Dwy gêm fyw ar benwythnos agoriadol y tymor newydd

DGz0iIKW0AAYtUG

Mae tymor Uwch Gynghrair Cymru’n dechrau’r penwythnos hwn ac mi fydd yna ddwy gêm yn fyw ar Sgorio wrth i’r Bala groesawu Caerfyrddin i Faes Tegid yn fyw ar Facebook nos Wener, cyn i’r Derwyddon deithio i’r Oval i herio Cofis Caernarfon brynhawn Sul yn fyw ar S4C.

Nos Wener, 10 Awst

Y Bala v Caerfyrddin | Nos Wener – 19:45 (Facebook Live)
Mae hi’n gyfnod cyffrous ym Maes Tegid gyda sawl chwaraewr talentog wedi arwyddo i dîm Colin Caton dros yr haf ac mi fydd Y Bala yn gobeithio cystadlu am y bencampwriaeth y tymor hwn.

Bydd y blaenwr Steven Tames yn ychwanegiad cryf i garfan Y Bala, yn ogystal â dau o gyn-chwaraewyr canol cae Bangor, Henry Jones a Danny Gosset.

Fe orffenodd Caerfyrddin yn y ddau isaf y tymor diwethaf, ond roedd yr Hen Aur yn lwcus i osgoi’r cwymp gan i Fangor syrthio o’r gynghrair ar ôl methu sicrhau trwydded ddomestig.

Roedd hi’n dymor hir i Gaerfyrddin yn 2017/18 ond daeth eu huchafbwynt o bosib ar Faes Tegid pan achosodd yr Hen Aur dipyn o sioc drwy enill 0-4 oddi cartref yn Y Bala.

Aberystwyth v Llandudno | Nos Wener – 19:45
Cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru oedd uchafbwynt Aberystwyth y tymor diwethaf cyn boddi wrth y lan yn y ffeinal yn erbyn Cei Connah.

Declan Walker oedd y seren yng Nghoedlan y Parc wrth i’r cefnwr de daro 14 o goliau o’r amddiffyn, ac nawr ei fod wedi newid ei grys rhif 2 am grys rhif 10, mae’n bosib ei fod yn bwriadu chwarae’n bellach i fyny’r cae y tymor hwn i gasglu mwy o goliau.

Mae Iwan Williams wedi bod yn brysur dros yr haf yn trawsnewid ei garfan gan ddenu chwaraewyr profiadol fel Kai Edwards, Michael Pearson a Mark Connolly i Barc Maesdu.

Mae John Owen wedi gadael Aber i ymuno â Llandudno, tra bod Ryan Edwards a Wes Baynes wedi mynd i’r cyfeiriad arall, ac mi fydd y tri yn herio eu cyn-glybiau ar y penwythnos agoriadol.

Met Caerdydd v Y Drenewydd | Nos Wener – 20:00
Yn y brifddinas mae’r myfyrwyr yn barod am eu trydydd tymor yn yr Uwch Gynghrair, ac ar ôl cyrraedd rownd derfynol y gemau ail gyfle yn eu dau dymor diwethaf – Ewrop yn sicr yw’r targed eleni.

Does dim llawer o newid wedi bod yng ngharfan Met Caerdydd felly ar ôl dau dymor o gysondeb yn y brif adran, efallai mae dyma’r flwyddyn ble bydd tîm Christian Edwards yn gallu cymryd un cam ymhellach.

Y Drenewydd fydd yn teithio i Gampws Cyncoed yn chwilio am eu buddugoliaeth cyntaf oddi cartref yn erbyn Met Caerdydd yn Uwch Gynghrair Cymru.

Roedd y blaenwr ifanc Ethan Jones yn chwa o awyr iach yng ngharfan y Robiniaid pan ymunodd ym mis Ionawr 2018, ac mi fydd hi’n werth cadw llygad arno fo eleni gan ei fod wedi dangos fflachiau o safon yn ail ran y tymor diwethaf.

Dydd Sul, 12 Awst

Llanelli v Cei Connah | Dydd Sul – 14:30
Ym mis Mai 2008, ar ôl curo Cei Connah ar benwythnos ola’r tymor, fe gododd Llanelli dlws Uwch Gynghrair Cymru am yr unig dro yn eu hanes.

Degawd yn ddiweddarach ac mae’r ddau glwb yn cwrdd unwaith eto wrth i Lanelli ddychwelyd i’r Uwch Gynghrair wedi chwe mlynedd o absenoldeb.

Bydd Cei Connah’n gobeithio cau’r bwlch ar y Seintiau y tymor hwn ar ôl tymor cadarn arall yn 2017/18 pan godon nhw Gwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes.

Mae’r cynnydd wedi bod yn amlwg o dan Andy Morrison ar Lannau Dyfrdwy – Ewrop am y tro cyntaf yn 2016, safle uchaf erioed yn 2017 (2il), Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn 2018… felly ai’r bencampwriaeth yw’r targed yn 2019?!

Y Seintiau Newydd v Y Barri | Dydd Sul – 14:30
Nôl ym mis Mawrth fe gafodd y Seintiau eu gafael ar dlws y cynghrair am y 7fed tymor yn olynol ac am y 12fed tro yn eu hanes.

Ers hynny, mae’r Seintiau wedi bod yn cystadlu’n Ewrop a gyda’r gemau Ewropeaidd yn dal i fynd yn eu blaen, tybed os mae dyma’r adeg gorau i herio’r pencampwyr?

Roedd hi’n dymor canmoladwy i’r Barri hefyd, wrth i hogiau Gavin Chesterfield gyrraedd y gemau ail gyfle yn eu tymor cyntaf yn ôl yn yr Uwch Gynghrair.

Roedd gôl Kayne McLaggon yn ddigon i sicrhau triphwynt annisgwyl i’r Barri y tro diwethaf i’r timau gwrdd yn Neuadd y Parc (0-1).

Caernarfon v Derwyddon Cefn | Dydd Sul – 17:15 (S4C)
Mae bron i ddegawd wedi hedfan heibio ers i Ganerîs Caernarfon syrthio o Uwch Gynghrair Cymru… ond ar ôl ennill Cynghrair Huws Gray y tymor diwethaf, mae’r Cofis yn ôl o’r diwedd.

Fe gymrodd Sean Eardley yr awennau ar Yr Oval ym mis Tachwedd 2017, a dyw Caernarfon heb golli gêm gynghrair ers hynny!

Roedd hi’n haf i’w chofio i’r Derwyddon gan iddynt gystadlu’n Ewrop am y tro cyntaf ers chwe mlynedd, ac ond am yr eildro yn eu hanes.

Bydd yr enwau newydd, Dean Rittenberg a Jordan Evans yn dod a sbarc creadigol i garfan Huw Griffiths wrth i’r Derwyddon anelu am y Chwech Uchaf am yr ail dymor yn olynol.

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.