Cymru v Gweriniaeth Iwerddon – Y cyfan ar Sgorio gyda’r gic gyntaf am 7:45

Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 5 Medi 2018, 12:05

Ymunwch a chriw Sgorio ar ddechrau cyfnod newydd cyffrous i Gymru. Dyma gem gystadleuol gyntaf y rheolwr newydd, Ryan Giggs – a’r gem gyntaf hefyd yng Nghynghrair y Cenhedloedd UEFA. Gweriniaeth Iwerddon sy’n teithio i’r brifddinas am y tro cyntaf ers torri calonnau’r cochion yn yr ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd. Y cyn-chwaraewyr rhyngwladol – John Hartson, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen – sy’n ymuno a Dylan Ebenezer i gyflwyno’r gem, yn fyw o Stadiwm Dinas Caerdydd. Nos Iau am 7:30, gyda’r gic gyntaf am 7:45..