Gôl y Mis: Hydref 2018

Gwyliwch Sgorio nos Lun am 5:30 i weld pa gôl fydd Owain Tudur Jones yn ei dewis fel enillydd ‘Gôl y Mis’ ar gyfer Hydref.