Derwyddon a’r Bala’n barod am Ewrop

European Football – UEFA Europa League – Final – Liverpool FC v Sevilla FC
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Sadwrn, 9 Meh 2018, 11:40

Ar ddydd Mawrth, 12 Mehefin mi fydd Derwyddon Cefn a’r Bala yn darganfod pwy fydd eu gwrthwynebwyr yn rownd gynragbrofol Cynghrair Europa pan fydd yr enwau yn cael eu tynnu o’r het ym mhencadlys UEFA yn Nyon, Y Swistir.

Mae’r Bala wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y pumed tro yn eu hanes, ac am y pedwerydd tymor yn olynol – tra bo’r Derwyddon yn cystadlu’n Ewrop am y tro cyntaf ers chwe mlynedd ac ond am yr eildro yn eu hanes.

Bydd 14 clwb yn cystadlu yn y rownd gynragbrofol i geisio sicrhau lle yn y rownd ragbrofol gyntaf, ble byddan nhw’n ymuno â Chei Connah.

Mae’r 14 clwb wedi cael eu dethol i ddau gategori ac mae’r Bala yn un o’r saith o glybiau sydd wedi eu dethol fel un o’r clybiau cryfaf (seeded) tra bo’r Derwyddon ymysg y saith clwb arall (unseeded).

Bydd Y Bala’n herio un o’r clybiau sydd heb eu dethol, tra bydd y Derwyddon yn herio clwb o’r detholion – ni all dau glwb o’r un wlad herio ei gilydd yn y rownd hon.

Bydd y cymalau cyntaf yn cael eu chwarae ar 28 Mehefin, a’r ail gymal wythnos yn ddiweddarach a’r 5 Gorffennaf.

Mae’r Derwyddon a’r Bala wedi sicrhau €220,000 am gyrraedd y rownd gynragbrofol, ond byddai buddugoliaeth yn y rownd hon yn ddigon i selio €240,000 ychwanegol.

Detholion
Birkirkara – Malta – CC: 2.750
Trakai – Lithwania – CC: 1.750
Europa – Gibraltar – CC: 1.500
B36 Tórshavn – Ynysoedd Ffaro – CC: 1.500
Folgore – San Marino – CC: 1.250
Y Bala – Cymru – CC: 1.000
Gżira United – Malta – CC: 0.900

Heb eu dethol
Derwyddon Cefn – Cymru – CC: 0.775
Sant Julià – Andorra – CC: 0.750
KÍ Klaksvík – Ynysoedd Ffaro – CC: 0.750
St Joseph’s – Gibraltar – CC: 0.600
Engordany – Andorra – CC: 0.266
Prishtina – Kosovo – CC: 0.250
Tre Fiori – San Marino – CC: 0.099

Mae’r Derwyddon yn wynebu trip i unai Malta, Lithwania, Gibraltar, Ynysoedd Ffaro neu San Marino a dyma eu gwrthwynebwyr posib:

BIRKIRKARA (4ydd – Uwch Gynghrair Malta)
Mae Birkirkara wedi sicrhau eu lle yn Ewrop gan bod enillwyr y gwpan (Valletta) eisoes wedi ennill y gynghrair ac wedi camu i Gynghrair y Pencampwyr.
Mae’r clwb wedi chwarae’n gyson yn Ewrop ers diwedd y 90au ac wedi curo Hearts o’r Alban i gyrraedd 3edd rownd ragbrofol Cynghrair Europa yn 2016/17.
Fe guron nhw West Ham (1-0) gartref yn ail rownd ragbrofol 2015/16 cyn colli ar giciau o’r smotyn yn yr ail gymal.

TRAKAI (3ydd – Uwch Gynghrair Lithwania)
Mae Trakai wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y pedwerydd tymor yn olynol, ac mae eu record Ewropeaidd yn safonol (chwarae 12 – ennill 7).
Fe gyrhaeddon nhw’r drydedd rownd ragbrofol yng Nghynghrair Europa y tymor diwethaf ar ôl trechu St Johnstone ac IFK Norrkoping, cyn colli yn erbyn Shkendija.

EUROPA (2il – Uwch Gynghrair Gibraltar)
Mae Europa wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y pumed tymor yn olynol, ond wedi colli wyth o’u 10 gêm Ewropeaidd hyd yma.
Europa oedd gwrthwynebwyr Y Seintiau Newydd yn rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr y tymor diwethaf, ac er i Europa ennill eu gêm oddi cartre ar Neuadd y Parc fe gollon nhw 4-3 dros y ddau gymal.

