Cynghrair y Cenhedloedd: Cymru i wynebu Denmarc a Gweriniaeth Iwerddon

Football – UEFA Nations League Draw
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Mercher, 24 Ion 2018, 12:10

Cafodd y grwpiau eu dewis ar gyfer cystadleuaeth newydd UEFA, Cynghrair y Cenhedloedd, gyda Chymru yng Nghynghrair B y gystadleuaeth – yr ail haen o bedwar. Mae’r gystadleuaeth newydd yn gweld Cymru yn herio Denmarc a Gweriniaeth Iwerddon ddwywaith rhwng Medi a Tachwedd 2018.

Cynghrair y Cenhedloedd
Mae holl wledydd UEFA wedi eu rhannu’n bedair cynghrair ar sail eu lle’n y rhestr detholion – y FIFA rankings.

Mae Cymru’n yr ail haen – cynghrair B. Mae pob cynghrair yn hollti’n grwpiau o dri neu bedwar tîm a phawb yn chwarae ei gilydd ddwywaith erbyn mis Tachwedd eleni.

Bydd y tîm uchaf ym mhob grwp yn ennill dyrchafiad a’r tîm isaf yn syrthio – felly cyfle i Gymru godi at yr elît yn y gynghrair A.. neu syrthio i lawr i’r trydydd lefel.

Bydd y pedwar tîm uchaf yng nghynghrair A yn cystadlu’n erbyn ei gilydd mewn gemau cynderfynol a therfynol i ddewis enillwyr cynta Cynghrair y Cenhedloedd, mis Mehefin nesaf.

Rwan at y darn pwysig: os nad yw Cymru’n llwyddo i gyrraedd Euro 2020 drwy’r gemau rhagbrofol, yna safle Giggs a’r criw yng Nghynghrair y Cenhedloedd fydd yn sicrhau lle yn y gemau ail gyfle, nid y safle yn y grwp rhagbrofol – felly mae ’na reswm da iawn i wneud y gorau o’r gystadleuaeth newydd.