Cyfle i ennill pêl arbennig!

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Iau, 17 May 2018, 11:27

Cyfle i ENNILL pêl wedi ei arwyddo gan westeion arbennig y gyfres gyntaf.

Yr oll sydd angen ei wneud yw ateb y cwestiwn isod.

Pwy yw rheolwr tîm cenedlaethol dynion Cymru?

Anfonwch eich ateb, eich enw a’ch cyfeiriad drwy anfon e-bost at: sgorio@rondomedia.co.uk cyn 5:00 o’r gloch prynhawn dydd Mercher nesaf 23/05/18 pan fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a’i gyhoeddi’n fyw ar Mwy o Sgorio.

Manylion llawn a thelerau ar gael ar s4c.cymru.