B36 TORSHAVN (3ydd – Uwch Gynghrair Ynysoedd Ffaro)
Mae gan B36 brofiad helaeth o chwarae’n Ewrop, ond dyw eu record ddim yn un rhy arbennig gan eu bod ond wedi ennill tair o’u 40 gêm yn Ewrop hyd yma.
Fel Europa, mae B36 wedi herio’r Seintiau Newydd yn ddiweddar, gan golli 2-6 dros ddau gymal yn erbyn pencampwyr Cymru yn haf 2015.

FOLGORE (2il – Uwch Gynghrair San Marino)
Mae Folgore wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y pumed tymor yn olynol, ond dyw’r clwb erioed wedi ennill rownd Ewropeaidd.
Colli 3-0 dros ddau gymal yn erbyn Valletta oedd eu hanes yn Ewrop y tymor diwethaf.

GZIRA UNITED (3ydd – Uwch Gynghrair Malta)
Mae Gzira wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y tro cyntaf ers 1973, ac ond am yr eildro yn eu hanes.
Colli 9-0 dros ddau gymal yn erbyn SK Brann yw eu unig brofiad blaenorol o bêl-droed Ewropeaidd.

Bydd Y Bala ar y llaw arall yn wynebu taith i unai Andorra, Gibraltar, Ynysoedd Ffaro, San Marino neu Kosovo a dyma eu gwrthwynebwyr posib:

SANT JULIA (3ydd – Uwch Gynghrair Andorra)
Mae Sant Julia wedi cystadlu mewn 14 o rowndiau Ewropeaidd, ac ond wedi ennill unwaith (curo Tre Fiori ar giciau o’r smotyn yn 2009).
Ond yn eu 12 gêm yn Ewrop ers hynny, dyw Sant Julia heb lwyddo i sgorio dim un gôl.

KI KLAKSVIK (2il – Uwch Gynghrair Ynysoedd Ffaro)
Mae KI wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y nawfed tro yn eu hanes, ond dyw’r clwb erioed wedi ennill rownd yn Ewrop, ac ond wedi ennill un o’u 16 gêm Ewropeaidd (curo Maccabi Haifa yn y cymal cyntaf yn 1995 cyn colli yn yr ail gymal).
Colli 5-0 dros ddau gymal yn erbyn AIK oedd hanes KI Klaksvik y tymor diwethaf – sef y clwb yrrodd Y Bala allan o’r gystadleuaeth y flwyddyn flaenorol.

ST JOSEPH’S (3ydd – Uwch Gynghrair Gibraltar)
Bydd St Joseph’s yn chwarae’n Ewrop am yr eildro yn eu hanes ar ôl gorffen yn 3ydd yn Nghynghrair Gibraltar.
Cafodd y clwb gweir gan AEL Limassol y tymor diwethaf (colli 10-0 dros ddau gymal), ac yn enwedig gan mae ‘Y Seintiau’ yw eu llysenw, fe fyddai hi’n fuddugoliaeth felys i’r Bala pe baent yn gallu curo’r clwb yn Ewrop.

ENGORDANY (2il – Uwch Gynghrair Andorra)
Mae Engordany wedi sicrhau eu lle yn Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes, ac efallai bydd y diffyg profiad hwnnw o fantais i’r Bala pe bae’r clybiau yn herio ei gilydd.
Mae eu carfan yn llawn chwaraewyr o wledydd amrywiol – Sbaen, Yr Ariannin, Portiwgal, Ffrainc, Wrwgwai, Peru, Tunisia, Serbia, Andorra… ond neb o Gymru!

PRISHTINA (2il – Uwch Gynghrair Kosovo)
Bydd Prishtina yn cystadlu’n Ewrop am yr eildro yn eu hanes ar ôl colli 6-0 dros ddau gymal yn erbyn Norrkoping y tymor diwethaf.
Mae Prishtina yn glwb proffesiynol sydd wedi ennill cynghrair Kosovo ar sawl achlysur ac fe allent fod yn wrthwynebwyr caled i hogiau Colin Caton.

TRE FIORI (3ydd – Uwch Gynghrair San Marino)
Tre Fiori yw’r clwb isaf ar restr detholion UEFA sydd wedi cyrraedd Ewrop eleni ac fe fyddai’r Bala’n ffefrynnau pe baent yn cael eu dewis i herio ei gilydd.
Mae gan y clwb brofiad o chwarae’n Ewrop, ond dyw Tre Fiori heb ennill dim un o’u chwe gêm blaenorol yn Ewrop.