Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Tymor UGC 2017/18

gwobr llun nos sadwrn
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sadwrn, 2 Meh 2018, 21:24

Cafwyd noson o ddathlu rhai o lwyddianau tymor Uwch Gynghrair Cymru 2017/18 mewn noson wobrwyo yng Ngwbert, Ceredigion nos Sadwrn.

Ar ôl llwyddo i sichrau’u seithfed bencampwriaeth yn olynol eleni, roedd ‘na ragor o ddathlu i’r Seintiau Newydd, wrth i’r chwaraewr canol cae, Jamie Mullan gipio wobr Chwaraewr y Tymor.

Chwaraeodd Mullen ran enfawr yn llwyddiant y clwb o Groesoswallt eleni, gan greu 15 gôl gynghrair, yn ogystal â rhwydo 7. Does dim amheuaeth ei fod o hefyd wedi chwarae rhan allweddol yn llwyddiant un o’i gyd-chwaraewyr, Greg Draper, enillodd yr Esgid Aur diolch i’w gyfanswm o 22 o goliau. Dyma’r tro cyntaf i un o chwaraewyr Y Seintiau ennill y wobr ers Michael Wilde yn nhymor 2012/13.

Luke Wall enillodd wobr Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn – yn 21 oed fe serenodd i Fangor yn gyson yn ystod y tymor, gan sgorio 5, a chreu 6 yn rhagor. Roedd ‘na gyfle hefyd i longyfarch un o’i gyd-chwaraewyr, wedi i ymosodwr Cymru, Tom Bradshaw ddewis ergyd anfarwol Stephen Hewitt i’r Dinasyddion yn erbyn Aberystwyth nôl ym mis Medi fel ‘Gôl y Tymor’.

Roedd ‘na ddathlu hefyd i’r Derwyddon Cefn wrth i Huw Griffiths ennill wobr Rheolwr y Tymor ar ôl arwain ei glwb i’w safle uchaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru (5ed), yn ogystal ag ennill rownd derfynol y gemau ail-gyfle gan sicrhau lle ei glwb yn Ewrop.

Geoff Kellaway o Aberystwyth gipiodd wobr Chwaraewr Clwb y Flwyddyn. Mae’r ymosodwr ddylanwadol wedi bod yn wyneb cyfarwydd yn yr Uwch Gynghrair ers blynyddoedd lawer, gyda chyfanswm o 255 (+41) ymddangosiad a 68 gôl hyd yn hyn.

Gofynwch i unrhyw un sy’n dilyn ein cynghrair, a chewch chi’r barn ei fod hi’n braf eithriadol cael Y Barri yn ôl wedi 13 mlynedd o absenoldeb. Serch colli allan yn rownd gyn-derfynol y gemau ail-gyfle i Met Caerdydd, fe orffennodd tîm Gavin Chesterfield eu tymor cyntaf yn ôl yn yr Uwch Gynghrair ar frig hanner isa’r tabl, yn y 7fed safle. Roedd ‘na gydnabyddiaeth arbennig yn ystod y noson wobrwyo i Mike Cosslett, dyn sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r clwb ers dros deugain mlynedd ac yn cael ei nabod gan nifer fel Mr Barry Town, wrth iddo ennill wobr Arwr Tawel y flwyddyn.

Cyn i’r noson ddirwyn i ben roedd ‘na gyfle i longyfarch a rhoi diolch arbennig i Emyr Davies, Uwch Gynhyrchydd Sgorio, sydd yn ymddeol wedi 30 mlynedd o waith caled a gwasanaeth ffyddlon, yn sicrhau bod darllediadau pêl-droed o’r safon uchaf yn ymddangos ar S4C.