Hogiau’r Graig yn ceisio dringo o’r gwaelod

IMG_7968

Mae Cei Connah wedi camu’n glir ar y brig, ond mi fydd hi’n gêm fawr rhwng y Derwyddon a Llandudno nos Sadwrn wrth i’r ddau glwb obeithio sicrhau eu buddugoliaeth cyntaf yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor hwn.

Nos Wener, 31 Awst

Aberystwyth v Llanelli | Nos Wener – 19:45
Ar ôl curo Llandudno ar y penwythnos agoriadol (1-0) mae Aber wedi colli eu dwy gêm ddiwethaf yn UG Cymru, ond roedd rheiny yn erbyn clybiau cryf Met Caerdydd a Chei Connah.

Yn dilyn tymor campus o safle’r cefnwr de mae Declan Walker wedi ei symud i chwarae’n fwy ymosodol eleni, ac yn rhyfeddol, y cefnwr de newydd, Wes Baynes yw prif sgoriwr y clwb eleni gyda dwy gôl yn y ddwy gêm gynghrair ddiwethaf.

Roedd rhai’n ofni y byddai hi’n dymor hir a thryblus i Lanelli wedi iddyn nhw golli 0-7 ar y penwythnos agoriadol gartref yn erbyn Cei Connah.

Ond ers hynny, mae cochion Andy Hill wedi curo’r Derwyddon ac wedi cipio pwynt yn erbyn Y Barri, felly mae Llanelli’n sicr wedi dechrau ymgartrefu yn ôl yn yr Uwch Gynghrair.

Caernarfon v Y Seintiau Newydd | Nos Wener – 19:45
Dim ond gwahaniaeth goliau sy’n gwahanu’r Canerîs a’r Seintiau sydd wedi ennill dwy a cholli un gêm yr un hyd yma.

Mae Caernarfon wedi cadw dwy lechen lân mewn tair gêm gynghrair, ond roedd na siom i’r Cofis nos Fawrth gan iddyn nhw golli yn erbyn Y Rhyl yng Nghwpan Nathaniel MG (4-2), ac hynny ar ôl bod 2-0 ar y blaen ar yr egwyl.

Roedd y Seintiau yn ôl i’w hen arferion y penwythnos diwethaf wrth iddyn nhw daro chwech heibio i’r Hen Aur i aros yn dynn ar sodlau’r Nomadiaid.

Mae’r ddau glwb wedi cwrdd sawl tro yn y cwpanau dros y tymhorau diwethaf, ond hon fydd y gêm gynghrair gyntaf rhwng y timau ers naw mlynedd.

Dydd Sadwrn, 1 Medi

Caerfyrddin v Met Caerdydd | Dydd Sadwrn – 14:30
Dim ond un pwynt, ac un gôl sydd gan yr Hen Aur i’w henw wedi’r tair gêm agoriadol, ac mae hi wedi bod yn ddechrau heriol i griw Neil Smothers (Bala 2-1 Cfin, Cfin 0-0 Llno, YSN 6-0 Cfin).

Bydd hi’n gêm galed arall i Gaerfyrddin ddydd Sadwrn wrth i Met Caerdydd fentro i Barc Waun Dew yn dilyn eu colled gartref yn erbyn Caernarfon y penwythnos diwethaf.

Mi fydd y myfyrwyr yn gobeithio dal eu gafael ar y ceffylau blaen tra bo Caerfyrddin yn ysu am eu triphwynt cyntaf ac i osgoi tymor hir arall ger y gwaelodion.

Y Barri v Cei Connah | Dydd Sadwrn – 14:30
Bydd ceffylau blaen Cei Connah yn teithio i Barc Jenner gan obeithio parhau â’u dechrau perffaith i’r tymor.

Y Nomadiaid yw’r unig glwb i ennill eu tair gêm agoriadol a doedden nhw heb ildio gôl tan i Wes Baynes rwydo gôl gysur i Aberystwyth yn hwyr yn y gêm y penwythnos diwethaf.

