Mis’ yn UGC ar gyfer mis Awst, tra bod prif sgoriwr Y Bala, Steven Tames wedi ennill gwobr ‘Gôl y Mis’ yn dilyn croesiad rabona hyfryd Henry Jones.

Y tro diwethaf i’r timau gwrdd ar Goedlan y Parc fe enillodd Aberystwyth yn gyfforddus (4-0) gan yrru’r Bala allan o Gwpan Cymru.

Ond dyw’r Bala heb golli gêm gynghrair ar Goedlan y Parc ers Medi 2014 felly bydd Colin Caton yn hyderus y gall Hogiau’r Llyn dalu’r pwyth yn ôl nos Sadwrn.

Mi fydd Aberystwyth eisiau rhoi’r siom o golli 6-0 yn erbyn YSN y tu ôl iddyn nhw cyn gynted a sy’n bosib cyn croesawu’r Bala i Goedlan y Parc.

Y golled yn erbyn YSN nos Fawrth oedd colled drymaf Aberystwyth ers chwe mlynedd, ers colli 7-1 yn erbyn Bangor ym mis Medi 2012 oedd o dan ofal Neville Powell ar y pryd.

Dydd Sul, 16 Medi

Met Caerdydd v Llandudno | Dydd Sul – 14:30
Roedd yna ryddhad i Landudno’r penwythnos diwethaf wrth i dîm Iwan Williams guro’r Barri 2-0 i sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf o’r tymor ac i ddringo o waelod y tabl.

Sgorio goliau sydd wedi bod yn bryder i Llandudno sydd ond wedi taro tair gôl mewn pum gêm hyd yma – ond mae eu record amddiffynnol ymysg y gorau gan eu bod ond wedi ildio tair.

Mae Met Caerdydd wedi dechrau’n ddigon cadarn eleni, ac mae nhw ymhlith y mawrion ger brig y tabl ar ôl ennill tair o’u pum gêm agoriadol.

Tydi Llandudno heb ennill dim un o’u pedair gêm yn erbyn Met Caerdydd yn UG Cymru, a does dim un o’r ddau dîm wedi sgorio mwy nac unwaith mewn gêm (Llan 0-0 Met, Met 1-0 Llan, Met 1-1 Llan, Llan 0-1 Met)

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.