Doedd hogiau’r Barri’n methu deall sut y gwnaethon nhw ddim curo Llanelli y penwythnos diwethaf ar ôl rheoli’r gêm a chreu nifer o gyfleon clir ar Barc Stebonheath.

Ond ar ôl i’r Barri roi sioc i’r Bala ar Barc Jenner yn barod y tymor hwn, fydd hi ddim yn dasg hawdd i hogiau Andy Morrison ddydd Sadwrn.

Y Drenewydd v Y Bala | Dydd Sadwrn – 14:30
Sgoriodd Henry Jones gôl hyfryd i’r Bala gyda chic ola’r gêm yn erbyn y Derwyddon y penwythnos diwethaf i gadw o fewn gafael â’r timau ar y brig.

Daeth unig fuddugoliaeth y Drenewydd hyd yma’r tymor hwn yn eu hunig gêm gartref hyd yma (Dre 2-0 Cfon).

Dyw’r Bala heb golli yn erbyn Y Drenewydd ar Barc Latham ers Hydref 2013.

Derwyddon Cefn v Llandudno | Dydd Sadwrn – 19:30 (S4C)
Roedd hi’n haf hanesyddol i’r Derwyddon ar ôl cyraedd eu safle uchaf erioed yn UG Cymru a sicrhau lle yn Ewrop… ond mae hi’n rhyfedd sut all cymaint newid mor sydyn yn y byd pêl-droed.

Ar ôl colli eu tair gêm agoriadol yn UG Cymru, y Derwyddon sydd ar waelod y tabl, a nhw yw’r unig glwb heb bwynt y tymor yma.

A colli oedd hanes hogiau Huw Griffiths nos Fawrth hefyd yn erbyn Airbus UK yn rownd gyntaf Cwpan Ceir Nathaniel MG.

Yn waeth na dim, mae’r Derwyddon wedi colli eu tair gêm ddiwethaf gyda mwy neu lai chic ola’r gêm – Cefn 2-3 Llni, Bala 2-1 Cefn, Cefn 3-4 Air (w.a.y).

Y Derwyddon oedd yr ‘underdogs’ llwyddiannus y tymor diwethaf – yn mwynhau chwarae heb bwysau ar eu ‘sgwyddau ac heb ddisgwyliadau i ennill.

Ond erbyn hyn, ar ôl gorffen yn 5ed a chyrraedd Ewrop, mae’r clybiau eraill yn dangos mwy o barch i dîm Huw Griffiths, ac mae hynny yn ei gwneud hi’n anoddach i’r Derwyddon.

Mae’r patrwm yn debyg iawn i hanes Llandudno, orffennodd yn 3ydd yn eu tymor cyntaf yn UGC yn 2015/16 pan doedd dim pwysau ar y tîm, ond yna llithro i’r 9fed safle yn 2016/17 ar ôl antur Ewropeaidd.

Llandudno yw’r unig glwb sydd heb sgorio yn eu tair gêm agoriadol yn UGC y tymor hwn, ond mae ganddyn nhw ddau o bwyntiau ar y bwrdd yn dilyn gemau di-sgôr yn erbyn Caerfyrddin a’r Drenewydd.

Llwyddodd Llandudno i sgorio yng Nghwpan Nathaniel MG yng nghanol wythnos wrth i John Owen rwydo unig gôl y gêm yn erbyn ei gyn-glwb, Bangor, ac efallai mae dyna’r gôl oedd ei angen i danio tymor Llandudno, sydd heb ennill yn UG Cymru ers mis Mawrth.

Yn sicr, mae’r ddau reolwr yn dechrau teimlo’n rhwystredig gyda’r dechrau araf i’r tymor a pha adeg gwell i droi’r gornel nac o flaen y camerau byw nos Sadwrn ar S4C.

Bydd uchafbwyntiau holl gemau UG Cymru i’w gweld ar Sgorio bob prynhawn Llun am 5:35 ar S4C.